Nõuandekeskus

Muud tööõiguse küsimused

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Töötajate tervisekontrollUus

Tere, tööandja peab korraldama töötajate tervisekontrolli. Enamasti (90% juhtudest) saab tööandja tervisekontrolli vastuse: antud andmete põhjal võib töötada, ettepanekuid tööandjale ei ole. Kui seaduses on õeldud, et töötervishoiuteenuse osutaja tutvub tööandja riskianalüüsiga, analüüsib terviklikku olukorda, nõustab tööandjat, siis kas tervishoiuteenuse osutajal on õigus küsida kõige selle eest raha? Või kui tööandja saab vastuse, et võib töötada ja ettepanekuid ei ole, kas see on tööandja jaoks piisav, otsustamaks, et kõik on hästi, töötajat tervis on tööd võimaldav ja tervelt elatud aastaid pakkuv? Parimat, K

Töölähetuse transpordikulu hüvitamine, kui töötaja töötab kaugel kodukontorisUus

Tere Töötajal on õigus nõuda töölähetusega kaasnevate kulude hüvitamist. Kuidas hüvitada lähetuse lennupilet sellisel juhul: töötegemise koht Tallinn, aga pooled on kokku leppinud, et töötaja töötab Helsingis kodukontroris. Töötaja peab minema lähetusse Riiga. Helsingi-Riia lennupilet on kallim kui Tallinn-Riia lennupilet. Kas tööandja peaks hüvitama töötajale kulu suuruses, millele oleks vastanud Tallinn-Riia lennupileti kulu?

передача бухгалтерских документовUus

Добрый день. Правление квартирного товарищества незаконно увольняет бухгалтера в одностороннем порядке без предупреждения, при этом нарушая решения общего собрания. Бухгалтер будет оспаривать это увольнение. Вопрос. Должна ли она передавать бухгалтерские документы, остатки по счетам ? Она ведь несет материальную ответственность.

TööluusUus

Töötaja puudus töölt nädal aega väites, et on haige kuigi haiguslehte avatud pole, kas selline käitumine on piisav töösuhte lõpetamiseks ning kas hoiatus selleks peab olema kirjalik või võib olla suuline ning kas sellisel juhul üldse peab ette hoiatama? (töötajal on olnud ka eelnevalt rikkumisi joobe kahtlusega tööl olemises).

Tööandja poolt kahju hüvitamine tööõnnetuse korral

Kas hüvitist tööõnnetuse puhul tuleb töötajale maksta igal juhul (kui tegemist oli töötaja poolse hooletusega v kui tegemist oli tööandjapoolse hooletusega)? Ning kuidas käib selle hüvitise arvestus ja kuidas seda TSD-l tuleb deklareerida ja millal peab olema hüvitise väljamaks töötajale?

Tähtajalise lepinguga töötaja koondamine

Töötajaga sõlmitud määramata ajaks tööleping ja siis üleviidud tähtajaliselt vanemapuhkusel töötaja asendajaks. Nüüd soovime asendatavat töökohta koondada ja samas pakume asemele teist töökohta. Teatavasti on tähtajaliste koondamisega nii, et kui teist töökohta vastu ei võta, tuleb maksta töötasu tähtaja lõpuni, mida on üle 1 a. Kuidas antud juhul tõlgendada- põhimõtteliselt tema tööleping ei ole tähtajaline, asenduskoht on tähtajaline, pärast asenduse lõppu õigus saada tagasi esialgsele tööle. Aga kui ta nüüd koondamisteates pekutud teist töökohta vastu ei võta- mis staatus tal siis on? Kuidas toimida?

