Nõuandekeskus

Tulumaks

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Välisriigi dividendilt makstud tulumaksUus

Tere. Ettevõtte alt on soetatud väike osa Soome ettevõtte (Fortum) aktsiaid (alla 10%). Maksti välja dividendid ja ettevõtte pangakontolt võeti automaatselt maha ka tulumaksu osa, 35%. Deklareerin saadud dividendid TSD-l lisa 7 Ib (välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks). Bruto summa 334.66 eur, välisriigis tasutud tulumaks 117.13. Eestis arvesse võetav summa näitab 50.20 eurot, mis on 15% brutosummast? Kas see tähendab siis seda, et kui Eesti ettevõttest võetakse välja dividende, siis 334.66 eur summa ulatuses tulumaksu ei arvestata ja 50.20 eurot jääb veel tulumaksu krediiti?

III pensionisamba tulumaks 2025 aastalUus

Kui 57 aastasel on III sammas sõlmitud rohkem kui 5 a tagasi, Kui ta 2025 aastal sooviks III sambast raha välja võtta, et mis siis oleks tulumaksumäär? ja kui 2025 aastal teha III sambasse sissemakseid, et mis siis oleks tulumaksu tagastuse määr (22% või 20%)

Tulumaks suvila müügistUus

Tere ! Küsimus üksikisiku tulumaksust, saun- suvila müügist saadud tulust, mida on oma elukohana kasutanud omanike poeg. 2005 a. ostetud maa 2010 a. saanud kasutusloa ( hoone üldpind 64 m2 + abihoone 20m2) Krundi suurus 5085m2- elamumaa. Suvilat on plaanis müüja Kuidas arvutada ja kas on maksustatav ?

Kirjaniku tulumaks

Kirjanik on saanud kirjastuselt osa honorari (litsentsilepingu alusel) mitterahalises vormis, raamatutena. Kirjanik annad raamatud müüki ettevõttele, kes peab e-poodi. Kas kirjanik peab raamatute müügist saadud tulult tulumaksu maksma?

kingituse maksustamine

Ettevõtte kingib MTÜ-le, mis ei ole tulumaksusoodustusega nimekirjas, täielikult amortiseerunud põhivara, jääkväärtus on 0 eurot. Kas seda kingitust tuleb deklareerida ja maksta tulumaks?

Dividendide tulumaksu korrigeerimine, väljamakse erinevatel aastatel

Tere Ettevõte ei ole varasematel aastatel dividende maksnud. 2023. aastal tehti otsus dividendide väljamaksmiseks 15 000 (+kaasnes tulumaksukulu 3750). 2023. aastal maksti välja 9000 eur dividendidena ja ülejäänud on plaanis maksta 2024. aastal. 31.12.23 seisuga on ettevõttel div võlg 6000 + tulumaksukohustus 1500. Kuna väljamakse toimub 2024. aastal, siis saab 1/3 9000 eurost = 3000 eur rakendada soodusmäära. Kas 31.12.23 seisuga tuleks vähendada tulumaksukulu selliselt, et 3000 on soodusmääraga dividend ja 3000 on tavamääraga dividend? Ehk tulumaksukohustus peaks olema hoopis 488,37+750=1238,37 ja 2024. aastal saab välja maksta dividendidena füüsilisele isikule 3000 + (3000 - 210) = 5790 eur. Tänan!

Massaažitooli rent

Ettevõte rendib kontorisse massaažitooli, mida kõik töötajad saavad tasuta kasutada. Kas antud kulu on ettevõtlusega seotud kulu, millelt võib sisendkäibemaksu tagasi küsida või tegu on tervise edendamise kuluga, millelt ei või sisendkäibemaksu tagasi küsida, kuid võib maksuvabalt hüvitada kui mahub lubatud piimäära sisse?

Kinkekaart äripartnerile

Tere! Maksuamet selgitab vastuvõtukulude juhendmaterjalis "Kui külalistele või koostööpartneritele ostetakse kinopiletid, kontserdipiletid vms piletid, st lunastatakse sissepääs, siis on tegemist meelelahutusega". Kas kui koostööpartnerile kingitakse ostukeskus kinkekaart, saab seda samuti käsitleda vastuvõtukuluna?

Nõukogu liikme tasu maksustamine

Tere! Eesti ettevõtte nõukogu liige on mitteresident (Itaalia resident) ja nõukogu liikme töö ei toimu Eestis kohapeal. Kuidas toimub sellise nõukogu liikme tasu maksustamine Eesti ettevõtte jaoks? Kas kinni tuleb pidada ainult tulumaks 20%? Ja sotsiaalmaksu 33% ei pea tasuma ainult juhul kui Itaaliast on väljastatud vorm A1? Kas on midagi, mida peab veel arvestama sellise väljamakse deklareerimisel ja maksude tasumisel?

