Nõuandekeskus

Tulumaks

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Dividendid ja laenUus

Aktsionäride (juriidiline isik) koosolek otsustas maksta 2023.aasta eest dividende tütarfirmast (A). Kuna A on andnud laenu omanikele kuuluvale teisele tütarfirmale(B), siis kas on võimalik dividendinõue tasaarvestada laenuga? Mis kuul tuleks deklareerida sel juhul dividendide tulumaks?

kingitud korteri tulumaksustamine müügi korral

Mõned aastad tagasi kinkisid sugulased mulle korteri (vormistati kinkeleping). Nad elasid selles korteris üle 30 aasta. Pärast nende surma elasin ma mõnda aega selles korteris. Kui otsustan mingil hetkel korteri müüa, kas ma pean maksma tulumaksu? Kas tulumaksu kohustus antud juhul sõltub minu elamisperioodist selles korteris?

Mitterahaline likvideerimisjaotis

Ainuaktsionär likvideerib talle kuuluva ettevõtte. Likvideeritava ettevõtte bilansis on lühi- ja pikaajaline nõue eraisikule. Nõue on seotud ettevõtte korteri müügiga, mille eest tasutakse vastavalt ostu-müügilepingu lisaks olevale maksegraafikule kümne aasta jooksul, lõpptähtaeg on september 2027. Teada on, et eraisiku maksetega probleeme ei ole - igakuised maksed tasub tähtaegselt. Kas eelpool nimetatud nõuded on sisuliselt likvideerimisjaotise mitterahaline osa ja tuleb deklareerida?

Kompromisshüvitise maksmine kahjuhüvitisena-

Tere. Töötaja andis tööandja katseajal töölepinu ülesütlemise eest töövaidluskomisjoni.Tööandja püüab asja lahendada läbi TVK kompromissiga -hüvituse maksmine kahjuhüvitisena.Kas kahjuhüvitis kuulub maksustamisele.Kui ja siis millised maksud

Segakasutuses oleva sõiduauto remondi ajal maksustamine

Tere! Kas sõiduauto, mida kasutatatakse nii töö- kui erasõitudeks, pealt tuleb tasuda erisoodustust ka siis kui masin on remondis ja seda ei kasutata. Masin on remondis mitu kuud (arvesse võtame ainult need kuud, kus masin terve kuu on seisnud), sest oodatakse varuosa.

Välisriigi dividendilt makstud tulumaks

Tere. Ettevõtte alt on soetatud väike osa Soome ettevõtte (Fortum) aktsiaid (alla 10%). Maksti välja dividendid ja ettevõtte pangakontolt võeti automaatselt maha ka tulumaksu osa, 35%. Deklareerin saadud dividendid TSD-l lisa 7 Ib (välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks). Bruto summa 334.66 eur, välisriigis tasutud tulumaks 117.13. Eestis arvesse võetav summa näitab 50.20 eurot, mis on 15% brutosummast? Kas see tähendab siis seda, et kui Eesti ettevõttest võetakse välja dividende, siis 334.66 eur summa ulatuses tulumaksu ei arvestata ja 50.20 eurot jääb veel tulumaksu krediiti?

III pensionisamba tulumaks 2025 aastal

Kui 57 aastasel on III sammas sõlmitud rohkem kui 5 a tagasi, Kui ta 2025 aastal sooviks III sambast raha välja võtta, et mis siis oleks tulumaksumäär? ja kui 2025 aastal teha III sambasse sissemakseid, et mis siis oleks tulumaksu tagastuse määr (22% või 20%)

Tulumaks suvila müügist

Tere ! Küsimus üksikisiku tulumaksust, saun- suvila müügist saadud tulust, mida on oma elukohana kasutanud omanike poeg. 2005 a. ostetud maa 2010 a. saanud kasutusloa ( hoone üldpind 64 m2 + abihoone 20m2) Krundi suurus 5085m2- elamumaa. Suvilat on plaanis müüja Kuidas arvutada ja kas on maksustatav ?