Puhkusetasu

Добрый день, У меня вопрос по поводу расчёта отпускных. Например, работник получает 1000.- в месяц. Отработал 3 месяца (1000 х 3) получил зарплату и в четвёртом месяце какое-то время был на больничном. Получил например, зарплату 600.- + больничный 250.-. После, пятый и шестой месяц работал полностью (1000.- х 2). После этих шести месяцев работы он берёт отпуск. Надо расчитывать отпуск как: Põhipuhkus töötasu säilitakse или Põhipuhkus 6 kuu keskmine tasu? Заранее спасибо за ответ. Ульяна

Töötasu kokkuleppe konfidentsiaalsusest

Varem ülestõstatatud küsimus: Märgite, et "üksnes tööandjale sätestab TLS üldise kohustuse mitte avaldada töötaja töötasu ja selle maksmist puudutavaid andmeid kolmandatele isikutele." Aga kuidas on avalikus teenistuses olevate töölepingu alusel töötavate töötajate töötasu avalikustamisega? Vastus oli: Avaliku teenistuse seaduse § 65 kohaselt tulevad ametniku tasud avalikustada, kuid sarnast kohustust ei ole ette nähtud ametiasutustes töötavate töötajate suhtes. Andmekaitse Inspektsioon väidab, et ka ametiasutuses töötavate töötajatega ja ametiasutuse hallatavate asutuste juhtidega seotud väljamaksed peavad olema avalikud, kuna tegemist on valla/linna eelarvest väljamakstavate tasudega, mis on avalikud. Millest tuleb siis lähtuda, kas avalikus teenistuses töölepingu alusel töötavate töötasud jm väljamakstavad tasud on siis kohustuslikud avalikustada nii nagu väidab AKI?

Ukrainast pärit töötajate elamisluba pikendamine on taotlusel

Ukrainast pärit töötajal aasta tagasi saanud ajutine elamisluba hakkab läbi saama. Elamisloa pikkendamine on taotlusel, kuid tekkib ``ajaline auk`` sisse. Siit tuleb küsimus, kas antud töötajal on juriidiline õigus tööd jätkata, või temaga tuleb töösuhet lõpetada?

Tööõnnetus

Tere Kas oleks võimalik täpsustada tööõnnetusega seonduv: Töötaja liikus enne/peale töö aega ettevõtte territooriumil, libises, kukkus vastu välisust ja sai trauma. Kas liigitada tööõnnetuse või muu õnnetusena

Maksuvaba tulu avaldus alates 2023 aastast

Kas on vaja kõigil töötajatel teha uus maksuvaba tulu avaldus alates 2023 aastast, isegi nendel kellel oli pandud ,et nad ei soovi arvestada maksuvaba määra?

Töölähetus

Подскажите пож-ста, возник вопрос по командировкам по Эстонии. Эстонская компания посылает работника в командировку в другой город. Может ли компания платить суточные в размере 50 евро в день? Которые будут облагаться налогами как зарплата? Интересует только суточные, другие возмещения по разходам - понятны.

Telefonikulude hüvitamine

Ettevõtte on oma sisemise korraga paika pannud, et hüvitatakse osaliselt telefonikulud. Töötaja esitab kuludokumendi, ent kuna tegemist on perepaketiga, siis on arve väljastatud tema pereliikme nimele. Antud arvel kajastub eraldi ka töötaja telefoninumber koos tema nime ja telefonikuluga. Kas ja millist rolli mängib hüvitamisel see, et telefoniarve on töötaja pereliikme nimel?

Joobekahtlusega töötaja

Millised võimalused on tööandjal töötaja osas, kellel ta kahtlustab joobeseisundit (alkoholi lõhnad), kui töötaja ei nõustu alkomeetrisse puhuma?

Juhatuse liikme õigus saada vanemapuhkusi ja -hüvitist

Tere Palun selgust, kas vastab tõele, et vanemapuhkusi (lapsepuhkus, isapuhkus, vanemapuhkus) saavad kasutada üksnes töölepingulises suhtes olevad töötajad ja mitte juhatuse liikmed, kellega on sõlmitud juhatuse liikme leping. Kuidas on lugu hüvitistega, nt jagatav vanemahüvitis – kas neid on võimalik taotleda? Ka juhatuse liikme tasudelt makstakse ju sotsiaalmaksu.