Praaktoodangu kinkimine ja maksustamine

Kingime aeg-ajalt turunduse või hädasolijate abistamise eesmärgil omatoodangut. Oleme TSD lisal 5 kulu deklareerinud vastavalt vajadusele koodi 5000 või 5010 all. Deklareerimise aluseks oleme võtnud toote hinna, millega kaup arvelt maha liikus ning millega ettevõttele kulu tekkis. Nüüd on juhtum, kus plaanime kinkida praaktoodangut, mis on aasta lõpu inventuuriga maha kantud ning seisab nö prügihunnikus. Kas seda tuleb samuti deklareerida ning maksustada? Ettevõttele täiendavat kulu praaktoodangu ära andmisest ei teki ning ettevõtluseks seda praaki kasutada ei saa. Küsimus veel ka transpordi kohta. Kas transpordikulu, mis tekib kingituse saatmisega kingi saajani, tuleb samuti tulumaksuga maksustada?

Hotelliarvete hüvitamise maksustamine

Tere! Tööandja kontor asub Võrus. Töötaja ise elab Tallinnas ning ei oma kontorile lähemal teist elupaika. Kui tööandja sooviks töötaja eest maksuvabalt hüvitada hotelliarveid nendel päevadel, kui töötaja käis Võru kontoris tööd tegemas, siis kas ma saan õigesti aru, et selleks peaks tegemist olema lähetusega ning see omakorda eeldab, et nii töölepingus kui ka TÖR registris on töökoha aadressiks määratud määratud Tallinn? Ja sellisel juhul on hotelliarvetel lubatud tagasi küsida ka sisendkäibemaks? Kui määrata töökoha aadressiks Võru, siis kohal käimine ei saa olla lähetus ja sellisel juhul saab tööandja maksuvabalt majutuskulu hüvitada vaid 100 eurot kuus?

isikliku sõiduato kasutamise kompensatsioon koju sõidul 10 km

Ettevõte tasub töötajale tööle ja kojusõidu, kui elukoht on 10 ja enama km kaugusel töökohat. Kui on alla 50 km vahemaa kodust tööle, kas siis on tegemist erisoodustusega?

Eesti ja Itaalia vahel tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise leping

Eesti osaühing maksab välja dividendid osanikele, üks nendest on Itaalia kodanik (füüsiline isik). Eesti ja Itaalia vahel on tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise leping. Selleks, et Itaalia kodanik saaks taotleda maksuvähendust või maksuvabastuste soodustust, Itaalias küsiti, kas Eestis dividendide maksmisel tasumisele kuuluv tulumaks kvalifitseerub ettevõtte tulumaksuks või isiku tulumaksuks, sellest sõltub nende otsus. Kas Teil oli praktikas selliseid juhtumeid? Kas võib Itaalias vähendada tulumaksu maksmist Eestis dividendidelt tasutud tulumaksu summa võrra? Tänan ette,

Pärandvarast saadud osa müük/kink

Tere Pärija sai osaühingu osanikuks ja ei taha olla OÜ osanikuks. Ta tahab oma osa müüa või kinkida. Osaühing on hästi tegutsev. Pärija-uus osanik on teise riigi resident. Kas müügi korral ta peab maksma tulumaksu saadud müügihinnast? Kas Eestis? Kas sel juhul tulumaks tasutakse kogu müügihinnast? Mis riskid temal on oma osa kinkimise korral ? Tänan ette,

Oma osade tagasiost

Ettevõtte ABC_OÜ asutaja oli sisse makstud osakapitali 2500 eurot. Märtsis 2022 suurendas ta oma isiklikku osalust ning maksis juurde 1566,12€. Selleks hetkeks oli ettevõttel ka teisi osanikke ning osakapital kokku 7876,55 eurot. Osanike koosolek otsustas osta osaluse 1566,12€ ettevõttele ABC_OÜ tagasi sama hinnaga, et kasutada seda tulevikus optsioonidena töötajatele. Osade tagasiost toimus novembris 2022, ettevõte ABC_OÜ tegi tagasiostetud omaosade eest väljamakse oktoobris 2023. Tehingu tulemusena ABC_OÜ osakapitali suurus ei muutunud. Küsimus: kas see tehing on maksustatav ABC_OÜ poolt tulumaksuga ja kuulub deklareerimisele TSD lisa 7-l? Lugupidamisega Signe