Nõuandekeskus

Tulumaks

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Eraisik esitas ettevõttele arveUus

Erisik esitas arve hakkepuidu müümiseks, kirjas katastritunnus, kus ta seda tegi. Kas võib nii, et ei esita ostu-müügi lepingut vaid vormistab arvena? Teiseks, kas ettevõtte, kes ostab selle hakkepuidu, peab tulumaksu kinni pidama ja deklareerima? Hetkel esitatud arvel pole peale ostja nime ja aadressi rohkem isikustavaid andmeid, nt. isikukoodi, allkirja.

Tasuta teenuse osutamine

Start-up ettevõte, kes tegeleb veebipõhiste teenuste osutamisega, mille puhul on oluline saavutada kõrge tehingute maht. Tulu teenitakse protsendina tehingute mahust. Suurema tuntuse saavutamiseks pakutakse neid teenuseid teatud klientidele (mitte kõigile) esialgu teenustasuta. Kas sellises olukorras on risk, et tasuta osutatud teenustelt tuleb tasuda tulumaksu? Või kas on ehk võimalik lähendada seda müügikampaaniale, mille puhul tulumaksu ei maksta?

Avaliku ürituse korraldamisega seotud kulud

MTÜ korraldab avaliku ürituse, millega kaasneb külastajatele toitlustus ja meelelahutus. Lisaks on kuludeks ruumide rent jms, Üritus on tasuta sissepääsuga. Sellise avaliku ürituse korraldamine on MTÜ põhitegevusega seotud, aga MTÜ ei kuulu tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja. Kas sellist avalikku üritust peab käsitlema alati vastuvõtukuluna? St kas kõiki üritusel osalenud inimesi peab käsitlema külalistena tulumaksuseaduse mõstes (v.a need, keda peab käsitlema töötajana)? Kui on võimalik, et tegemist ei ole vastuvõtukuluga, siis millised tingimused peavad olema täidetud?

Müügikampaania auhinna maksustamine

Ettevõte korraldab oma jur. isikutest klientide seas kampaania ühele kaubale. Kampaania ajal kehtib kaubale erihind. Lisaks saab klient, kes kampaania ajal ostis ettevõttelt koguseliselt kõige rohkem kaupa, auhinna. Auhinna rahaline väärtus on kõikidele kampaanias osalevatele klientidele eelnevalt teada. Auhind on mõne Eesti jaeketi kinkekaart ning see antakse üle kliendile (jur. isikule). Auhinna väärtus ei ületa kampaania ajal müüdava kauba summaarset maksumust ühegi kliendi lõikes. Kas müügikampaania auhinnaks antava kinkekaardi kulutus kuulub maksustamisele ning kui jah, kas kingituse või erisoodustusena?

(seotud) eraisikult sõiduauto rentimine ettevõttele

Kui ettevõte rendib töötaja abikaasalt auto ettevõttele lepingu alusel, kas siis peaks olema dokumnteeritud ka turuhind ja selle alusel leitud rendi kuumakse (rendisummast peab ettevõte kinni tm, see osa selge). Ettevõte hakkab maksma autolt ka erisoodustust, st autot ei kasutata ainult töösõitudeks. Kas selle kohta tuleb maanteeametis mingi märge ka kuidagi teha või piisab maksustamisest ja rendilepingust. Auto kasutajaks on ettevõtte töötaja, kelle abikaasalt auto renditakse st ta on juba tehnilises passis kasutajana kirjas.

Seotud isikud

Otsejoones suguluse puhul on tegemist vanemate ja lastega (ka vanavanemad, lapselapsed) ning külgjoones suguluse puhul on tegemist õdede, vendadega, tädide, onudega. Kas sellest EMTA kodulehel olevast definitsioonist peaks nii aru saama, et venna naine ja õe mees ei ole seotud osapool?

