Nõuandekeskus

Muud tööõiguse küsimused

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Töötajate rendileandmine teisele ettevõtteleUus

Kas on luatud madalhooajal ja töötajate nõusolekul oma töötajaid "rentida" teiesele ettevõttele? Mil viisil seda teostada, mis lubatud, mis keelatud?

Eestis registreeritud lühiajaline töötamine

Kas Eestis töötavatele välismaalastele, kes on lühiajalise töötamisega registreeritud, on võimalus mingisugusele puhkusele ja kas nad võivad käia vahepeal näiteks kaheks nädalaks ära eestist välja oma kodumaale? Kui võib, siis kuidas tuleks tööandjal see kajastada raamatupidamises? Kas juba registreeritud lühiajalise töötamisega ka muutub midagi (nt.katkeb, peab uuesti taotlema)?

haigusleht töölepingu lõppemisel

Töötaja oli haiguslehel 22.08 - 05.09. Tööleping lõppes 02.09. Maksime lõpparve. Kas tööandja peab haigushüvitist veel tagantjärgi maksma?

Renditööettevõttega sõlmitud koostööleping

Tere. Sõlmisime koostööleppe rendivahendusettevõttega, kelle kaudu töötas meil mõned kuud 1 töötaja. Koostööleppes on punkt, et me ei tohi sõlmida antud töölisega töövõtu- ettevõtulepingut järgmise kahe (2) aasta jooksul. Vastasel juhul oleme kohustatud maksma leppetrahvi 2000 EUR. Antud töötaja ei tööta enam selles rendivahendusettevõttes. Kas võime selle töötaja võtta tööle töölepingu alusel, ilma, et leppetrahv meid ohustaks?

Töötaja residentsuse muutumine

Tere Meil on töötaja, kes on otsustanud kolida perega Taani. Samuti on ta 2.lapse ootel ja peaks oktoobrist jääma emapuhkusele ja sealt edasi vanemapuhkusele. Nüüd andis ta märku, et tema residentsus muutub juba augustikuu jooksul. Kuidas peab sellisel juhul tööandja käituma? Kas TÖR'i tuleb teha mingisugune märge ja mis ajahetkest? Eestist ta siis ju enam sünnitus- ja vanemahüvitist saama ei hakka?

Töötasu vähendamine ja koondamine

Tere Ettevõttes on vaja koondada inimesi seoses ühe tegevusala (tootmise) lõpetamisega - töömahtu ei ole seoses koroonaga juba pikalt ja pole teist tööd samuti pakkuda. Kaks töötajat on üle 10 aastase staažiga ehk 90 päeva vaja ette teatada. Kas on lubatud, et esmalt teatada töötasu (tööaja) vähendamisest (miinimummäärani) ja samas ka koondamisteade, ehk siis 3 kuud saaks töötaja madalamat palka enne koondamist? Teine küsimus - kui näiteks 2 kuu või 6 kuu pärast selgub, et on taas tööd pakkuda ja sama töötaja on nõus uuesti tööle tulema, kuidas siis vormistamine käiks? Peale koondamist ilmselt saab lihtsalt uuesti töölepingu sõlmida (kas sel juhul algab staaži arvestamine algusest?). Aga kui varem tekib vajadus uuesti tööle asuda, kas koondamise saab n-ö tühistada või kuidas sel juhul toimida?

Töötasust kinnipidamine

Kuidas on õige teostada kinnipidamist töötasust sissetuleku arestimise akti alusel, kui juuni kuus makstakse välja mai töötasu ja puhkuse tasu 28 kalendripäeva eest? Kas võetakse aluseks ja summeeritakse kõik tasud, mis makstakse ja deklareeritakse juunis või summeeritakse puhkuse tasu juuni kuu eest saadud töötasuga. Erinevus on suur.

Pidev haigusleht

Tere Kaua võib tööandja hoida inimest tööl kui ta on juba 4 kuud järjest haiguslehel?

Vabatahtliku töötaja tööle vormistamine

Kuidas vormistada messil osalemiseks vabatahtliku töötajaga töövorm või lepingut, mida aktsepteeriks MTA kui tuleb kontrollima. Ette tänades

Töötukassalt saadud palgatoetuse kajastamine

Kuidas raamatupidamises kajastada seoses pikaajalise töötu töölevõtmisega laekunud 50% (brutopalgast) palgatoetust.

Lapsehoolduspuhkuse ajal töötamine

Töötaja soovib  jääda lapsehoolduspuhkusele aga soovib tööandja juures edasi töötada. Töötaja brutopalk jääb alla 2021,54 euro. Kas see on lubatud? Kas peab arvestama mingite erisustega? 

Seotud isikud

Tere,

Kas ametiisiku (asutuse juht) lapse abikaasa (asutuse töötaja) loetakse seotud isikuks või mitte? 

Aitäh vastuse eest!

Koondamine peale lapsehoolduspuhkust.

Töötaja jäi lapsehoolduspuhkusele 07.09.2020 kuni 07.03.2023.a.Täna 26.01.22 teatas ta, et soovib tulla tagasi tööle, kuid ettevõttel ei ole talle samaväärset tööd pakkuda. Töötaja on nõus koondamisega. Kuidas arvutada koondamistasu, kui tema viimasel töötamise perioodil 18.03.20-10.04.20 töötas ta üleviimisega kergemale tööle ja sai 30% töötasust. 

eelmise tööandja juures teostatud tervisekontrolli kehtivus

Tere!

Kui töötaja on läbinud eelmise tööandja juures tervisekontrolli  vähem kui 4 kuud tagasi ja soovib nüüd sama tervisekontrolli otsust kasutada uue tööandja juures (et mitte minna uuesti kontrolli), siis kas uus tööandja võib seda aktsepteerida või mitte? Ohutegurid on üldjoontes samad (tegemist kontoritööga)

elatisraha arvestus täisealisele õppijale

Perekonnaseaduse § 97 punktist 2 tulenev ülalpidamiskohustus: 2) laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Küsimus - kuidas arvestada 2022 elatisraha üle 18.aastasele õppijale, kui väljatöötatud elatiskalkulaatorisse saab lisada ainult alaealise lapse sünniaasta.

Kas arvestus oleks õige, kui võtta aluseks 200 eur baasosa + 3% elatise maksja brutopalgast, (mis on väiksem eesti keskmisest brutopalgast) või peab arvestama eesti keskmisega 1448 eur.  Elatisraha  maksmist ei ole nõutud välja kohtu kaudu ega notariaalselt, seega saan aru, et ei peaks enam jätkama  292 euro maksmisega, vaid max summa 243 eur.