Nõuandekeskus

Puhkus

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

ÕppepuhkusUus

Tere Töötaja töötab müüjana ja soovib õppepuhkust 14p ( eriala mehhatroonik) lõpueksamite tegemiseks Õppeasutus väljastas õppimistõendi et töötaja õpib 3.kursusel.Pole lisatud lõpetamise kuupäevi . Küsimus kas pean tasuma õppepuhkuse eest ja millise arvestuse alusel?

Jagatava vanemahüvitise ajal töötamine oma erialalUus

Tere, Kutseõpetaja, kes teeb õpilasega individuaalset tööd (pilliõpetaja) soovib jätkata töötamist jagatava vanemahüvitise saamise ajal. Kas tal on võimalik töötada nt. 0,3 koormusega kehtiva töölepingu alusel? Mis võimalused täpsemalt on, sest õpetaja ei tee muud, kui oma erialast tööd (üldjuhul on seadusega lubatud töötada ja vanemahüvitis ei vähene, kui tulu on kuni 2366,76 € kuus). Mis võimalused on õpilasega individuaalset tööd tegeval õpetajal? Suur tänu!

Vanemapuhkuse ajal töötamine

Tere Kui töötaja viibib vanemapuhkusel ja soovib teha nö tööampse sama tööandja juures, kus tal jookseb vanemapuhkus, siis mis võimalused selleks on? Kas tuleb katkestada vanemapuhkus selleks ajaks või on veel mingid võimalused?

Puhkusetasu, kui koormus muutub

Tere! Töötaja on seni olnud tööl 1.0 koormusega ja bruto 2000 eur. Saanud viimasel 6 kuul muutumatu suurusega töötasu ning puhkuse jaoks ei ole arvutatud keskmist vaid kasutatud töötasu säilitamist. Töötajaga tehakse kokkulepe, kus ta töötab ajutiselt (kuni 31.12.24) 0.1 koormusega ja seetõttu on tema töötasu 200 eur. 1) Kuidas on korrektne arvutada sellise töötaja puhkusetasu? Kas nüüd tuleb kasutada keskmist või säilitamist (kumma summaga?)? 2) Kuidas on korrektne arvutada sellise töötaja puhkusetasu uuest aastast, kui tema töölepingu koormus muutub alates 01.01.2025 uuesti 1.0 peale ja töötasu 2000 eurot?

Töötasu, mis on sissenõutavaks muutunud

Keskmise päevatasu arvutamise vajadus tekib 6.märtsil. 6.kuupäev on töötaja töölepingujärgne palgapäev. Kas (veebruari) töötasu muutub sissenõutavaks töölepingujärgsel palgapäeval (6.märtsil) või palgapäevale järgneval päeval (7.märtsil)? Vastuse eest ette tänades

Palgata puhkus

Tere! Töötaja soovib minna palgata puhkusele 6 kuuks ja tööandja on nõus. Loen maksuameti lehelt, et kui töölepinguline töötaja on palgata puhkusel, tekib tööandjal siiski kohustus tasuda töötaja eest sotsiaalmaksu kuumääralt, et säiliks tema ravikindlustus. Kui töötaja aga läheb samal perioodil teise kohta tööle ja seal makstakse tema palgalt sotsiaalmaksu (vähemalt minimiaalse kuumäära järgi), kas siis ei ole esimene tööandja kohustatud palgaa puhkuse perioodil sotsiaalmaksu deklareerima ning tasuma? Teiseks soovin küsida, et kas palgata puhkuse ajal põhipuhkus koguneb edasi?

Puhkusetasu

Tere! Kas puhkusetasu võib sisalduda põhipalgas? Millised töötasu osad (nt lisatasu öötöö eest jmt) võib tööandja lugeda juba põhipalgas sisalduvaks?

Kasutamata puhkusepäevad ei aegu kui tööandja ei teavita töötajat

Saan aru, et see on Euroopa Kohtu otsus septembrist 2022. Mis aasta kasutamata puhkusepäevade kohta see hakkab kehtima? Kas sellel on tagasiulatuv mõju ja kehtib ka näiteks 2019.aastal kasutamata jäänud puhkusepäevade kohta? Kas need päevad tuleb märkida puhkuste ajakavasse ja arvestada puhkusereservi arvestuses?

Puhkusetasu peale pikaajalist haiguslehte

Tere! Töötaja oli haiguslehel 6 kuud ning nüüd lahkub töölt. Enne haiguslehte jäi üles puhkusejääk. Mille alusel arvutada puhkusekompensatsioon? Kas haiguslehele eelneva 6 kuu keskmise järgi?

Kollektiivpuhkus jaanuaris

Tööandja soovib rakendada kollektiivpuhkust kohe aasta alguses, 1 nädal. Puhkuste ajakava kinnitatakse hiljemalt 31. märtsiks. Kuidas on õige toimida selle puhkuse korral? Kas vormistada see puhkus käskkirjana ja tutvustada allkirja vastu?

vanemapuhkuse lõppemise järel tööle asumine

Vanemapuhkust on õigus kasutada kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Kas töötaja peab tööandajat teavitama 30 kalendripäeva ette tööle naasmisest, kui vanemapukus on vormistatud kindla kuupäevaga (kuni lapse 3 aastaseks saamiseni xx.xx.2023)?

Puhkusetasu arvestus kuupalga puhul

Tere Töötaja saab iga kuu kindlat kuupalka. Kuupalk muutus mais 2023.a. Töötaja puhkas septembris. Nüüd keskmise palga arvetuse alusel tuli palk koos puhkusega väiksem kui kokku lepitud kuupalk. Kusjuures töötaja kuupalk on lepingus netosummas. Kas töötajale tuleb säilitada septembris kehtiva kuupalga?

Õppepuhkus

Tere, Töötaja ettevõtes töötab remoondilukksepana. Ta läks kursusele (keevitaja). korraldab töötukassa. Ta kirjutas avaldus õppepuhkusele (13 kalendripäeva). Kas temal on selline õigus? Kuidas makstakse õppepuhkusetasu? Ette tänades, Marina

Kollektiivpuhkus

Suur tootmisettevõte annab aasta alguses (veebruaris) välja korralduse, et suvel 2 nädalat ettevõte ei tööta ja kõik töötajad on sel ajal 14 päeva kollektiivpuhkusel. Korraldus on küll infostendil ja töötajatel on võimalus sellega tutvuda, aga keegi tutvumise kohta allkirja ei anna. Kas nüüd kui töötaja suvel teatab, et ei soovi minna kollektiivpuhkusele, sest talle ei ole allkirja vastu tutvustatud vastavat korraldust, siis kas tal on õigus? Kui ettevõttesse tuleb juurde uusi töötajaid nii tähtajalise kui tähtajatu lepinguga peale 31.märtsi, siis kas kõigile neile tuleb tutvustada allkirjavastu vastavat korraldust või võtta juba ette puhkuseavaldus antud perioodil?

Vanemapalga ajal töötamine

Kas olen õigesti aru saanud, et vanemapalk säilib - kui töötaja töötab sama tööandja juures - viiakse üle osalisele tööajale - tema palk ei ületa 1,5 X-t keskmsit palka