Nõuandekeskus

Sotsiaalmaks

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Sotsiaalmaksu miinimumkohustus osalise tööaja korralUus

Tere! Töötaja töötab osalise tööajaga ning tema töötasu on 50% kehtivast miinimumpalgast. Kas osalise tööajaga töötamisel on tööandjal kohustus maksta sotsiaalmaksu miinimumääralt (töötaja sotsiaalkindlustuse tagamiseks)?

Sotsiaalmaksu miinimumi tasumine kui väljamakseid pole tehtud

Töötamise registris on töötaja registreeritud alates 01.02.2022, isik on liitunud kogumispensioni II sambaga ja tööaja määraks täistööaeg. Töötamise registris kanne on tühistatud seisuga 01.04.2022. Töötajale väljamakseid ei tehtud ja tegelikult töösuhet ei olnud, unustati lihtsalt registrist kanne tühistada. Kui töölepinguga töötajale töötasu väljamakseid ei tehta, siis peab vähemalt miinimum sotsiaalmaksu isiku eest arvestama ja tasuma tööandja. Kas see on õige?

Социальный налог

Добрый день зарплата работнику с частичной трудоспособностью выплачивалась в последний день месяца (31 мая), в июне не выплатили (выплатили 1 июля), также он находился в июне на больничном. Что декларировать в TSD за июнь?

Minimaalne sotsiaalmaksukohustus

Aprilli töötasu oleks tulnud tasuda maikuus, aga mais väljamakset erandkorras ei toimunud ning tööandja deklareeris maikuu TSD-l töötaja eest üksnes minimaalnse sotsiaalmaksu kohustuse. Saan aru, et järgmiste kuude TSD-l saab selle tasutud minimaalse sotsiaalmaksu maha arvata. Aga millise perioodi tasult täpsemalt ma selle juba tasutud minimaalse sotsiaalmaksu kohustuse maha arvata võin? Kas aprilli palgalt, mis tasutakse maikuu asemel juulis? Või võib maha arvata ka juba märtsi tasult, mis tasutakse juunis?

Kõrgepalgaline pensionär ja sotsiaalmaks

Töötavale pensionäri pealt ei pea tööandja minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustust täitma.  Kas see kehtib ka töötava pensionäri osas, kelle töötasu on nt 4000 eur bruto?  

 

Töötav pensionär saab töötasu 4000 eur/buto.   

 

Tööandja ei pea minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustust täitma, kui:

Социальный налог

Добрый день .
Спасибо Вам за Ваши ответы.

Скажите, пожалуйста ,работник уволился 31 мая ,и заново оформился 30 июля. Когда надо платить социальный налог ?Уже в августе надо платить социальный налог ,или только в сентябре?

Социальный налог

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, если работнику не нужна больничная касса всеравно работодатель обязан платить социальный налог?

Или если у работника два места работы ,кто из работодателей должен платить социальный налог?

Социальный налог

Здравствуйте!

Скажите ,пожалуйста, если работник оформился 30 июля надо в августе за 30,31 июля платить за работника социальный налог?

Социальный налог

Добрый день .
Спасибо Вам за Ваши ответы.

Скажите, пожалуйста ,работник уволился 31 мая ,и заново оформился 30 июля. Когда надо платить социальный налог, чтобы больничная касса непрерывно функционировала?

Социальный налог

Добрый день .
Спасибо Вам за Ваши ответы.

Скажите, пожалуйста ,работник уволился 31 мая ,и заново оформился 30 июля. Когда надо платить социальный налог, чтобы больничная касса непрерывно функционировала?

Социальный налог

Добрый день.

Скажите, пожалуйста, работник оформлен 30 июля, надо в августе за него платить социальный налог за июль ?

Социальный налог.Haigekassa.

Добрый день .
Спасибо Вам за Ваши ответы.

Скажите, пожалуйста ,работник уволился 31 мая ,и заново оформился 30 июля. Действие haigekassa не прерывная ,или некоторое время не будет  акцептирована?

 

Osaline tööaeg ja sotsiaalmaks

Töötaja töötab osalise koormusega (50%). Kas selle töötaja töötasult tuleb arvestada sotsiaalmaks reaalselt välja makstud tasult või arvestada sotsiaalmaksu maksmise aluseks olevat kuumäära? 

Sotsiaalmaks üleviimisel kergemale tööle

Arst on rasedale väljastanud otsuse kergemale tööle üleviimiseks. Tööandja saab töötajale tööd pakkuda, kuid mitte iga päeva, vaid mõned vahetused kalendrikuus. Töötasu suurus võib kujuneda väiksemaks kui 540 eur. Haigekassa hüvitab kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe 100 %. Kuidas ja kui palju tuleb sel juhul maksta töötaja sotsiaalmaksu? Kas tegemist on erandiga? Kas tööandjal on kohustatud maksta min sots. maksu 178,20 eur või tegelikult välja teenitud brutopalga järgi?

Sotsmin. tudengi palgata puhkuse korral

Tere

Kui töötaja on tudeng, siis ei kehti talle igakuine minimaalne sotsmaksu kohustus. Kas st, et tudengi palgata puhkuse korral ei tule sotsmini deklareerida? Ja kui palgata puhkus kestab nt terve kuu, siis selle kuu kohta TSD-l midagi deklareerima ei peagi?

Ette tänades