Nõuandekeskus

Muud tööõiguse küsimused

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Maksuvaba tulu avaldus alates 2023 aastastUus

Kas on vaja kõigil töötajatel teha uus maksuvaba tulu avaldus alates 2023 aastast, isegi nendel kellel oli pandud ,et nad ei soovi arvestada maksuvaba määra?

TöölähetusUus

Подскажите пож-ста, возник вопрос по командировкам по Эстонии. Эстонская компания посылает работника в командировку в другой город. Может ли компания платить суточные в размере 50 евро в день? Которые будут облагаться налогами как зарплата? Интересует только суточные, другие возмещения по разходам - понятны.

Telefonikulude hüvitamineUus

Ettevõtte on oma sisemise korraga paika pannud, et hüvitatakse osaliselt telefonikulud. Töötaja esitab kuludokumendi, ent kuna tegemist on perepaketiga, siis on arve väljastatud tema pereliikme nimele. Antud arvel kajastub eraldi ka töötaja telefoninumber koos tema nime ja telefonikuluga. Kas ja millist rolli mängib hüvitamisel see, et telefoniarve on töötaja pereliikme nimel?

Joobekahtlusega töötajaUus

Millised võimalused on tööandjal töötaja osas, kellel ta kahtlustab joobeseisundit (alkoholi lõhnad), kui töötaja ei nõustu alkomeetrisse puhuma?

Juhatuse liikme õigus saada vanemapuhkusi ja -hüvitistUus

Tere Palun selgust, kas vastab tõele, et vanemapuhkusi (lapsepuhkus, isapuhkus, vanemapuhkus) saavad kasutada üksnes töölepingulises suhtes olevad töötajad ja mitte juhatuse liikmed, kellega on sõlmitud juhatuse liikme leping. Kuidas on lugu hüvitistega, nt jagatav vanemahüvitis – kas neid on võimalik taotleda? Ka juhatuse liikme tasudelt makstakse ju sotsiaalmaksu.

Endise töötaja võlgnevus ettevõttele

Tere Tülitan Webhelp OÜ-st. Meie endine töötaja võlgneb meile 3000 eurot. Talle tehti ( tasaarvestusena ) boonuse arvestus, mille makseks tuli 1057.50. Saan ma õieti aru, et seda tuleb käsitleda, kui töötaja töötasu ja sellelt tuleb tasuda kõik maksud. Aga hiljem, kui meil tuleb järgijäänud võlga maha kanda, siis kuidas seda käsitletakse.

Päevaraha mitte oma töötajale

Tere! Ettevõte soovib maksta välislähetuse päevaraha kahele isikule, kes pole selle ettevõtte töötajad. Saan aru, et töölepingu seaduse kohaselt saab töötajat lähetada vaid tema tööandja, mitte kolmas isik. Kuidas aga toimida olukorras, kui isik ei soovi antud teemasse oma tööandjat kaasata (töötaja viibib hetkel puhkusel) või kui isikul pole hetkel üldse tööandjat?

Töölepingult üle käsunduslepingule, tööülesannete mitte korrektne täitmine

Tere, Oskate nõu anda või kuhugi kellegi poole suunata? Mure järgmine: Töötajal oli tööleping, mis on osapoolte kokkuleppel lõpetatud. Otsustati jätkata käsunduslepinguga. Nüüd on selgunud (tagant järele), et töölepingulise suhte ajal oli inimesel tööülesannete täitmisel olulised puudujäägid (need on kahjuks alles nüüd välja tulnud). Sooviks teada, kas distsiplinaarkaristus tööülesannete mittetäitmisel töölepingu ajal saab üldse kõne alla tulla (tagant järele) või saab e/v kahjuhüvitist hoopiski nüüd esitada, olles praegu käsunduslepingulises suhtes (ja tundub, et ka praegu selle lepingu alusel ei tulda toime tööülesannetega)?

Выход или не выход в предпраздничный день.

Пример: Человек работает по сменному графику (смена 8 часов), на предприятии суммированный учет рабочего времени 4 месяца. Окончание периода суммированного учета 31.12.2022. Предприятие работает 24/7. Работнику ставят в график 23.12.2022 смену с 16.00 до 24.00. Согласно закону, в этот день рабочее время на 3 часа короче. Работодатель согласен заплатить это, как сверхурочная работа. Должен ли работодатель спросить у работника, что ему предпочтительнее – уйти на 3 часа раньше или согласиться работать сверхурочно? Может ли работодатель без согласия работника поставить смену и обязать его выйти на 8-часовую смену? Такая же ситуация 31.12.2022 – смена с 8.00 до 16.00 Как работник должен поступить в этой ситуации?

Kutsehaigele sanatooriumituusiku hüvitamine

Tere, Ma ei ole kindel, et pöördun oma murega õigesse kohta aga esitan siiski oma küsimuse. Tegemist on ettevõtte endise töötajaga, kellel tuvastati kutsehaigus 1999.aastal. Isik esitas endisele tööandjale avalduse, milles palub välja maksta tervisekahjustusest põhjustatud lisakulud (sanatooriumi ravituusik + sõidukulud). Minule teadaolevalt on tööandja kohustatud need kulutused hüvitama aga konkreetset seadust ma selle kohta ei leia. On küll VÕS § 130 lg 1 aga see on mitmeti mõistetav. Palun pisut abi. Lugupidamisega Ülle Haukanõmm AS Mivar-Viva personalispetsialist

Tööle sõidu kompenseerimine. Töökoht Tallin elukoht Tartu

Kas tööandja võib kompenseerida töötajale, bussi- ja rongipiletid.

Töötajate rendileandmine teisele ettevõttele

Kas on luatud madalhooajal ja töötajate nõusolekul oma töötajaid "rentida" teiesele ettevõttele? Mil viisil seda teostada, mis lubatud, mis keelatud?

Eestis registreeritud lühiajaline töötamine

Kas Eestis töötavatele välismaalastele, kes on lühiajalise töötamisega registreeritud, on võimalus mingisugusele puhkusele ja kas nad võivad käia vahepeal näiteks kaheks nädalaks ära eestist välja oma kodumaale? Kui võib, siis kuidas tuleks tööandjal see kajastada raamatupidamises? Kas juba registreeritud lühiajalise töötamisega ka muutub midagi (nt.katkeb, peab uuesti taotlema)?

haigusleht töölepingu lõppemisel

Töötaja oli haiguslehel 22.08 - 05.09. Tööleping lõppes 02.09. Maksime lõpparve. Kas tööandja peab haigushüvitist veel tagantjärgi maksma?

Renditööettevõttega sõlmitud koostööleping

Tere. Sõlmisime koostööleppe rendivahendusettevõttega, kelle kaudu töötas meil mõned kuud 1 töötaja. Koostööleppes on punkt, et me ei tohi sõlmida antud töölisega töövõtu- ettevõtulepingut järgmise kahe (2) aasta jooksul. Vastasel juhul oleme kohustatud maksma leppetrahvi 2000 EUR. Antud töötaja ei tööta enam selles rendivahendusettevõttes. Kas võime selle töötaja võtta tööle töölepingu alusel, ilma, et leppetrahv meid ohustaks?