Nõuandekeskus

Äriõigus

Osakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega alates 01.02.23Uus

Tere! OÜ netovara nõude täitmiseks soovib osanik suurendada osakapitali mitterahalise sissemaksega. Sissemakse suuruseks on 100,000 eur, sellest 1 euro on osakapitali suurendamine ja 99,999 eur ülekurss. Kas sellisel juhul, kui kui osa nimiväärtus suureneb vaid 1 euro võrra, peab alates 01.02.23 mitterahalise sissemakse väärtust hindama audiitor?

Vabatahtlik reservUus

Tere Ettevõte soovib teostada suurema tehingu, kus omanikud kaasavad lisaks pangale ka oma vahendid. Oma vahendeid ei soovi kajastada laenuna (ei ole kindle, et saavad selle tagasi), ning ka osakapitali ei ole soov suurendeda. Kas sellisel juhul võib moodustada vabatahtliku reservkapitali, mille ka hiljem saab võimalusel omanikele tagastada? Kas selleks tuleb muuta ka põhikirja? Ehk oskate suunata ka seaduseparagrahvile, kus see täpsemalt kirjas on?

Osakapitali vähendamine-oma osa tühistamine

Tere, Osaühingu osanikud on teinud otsuse (18.05.22.) osakapitali vähendamiseks oma osa tühistamise teel (pärimise teel saadud osa) koos aastaaruande esitamisega. Kuna puudus teade Ametlikud Teaadaanded, siis Registriosakonnas kannet ei tehtud (30.05.2022). Teade sai esitatud 07.06.2022. Kas nüüd kui esitan avalduse Maakohtu Registriosakonnale oma osa tühistamiseks, tuleb esitada ka uus osanike otsus ja vahe aruanded või on möödunud liiga pikk aeg?

Osakapitali vähendamine

Tere, Osaühingu osanikud on teinud otsuse (18.05.22.) osakapitali vähendamiseks oma osa tühistamise teel (pärimise teel saadud osa) koos aastaaruande esitamisega. Kuna puudus teade Ametlikud Teaadaanded, siis Registriosakonnas kannet ei tehtud (30.05.2022). Kanne sai tehtud 07.06.2022. Kas nüüd kui esitan avalduse Maakohtu Registriosakonnale oma osa tühistamiseks, tuleb esitada ka uus osanike otsus ja vahe aruanded või on möödunud liiga pikk aeg?

Revidendi aruande lisamine

Kuidas lisada majandusaasta aruandele, mis on esitatud, revidendi aruanne? Kas see on võimalik ilma juhatuse esimehe allkirjata esitada?

Osakapitali vähendamine

Tere! Tahaksin täpsustada, kui OÜ-u juhatuse liikmed otsustasid ettevõte osakapitali vähendada, ( momendil 126000 EUR vähendada 2500 EUR peale) siis piisavalt Juhatuse otsuse äriregistrisse ettevõte andmete muutmiseks ja muutmise kande tegemiseks või on vaja veel dokumendid ette valmistada? Missugused dokumendid? Ette tänades ja parimat soovides Lugupidamisega Olga Lumi

OÜ likvideerimine

Tere! Kas vara jaotusplaani alusel tuleb väljamaksed omanikele teha ennem äriregistrile avalduse (oü kustustamise kanne) tegemist või pärast?

Raamatupidamisdokumentide väljanõudmine

Tere Osaühing oli ostetud enampakkumisel. Uus omanik ei saanud kätte raamatupidamisdokumente. Kohtutäitur ja endine juhatus vastasid, et nendel ei ole mitte midagi osaühingu kohta. Kelle poole pöörduda, et saada osaühinguga seotud raamatupidamisdokumendid? Kas kohtu kaudu nõuda endiselt juhatuselt ja omanikult? Või mis teha? Ette tänades vastuse eest!

Majandusaasta aruande esitamata jätmine

Millised on tagajärjed juhatuse liikmele, kui juhatuse liige jätab äriühingu majandusaasta aruande seaduses sätestatud tähtajaks esitamata?

Likvideerimine majandusaasta aruandeta

Tere! Kas 2022. aasta mais asutatud OÜ-d on võimalik omaniku otsusel likvideerida ka ilma majandusaasta aruande esitamiseta (tegutsenud alla 6kuu)? Aitäh!