Maksuvaba tulu rakendamine kutsehaiguse hüvitise saajale

Kutsehaiguse hüvitise saaja esitab avalduse maksuvaba miinimumi rakendamiseks hüvitise summale. Inimene ei tööta enam firmas. Ei ole pensioniealine. Muu töökoha olemasolu kohta informatsioon puudub. Kas maksuvaba miinimumi rakendamine on kõnesoleval juhul lubatud?

Tulumaksuvaba muutmine

Tere, Töötaja kirjutas avaldus kus määras tulumaksuvaba miinimum -500 euro. Kirjutati „seadusega lubatud maksuvaba tulu 500 euro“ Kas on vajalik teha uue avalduse? nüüd 645 Marina

Koolituse maksustamine

Tere! Kas ettevõte võib maksuvabalt hüvitada töötajale (tööleping, on üks osanikest) koolituse, mille sisuks on "Teadlik hingamine" või on see erisoodustusega maksustatav?

Ettevõtte logoga kingitus töötajale

Ettevõte teeb töötajatele kingituse 7,90+km. Lisandub logo 6,93+km. Mis on erisoodustuse maksustatav väärtus?

Oma osade tagasiost ja maksustamine

Olukord On olemas üks Eesti ettevõte - OÜ. Tal on kolm omanikku (Eesti mitteresindendid). Ettevõtte osakapital on 2500 eurot. Omanik, kellel on 5% aktsiatest, müüb oma aktsiad ettevõttele. Teisisõnu, nad ostavad oma osakuid tagasi ja äriühingust endast saab 5% osakute omanik. Osakud müüakse 100 000 euro eest, mis kantakse üle ettevõtte omanikule, kellel on 5%-line osalus, misjärel ta eemaldatakse osalusettevõttest. Küsimused Kas Eesti ettevõttele tuleb 100 000 eurot osade eest tasudes maksta mingit maksu? Kas mitteresidendist endisele osakute omanikule tekib Eestis maks, mille Eesti äriühing peab ise deklareerima ja tasuma?

trahvide hüvitamine

Tere Töötaja saab ettevõtte autoga kiiruse ületuse eest trahvi. Trahv tuleb tööandja nimele ning maksab selle ära. Töötaja hüvitab selle tööandjale. Kas raamatupidamises võib trahvi tasumise ja selle eest saadud hüvituse lihtsalt plussi/miinusega läbi kanda?

Isikliku sõiduauto kompensatsioon

Järgnevas artiklis on viidatud, et isikliku sõiduauto kompensatsiooni juures ei ole oluline hüvitise maksmine rahas, vaid oluline on rahaline väärtus ning, et maksuvabalt on lubatud piirmäära ulatuses töötajale sõiduepäeviku korrektsel pidamisel soetada ka ise kütus (nt võimaldada kasutada ettevõtte kütuse kaarti) https://www.rmp.ee/maksud/tulumaks/isikliku-soiduauto-toosoitudeks-kasutamise-kulude-huvitamine Kas selline kulude kandmine laieneb ka nt töötaja isikliku sõiduki remondiarve tasumisele? Kui see jääb piirmäära ulatusse ning sõidupäevik on korrektselt vormistatud.

Sponsorlus/reklaam

Tere. Ettevõttel on sportlasega sponsorlusleping, kus sportlane on kohustatud igal võimalikul juhul ettevõttet reklaamima. Sportlasele antakse vastavalt lepingule ka kasutada ettevõtte logodega auto - kas ettevõtte jaoks kaasneb auto kasutamisega erisoodustusmaks? Kas selle auto võib registreerida ainult töösõitudeks, ettevõtte jaoks on iga sõit reklaamikulu. Kütuse ja jooksvate kulude eest peab sportlane ise tasuma.

kingitus klientidele

Kliendid saavad 13 eurose kingituse. See summa on ilma käibemaksuta. Kas tulumaksu alla läheb 3 eurot, mis ületab lubatud reklaamkingituse piiri või 13 eurot?