Kirjaniku tulumaks

Kirjanik on saanud kirjastuselt osa honorari (litsentsilepingu alusel) mitterahalises vormis, raamatutena. Kirjanik annad raamatud müüki ettevõttele, kes peab e-poodi. Kas kirjanik peab raamatute müügist saadud tulult tulumaksu maksma?

kingituse maksustamine

Ettevõtte kingib MTÜ-le, mis ei ole tulumaksusoodustusega nimekirjas, täielikult amortiseerunud põhivara, jääkväärtus on 0 eurot. Kas seda kingitust tuleb deklareerida ja maksta tulumaks?

Dividendide tulumaksu korrigeerimine, väljamakse erinevatel aastatel

Tere Ettevõte ei ole varasematel aastatel dividende maksnud. 2023. aastal tehti otsus dividendide väljamaksmiseks 15 000 (+kaasnes tulumaksukulu 3750). 2023. aastal maksti välja 9000 eur dividendidena ja ülejäänud on plaanis maksta 2024. aastal. 31.12.23 seisuga on ettevõttel div võlg 6000 + tulumaksukohustus 1500. Kuna väljamakse toimub 2024. aastal, siis saab 1/3 9000 eurost = 3000 eur rakendada soodusmäära. Kas 31.12.23 seisuga tuleks vähendada tulumaksukulu selliselt, et 3000 on soodusmääraga dividend ja 3000 on tavamääraga dividend? Ehk tulumaksukohustus peaks olema hoopis 488,37+750=1238,37 ja 2024. aastal saab välja maksta dividendidena füüsilisele isikule 3000 + (3000 - 210) = 5790 eur. Tänan!

Massaažitooli rent

Ettevõte rendib kontorisse massaažitooli, mida kõik töötajad saavad tasuta kasutada. Kas antud kulu on ettevõtlusega seotud kulu, millelt võib sisendkäibemaksu tagasi küsida või tegu on tervise edendamise kuluga, millelt ei või sisendkäibemaksu tagasi küsida, kuid võib maksuvabalt hüvitada kui mahub lubatud piimäära sisse?

Kinkekaart äripartnerile

Tere! Maksuamet selgitab vastuvõtukulude juhendmaterjalis "Kui külalistele või koostööpartneritele ostetakse kinopiletid, kontserdipiletid vms piletid, st lunastatakse sissepääs, siis on tegemist meelelahutusega". Kas kui koostööpartnerile kingitakse ostukeskus kinkekaart, saab seda samuti käsitleda vastuvõtukuluna?

Nõukogu liikme tasu maksustamine

Tere! Eesti ettevõtte nõukogu liige on mitteresident (Itaalia resident) ja nõukogu liikme töö ei toimu Eestis kohapeal. Kuidas toimub sellise nõukogu liikme tasu maksustamine Eesti ettevõtte jaoks? Kas kinni tuleb pidada ainult tulumaks 20%? Ja sotsiaalmaksu 33% ei pea tasuma ainult juhul kui Itaaliast on väljastatud vorm A1? Kas on midagi, mida peab veel arvestama sellise väljamakse deklareerimisel ja maksude tasumisel?

Praaktoodangu kinkimine ja maksustamine

Kingime aeg-ajalt turunduse või hädasolijate abistamise eesmärgil omatoodangut. Oleme TSD lisal 5 kulu deklareerinud vastavalt vajadusele koodi 5000 või 5010 all. Deklareerimise aluseks oleme võtnud toote hinna, millega kaup arvelt maha liikus ning millega ettevõttele kulu tekkis. Nüüd on juhtum, kus plaanime kinkida praaktoodangut, mis on aasta lõpu inventuuriga maha kantud ning seisab nö prügihunnikus. Kas seda tuleb samuti deklareerida ning maksustada? Ettevõttele täiendavat kulu praaktoodangu ära andmisest ei teki ning ettevõtluseks seda praaki kasutada ei saa. Küsimus veel ka transpordi kohta. Kas transpordikulu, mis tekib kingituse saatmisega kingi saajani, tuleb samuti tulumaksuga maksustada?