Nõuandekeskus

Puhkus

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Puhkuseraha arvestusUus

Tere Meil ettevõttes reeglina arvestatakse puhkusetasu kekmise järgi. Inimeste tasud on väga erinevad. Osadel on kuupalk ja osadel on tunnitasu. Suurem osa inimesi töötab graafiku alusel. Meil ühel töötajal on kokkulepitud kuupalk, aga ta töötab graafiku alusel ning tema igakuine töötasu on väga erinev. Arvestasime puhkusetasu keskmise alusel. Nüüd nõuab ta, et maksaksime töötasu säilitamise meetodi alusel. Kas me peame igale töötajal eraldi meetodit kasutama või saab rakendada ühte meetodit kõigile

Puhkusetasu arvutamine kui töötajal on aastaboonusUus

Märtsis makstakse välja eelmise aasta eest aastaboonus. See jagatakse 1/12 eelmise aasta igale kuule. Kui töötaja läheb puhkusele veebruaris, siis eelmise aasta boonus ei ole veel teada ja ta saab vähem puhkusetasu. Kas veebruari puhkusetasu tuleb uuesti arvutada ja see vahe, mis aastaboonuse lisandumisel eelmistele kuudele puhkusena vähem saada, juurde maksta? Ja teine küsimus on jooksva aasta aastaboonuse kohta. 2023 aasta boonus selgub järgmisel aastal. Ehk 2023 aasta puhkusetasud on väiksemad, sest ei ole midagi, mida 1/12 kuudele lisada. Nüüd töötaja küsib, et ta saab seetõttu vähem puhkusetasu. Kuidas on selline lähenemine reguleeritud? Töötaja väidab, et igasse kuusse tuleks mingi kokkuleppeline osa juurde arvutada (ja ka välja maksta), et rohkem puhkusetasu saada. Kui me seda ka teeksime, siis tekib väga keeruline olukord, et järgmise aasta alguses kui tegelik aastaboonus selgub ja toimub ümberarvestus, võib juhtuda, et töötaja saab mingi raha juurde, mis on tore. Aga võib ka juhtuda, et tuleb mingi summa tagasi arvutada ja kui see on suur summa, siis ei ole teda kuidas töötajad käituvad sellises olukorras.

Puhkusepäevade arvestus emapuhkuse perioodilUus

Tere! Soovin täpsustavalt üle küsida emapuhkusel viibinud töötaja puhkusepäevade kohta kuna tööandja hetkel tegeleb puhkusegraafiku koostamisega, kus tuleb eelmise aasta kasutamata põhipuhkuse päevad samuti märkida. Vahetult enne, kui töötaja läks emapuhkusele (endine rasedus- ja sünnituspuhkusele), kasutas ta ära kõik oma väljateenitud põhipuhkusepäevad. Tähendusega, et kõik 28 põhipuhkusepäeva kasutati enne 19.09.22 ära. Emapuhkusel viibiti vahemikus 19.09 kuni 27.12.22 (vastav märge MTA-s ka tehtud). Emapuhkuse lõppedes otsustas töötaja tööle naaseda. Lugedes TLS § 68 lg 2, soovin täpsustada, et kui töötaja on 2022 põhipuhkuse täies ulatuses ära kasutanud, viibinud emapuhkusel (100 päeva), tagasi tööle naasenud, siis tegelikult matemaatiliselt, arvestatakse ema puhkuse perioodi eest töötajale juurde põhipuhkuse päevi? Ehk 28 päeva ära kasutatud, emapuhkusel 8 uut põhipuhkuse päeva teeninud, tagasi tööle tulnud alates 28.12.22 millega puhkusepäevade arvestus ka jätkus. Kas olen õigesti aru saanud? Tänan teid mõistva suhtumise ja tagasiside eest!

31.12 seisuga puhkusereserv

Kas aastalõpu seisuga puhkusereservi arvutatakse kuue eelmise kuu pealt, alates november või alates detsember tasudelt?

Puhkusepäevad

Kas sünnituspuhkusel oldud aja eest tekib õigus korralisele puhkusele?

Kollektiivpuhkus

Seoses töömahu olulise vähenemisega soovib tööandja töötajad saata jaanuaris kollektiivpuhkusele kaheks nädalaks. Puhkusepäevi on töötajatel selleks ajaks vähe ja nad läheksid nende päevadega miinusesse. Puhkusegraafikut uueks aastaks ka veel ju tehtud ei ole. Kui nüüd mõni töötaja otsustab puhkuse ajal või peale puhkust, et ta lahkub firmast, kas siis tööandjal on õigus puhkuserahasid tagasi nõuda? Kuidas sellisel puhul peaks tööandja käituma, et oleks kõik seaduslik või ei ole õigus ilma graafikuta töötajaid puhkusele saata (kuigi teatame varem sellest ette).

