Nõuandekeskus

Äriõigus

Sissemakseta osaühingu osakapitali moodustamine kasumist Uus

Tere Osaühing asutati osakapitali sissemakset tegemata. Osanike koosolekul otsustasid osanikud sissemakse kohustuse täita kasumi arvelt, nähes kasumi jaotamise otsuses ette kasumi kasutamise sissemakse tasumiseks. Missuguse maksukohustuse toob kaasa kasumi tasaarvestamine sissemaksega? Kui seda tuleb maksustada kui dividende, siis kas osakapital suureneb? Näiteks oli osakapital 2500 eurot , siis peale maksustamist on osakapitali väärtus bilansis 3125? Missuguse TSD lisal peab seda tasaarveldust näitama ja tulumaksukohustuse deklareerima? Kui võimalik palun lisage kanded ka Ette tänades ja vastust oodates.

OÜ likvideerijast

OÜ majandusaastaaruanda esitamata jätmisega alustas kohus likvideerimismenetlust ja määras enda leitud isiku likvideerijaks (pankrotihaldur) 2018. aastal Käesolevalt on likvideerija oü vara mahamüünud (2020). Võlgnemiskohustusi ei olnud. 3 aastat on möödunud, kuid osanikud ei saa likvideerijalt infot, millal oü saab lõpetatud. Kõik nõuded on ju rahuldatud. Ei ole vara jaotusplaani, mille alusel väljamaksed jaotatakse, ega mingit teavet. Palun öelge, kuida peavad osanikud edasi käituma, kelle poole pöörduma, et saada mingitki teavet.

Osakapitali sissemaks

Tere, uus oü loodi 06.03 2023, osakapitali suuruseks määrati 2 €. Tegelikult teostati sissemakse 30.03 2023 . Kuidas äriregister sissemakset arvestab?

Osakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega alates 01.02.23

Tere! OÜ netovara nõude täitmiseks soovib osanik suurendada osakapitali mitterahalise sissemaksega. Sissemakse suuruseks on 100,000 eur, sellest 1 euro on osakapitali suurendamine ja 99,999 eur ülekurss. Kas sellisel juhul, kui kui osa nimiväärtus suureneb vaid 1 euro võrra, peab alates 01.02.23 mitterahalise sissemakse väärtust hindama audiitor?

Vabatahtlik reserv

Tere Ettevõte soovib teostada suurema tehingu, kus omanikud kaasavad lisaks pangale ka oma vahendid. Oma vahendeid ei soovi kajastada laenuna (ei ole kindle, et saavad selle tagasi), ning ka osakapitali ei ole soov suurendeda. Kas sellisel juhul võib moodustada vabatahtliku reservkapitali, mille ka hiljem saab võimalusel omanikele tagastada? Kas selleks tuleb muuta ka põhikirja? Ehk oskate suunata ka seaduseparagrahvile, kus see täpsemalt kirjas on?

Osakapitali vähendamine-oma osa tühistamine

Tere, Osaühingu osanikud on teinud otsuse (18.05.22.) osakapitali vähendamiseks oma osa tühistamise teel (pärimise teel saadud osa) koos aastaaruande esitamisega. Kuna puudus teade Ametlikud Teaadaanded, siis Registriosakonnas kannet ei tehtud (30.05.2022). Teade sai esitatud 07.06.2022. Kas nüüd kui esitan avalduse Maakohtu Registriosakonnale oma osa tühistamiseks, tuleb esitada ka uus osanike otsus ja vahe aruanded või on möödunud liiga pikk aeg?

Osakapitali vähendamine

Tere, Osaühingu osanikud on teinud otsuse (18.05.22.) osakapitali vähendamiseks oma osa tühistamise teel (pärimise teel saadud osa) koos aastaaruande esitamisega. Kuna puudus teade Ametlikud Teaadaanded, siis Registriosakonnas kannet ei tehtud (30.05.2022). Kanne sai tehtud 07.06.2022. Kas nüüd kui esitan avalduse Maakohtu Registriosakonnale oma osa tühistamiseks, tuleb esitada ka uus osanike otsus ja vahe aruanded või on möödunud liiga pikk aeg?

Revidendi aruande lisamine

Kuidas lisada majandusaasta aruandele, mis on esitatud, revidendi aruanne? Kas see on võimalik ilma juhatuse esimehe allkirjata esitada?

Osakapitali vähendamine

Tere! Tahaksin täpsustada, kui OÜ-u juhatuse liikmed otsustasid ettevõte osakapitali vähendada, ( momendil 126000 EUR vähendada 2500 EUR peale) siis piisavalt Juhatuse otsuse äriregistrisse ettevõte andmete muutmiseks ja muutmise kande tegemiseks või on vaja veel dokumendid ette valmistada? Missugused dokumendid? Ette tänades ja parimat soovides Lugupidamisega Olga Lumi

OÜ likvideerimine

Tere! Kas vara jaotusplaani alusel tuleb väljamaksed omanikele teha ennem äriregistrile avalduse (oü kustustamise kanne) tegemist või pärast?

Raamatupidamisdokumentide väljanõudmine

Tere Osaühing oli ostetud enampakkumisel. Uus omanik ei saanud kätte raamatupidamisdokumente. Kohtutäitur ja endine juhatus vastasid, et nendel ei ole mitte midagi osaühingu kohta. Kelle poole pöörduda, et saada osaühinguga seotud raamatupidamisdokumendid? Kas kohtu kaudu nõuda endiselt juhatuselt ja omanikult? Või mis teha? Ette tänades vastuse eest!

Majandusaasta aruande esitamata jätmine

Millised on tagajärjed juhatuse liikmele, kui juhatuse liige jätab äriühingu majandusaasta aruande seaduses sätestatud tähtajaks esitamata?

Likvideerimine majandusaasta aruandeta

Tere! Kas 2022. aasta mais asutatud OÜ-d on võimalik omaniku otsusel likvideerida ka ilma majandusaasta aruande esitamiseta (tegutsenud alla 6kuu)? Aitäh!