Nõuandekeskus

Tulumaks

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Maksuvaba tulu rakendamine kutsehaiguse hüvitise saajaleUus

Kutsehaiguse hüvitise saaja esitab avalduse maksuvaba miinimumi rakendamiseks hüvitise summale. Inimene ei tööta enam firmas. Ei ole pensioniealine. Muu töökoha olemasolu kohta informatsioon puudub. Kas maksuvaba miinimumi rakendamine on kõnesoleval juhul lubatud?

Tulumaksuvaba muutmineUus

Tere, Töötaja kirjutas avaldus kus määras tulumaksuvaba miinimum -500 euro. Kirjutati „seadusega lubatud maksuvaba tulu 500 euro“ Kas on vajalik teha uue avalduse? nüüd 645 Marina

Koolituse maksustamine

Tere! Kas ettevõte võib maksuvabalt hüvitada töötajale (tööleping, on üks osanikest) koolituse, mille sisuks on "Teadlik hingamine" või on see erisoodustusega maksustatav?

Ettevõtte logoga kingitus töötajale

Ettevõte teeb töötajatele kingituse 7,90+km. Lisandub logo 6,93+km. Mis on erisoodustuse maksustatav väärtus?

Oma osade tagasiost ja maksustamine

Olukord On olemas üks Eesti ettevõte - OÜ. Tal on kolm omanikku (Eesti mitteresindendid). Ettevõtte osakapital on 2500 eurot. Omanik, kellel on 5% aktsiatest, müüb oma aktsiad ettevõttele. Teisisõnu, nad ostavad oma osakuid tagasi ja äriühingust endast saab 5% osakute omanik. Osakud müüakse 100 000 euro eest, mis kantakse üle ettevõtte omanikule, kellel on 5%-line osalus, misjärel ta eemaldatakse osalusettevõttest. Küsimused Kas Eesti ettevõttele tuleb 100 000 eurot osade eest tasudes maksta mingit maksu? Kas mitteresidendist endisele osakute omanikule tekib Eestis maks, mille Eesti äriühing peab ise deklareerima ja tasuma?

trahvide hüvitamine

Tere Töötaja saab ettevõtte autoga kiiruse ületuse eest trahvi. Trahv tuleb tööandja nimele ning maksab selle ära. Töötaja hüvitab selle tööandjale. Kas raamatupidamises võib trahvi tasumise ja selle eest saadud hüvituse lihtsalt plussi/miinusega läbi kanda?

Isikliku sõiduauto kompensatsioon

Järgnevas artiklis on viidatud, et isikliku sõiduauto kompensatsiooni juures ei ole oluline hüvitise maksmine rahas, vaid oluline on rahaline väärtus ning, et maksuvabalt on lubatud piirmäära ulatuses töötajale sõiduepäeviku korrektsel pidamisel soetada ka ise kütus (nt võimaldada kasutada ettevõtte kütuse kaarti) https://www.rmp.ee/maksud/tulumaks/isikliku-soiduauto-toosoitudeks-kasutamise-kulude-huvitamine Kas selline kulude kandmine laieneb ka nt töötaja isikliku sõiduki remondiarve tasumisele? Kui see jääb piirmäära ulatusse ning sõidupäevik on korrektselt vormistatud.

Sponsorlus/reklaam

Tere. Ettevõttel on sportlasega sponsorlusleping, kus sportlane on kohustatud igal võimalikul juhul ettevõttet reklaamima. Sportlasele antakse vastavalt lepingule ka kasutada ettevõtte logodega auto - kas ettevõtte jaoks kaasneb auto kasutamisega erisoodustusmaks? Kas selle auto võib registreerida ainult töösõitudeks, ettevõtte jaoks on iga sõit reklaamikulu. Kütuse ja jooksvate kulude eest peab sportlane ise tasuma.

kingitus klientidele

Kliendid saavad 13 eurose kingituse. See summa on ilma käibemaksuta. Kas tulumaksu alla läheb 3 eurot, mis ületab lubatud reklaamkingituse piiri või 13 eurot?

Стипендия топ-спортсмену

Добрый день. Руководство приняло решение выделить стипендию топ-спортсмену Эстонии. Сделан двухсторонний договор, в котором оговариваются условия выдачи денег (Спортсмен на международных стартах/тренировках на экипировке одежды использует лого компании, рекламирует в социальных медиа, обучающее разовое мероприятие для сотрудников фирмы , Выплата будет из одноразовая, двумя частями. Как правильно это оформить и какое будет налогообложение? Заранее спасибо.

Kinnisasjana mitterahaline sissemakse ja tulumaks

Tere! Selline juhtum, et eraisik tegi ettevõttesse osakapitali mitterahalise sissemakse ülekursiga ca 30 000€ (kinnistu). Ettevõte müüs selle kohe edasi. Nüüd soovib eraisik võtta omakapitalist (ülekursist) raha välja. See ei peaks olema ju tulumaksuga maksustatud? Kinnistu oli eraisik (ettevõtte omanik) saanud pärimise teel ja tegi sellega mitterahalise osakapitali sissemakse ettevõttesse. Kas sellel hetkel ei tekkinud eraisikul tulumaksu kohustust? Kui ta oleks selle kinnistu müünud, siis oleks olnud tulumaksukohustus. Kuid notaris mitterahalist osakapitali sissemakset vormistades tulumaksu ei mainitud ja kõik tundus korrektne olevat. Kas nüüd on ka korrektne teha omakapitalist (ülekursiga makstud osakapitali osa) tulumaksuvabalt väljamakseid omanikule?

Litsenditasu

Eesti etttevõte maksab Austri ettevõttele kaubamärgi litsenditasu. Kas ettevõttel on kohustus maksta tasu pealt 10% tulumaksu?

Eesti OÜ osad rendile ja dividendi maksmine

Tere, küsimus: Eesti ettevõtte omanik on Leedu juriidiline isik. Eesti ettevõte, emaettevõte Leedus ja juhatuse liige (Leedu kodanik) on sõlminud osade rendilepingu. Lepingus on toodud punktid, millal on juhatuse liikmel õigus saada renditud osadelt dividendi. Kui nüüd Eesti ettevõte maksab dividende (mis on osaniku poolt välja kuulutatud) lepingu alusel eraisikule ehk juhatuse liikmele, siis kas seda väljamakset maksustatakse kui tavalist dividendi ning deklareeritakse TSD inf 7 või tuleb siin arvesse võtta teisi maksustamise aspekte - nt maksustamine töötasuna?

Dividendid, topeltmaksustamise leping Saksamaaga

Tere Eesti äriühing maksis 2021. aastal dividende Saksamaa residendile (füüsilisele isikule). Äriühing maksis Eestis tulumaksu dividendidelt (20/80). Saksa maksukonsultant viitab nüüd Eesti-Saksa topeltmaksustamise lepingule ning väidab, et Eestis peaks tulumaksu tasuma 15% ning ülejäänu Saksamaal, lisaks peaks Eesti tagastama enam tasutud tulumaksu. Kuidas seda õige on maksustada? Mulle tundub, et Saksa poolel on segamini äriühingu tulumaks ja füüsilise isiku tulumaks.

Heategevusliku õhtusöögi maksukäsitlus

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas olev ühing korraldab heategevusliku õhtusöögi. Firma X saadab oma töölepingulised töötajad õhtusöögile ja katab nende osalemise kulud. Firma X tasub ühingule õhtusöögil osalemise eest arve alusel. Kas ja kuidas (palun täpsustage ka tulumaksuseaduse paragrahvi) kuulub sellisel õhtusöögil osalemine firmas X maksustamisele?