Puhkusetasu arvutamine pele lapsepuhkuselt naasmist

Töötaja on olnud emapuhkusel 1,5 aastat. Enne puhkusele minekut koosnes tema töötasu põhipalgast ja igakuisest preemiast. Puhkusetasu arvutati 6 k. keskmise alusel. Puhkuse ajal tõusis tema töökohal palk. Ta on olnud peale puhkust tööl ühe nädala ja soovib kasutada puhkust. Töötasu ja preemiat veel arvestatud ei ole. Kuidas arvutada puhkusetasu?

Puhkusearaha arvutamine

Tere. Unustasin mainida, et tegemist on tükitöölisega vaid mitte fikseeritud palkaga töölisega. Kas meil on õigus võtta rakendusele minimumpalka? Teie vastus minu eelmisele küsimusele. Vastavalt keskmise töötasu arvutamise ja maksmise korrale, kui töö tegemisest keeldumise tõttu ei ole töötajale kuue kuu jooksul töötasu makstud, arvutatakse keskmine töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtivast töötasust. Seega tuleb puhkusetasu arvutamisel lähtuda töölepingus kokku lepitud töötasu määrast. Ette tänades, Lugupidamisega Alla Kunevitš

Puhkuse raha arvutamine

Tere. Töötaja viibis haiguslehel 07.02.-06.09.2022. Alates 07.09.2022 esitas puhkuse avalduse. Kuidas temale arvestada puhkuse raha? Tänan.

расчет кол-ва отпускных дней.

Добрый день. Подскажите сколько работница заработала за год отпускных дней, если в течении года была на больничном 119 календарных дней. В трудовом договоре у нее указано - продолжительность ежегодного отпуска работника составляет 28 календарных дней.

Puhkus töögraafiku järgi

Добрый день! У меня работник работает по сменам: 2дня работает, 2дня отдыхает. Ему положено 7 календарных дней отпуска. Ситуация такая. Он отработал свои смены 01.08 и 02.08. Ему предоставлен отпуск 7 дней с 03.08 по 09.08. Тогда он отдыхает все 7 дней и на 8-й выходит на работу. Однако работник хочет уйти с 05.08 по 11.08. Из-за графика он в реальности отдыхает 10 дней. То есть вместо него другие работают вместо 7 дней 10. Ввиду проблем с рабочей силой у работадателя возникает проблема с заменой. Вправе ли работодатель отказать работнику отпуск согласно его пожеланиям, а предоставить положенный отпуск в период согласно производственной необходимости? отпуск работнику с 03.

Küsimus emapuhkuse kohta 2 järjestikuse vanemapuhkuse vahel

Tere Meie ettevõte ostis hiljuti ühe teise ettevõtte ja sellega liikus meile ka teatav hulk töötajaid. Üks töötajatest on praegu vanemapuhkusel. Kui TÖR'i vaatama läksin, siis nägin, et peatamine on tehtud alates märts 2019 ja minu loogika ütles, et sellisel juhul on laps juba 3-aastane ja töötaja oleks pidanud endast meile märku andma (vastasel juhul tööleping lõppeb automaatselt). Nüüd selgus, et ta on jäänud juba 2.vanemapuhkusele, kuid ei ole vahepeal olnud emapuhkusel (mille eest makstakse sünnitushüvitist). Kas selline asi on seaduslik? Kas sellisel juhul võib ta olla meil TÖR'is peatatud olekus vanemapuhkuse tõttu samal viisil edasi?

Tasustamata puhkus

Tere! Soovin uurida tasustamata puhkuse kohta. Teatavasti on tasustamata puhkust võimalik kasutada töötaja ja tööandja kokkuleppel. Ettepaneku tasustamata puhkuse tegemiseks võib teha kumbki pool. Vorminõuet puhkuse vormistamiseks ei ole. Väidetavalt tasustamata puhkuse ajal tööleping peatub. Siit tulenevalt uurin, kuidas oleks korrektne vormistada, kui tööandja ja töötaja on kokku leppinud 2-kuulises tasustamata puhkuses? Kas tuleb mingisugune töölepingulisa või olemasolev leping lõpetada ja uus sõlmida? Oleksin äärmiselt tänulik juhtnööride eest. Lugupidamisega!

Hooldaja puhkus

Tere. Töötaja kirjutas avalduse hooldaja puhkusele, aga ta on määtaud eestkosjaks täiskasvanu isikule. Kas on tal õigus üldse mingile hooldaja puhkusele? Ei ole selle kohta Töölepinguseadusel infot leidnud.

Toetus lapse sünni korral

Tere, Kas tööandja võib maksta toetust lapse sünni korral emapuhkuse (endine rasedus- ja sünnituspuhkus) ajal? Või saab seda teha ainult siis, kui ema läheb vanemapuhkusele (endine lapsehoolduspuhkus)? Aitäh!