Nõuandekeskus

Käibemaks

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

inkassoteenuse käibemaks

Ettevõte A sõlmis oma võlglastelt võlgade sissenõudmiseks inkassoettevõttega B käsunduslepingu. Lepingus on ettevõttele B (tema poolt kantud sissenõudmiskulude hüvitamiseks) ette nähtud kindel % võlgnikult laekunud summadelt. Kas antud summa (kindel % võlgnikult laekunud summast) kuulub käibemaksuga maksustamisele? Juhul kui see nii on, siis mida peab ettevõte A tegema: 1) Kui ettevõte B enda poolt väljastatud makseteatisel käibemaksu ei arvesta? 2) Kui ettvõte B kannab ettevõtte A arveldusarvele üle võlgniku poolt B-le laekunud summa, millest on maha lahutanud lepingus toodud sissenõudmiskulude hüvitise? Makseteatist ega arvet B ettevõttele A ei väljasta.

Emaettevõte rendib tütarettevõttele eluruumi kontoripinnana.

Kas rentnik (käibemaksukohuslane) võib renditava pinna parendustelt ja remondilt sisendkäibemaksu tagasi küsida? Rendiarved on maksuvabad vastavalt § 16 lg 2 p 2

Sisendkäibemaksu mahaarvamine

Tere, Kas on võimalik sisendkäibemaksu Eesti KMD-l maha arvata Amazon Web Services arve kohaselt, millel on käibemaksukohustuslasena registreerimise number Luksenburgi oma, kuid käibemaksu määr 20% on nende endi sõnul "at the applicable rate in accordance with local legislation in each country". Või peab sellisel juhul ikkagi kasutama EU käibemaksutagastuse süsteemi? Sellisel juhul, mille alusel pannakse arvele käibemaksumäär? Tänan vastuse eest!

Kinnisvara ja maksud

Ettevõte A (Käibemaksukohuslane) ostab ettevõttelt B (Käibemaksukohuslane) korteri edasi üürimise eesmärgil. Ost on maksuvaba. Küsimused on: 1. Kas ostu- ja laenulepingute notaritasult võib käibemaksu tagasi küsida? 2. Kas rendiarved tuleb esitada ilma käibemaksuta? 3. Kas kommunaalkulude eest esitatakse arve koos käibemaksuga? 4.Kas rentnik võib renditud ruumide remondilt käibemaksu tagasi küsida?

Reklamatsioon koos kaupade üleandmisega

Transpordi käigus sai osa kaupa vigastada. Kauba saaja esitas transpordifirmale reklamatsiooni kahjustatud kaupade kohta. Transpordifirma nõustus reklamatsiooniga, aga soovib kahjustatud kaubad endale saada. Anname kaubad üle pakkelehe alusel, kus kauba kogused ja hinnad. Kuna toimub kaupade üleandmine, kas sellisel juhul tuleb arve maksumusele lisada käibemaks. Tänan vastuse eest!

Kuluhüvitisel ettevõtte nimi - km kohustuslaseks digiteenuse korral?

Väga väike ettevõte, kes ei ole km kohustuslane, ostab kuus 1-2 digiteenust kokku summas kuni 10 eur. ev ei soovi end võtta veel km kohuslaseks ega piiratud km kohuslaseks ja kulud tasub eraisik, eraisikule hüvitatakse kulud kuluaruande alusel. Küsimus - kas ev peab end siiski võtma piiratud km kohuslaseks, kui hüvitamine toimub küll eraisikule aga digiteenuse arve on esitatud ettevõtte nimele?

Kaubamärgi tasu

Tere, Eesti km kohustuslasest ev sõlmib Austria km kohustuslasega lepingu, mille kohaselt Austria ev toodab tooted ja tasub Eesti ev-le kaubamärgi tasu müügi alusel. Kaup liigub otse Austriast Soome. Kas Eesti ev peab kaubamärgi kasutamise eest arvestatud tasult tasuma käibemaksu?

Piiratud km kohustus?

Tere! Eesti ev (ei ole km kohustuslane) ostab igakuise maksega Adobe teenust, arve esitaja ev riik on Iirimaa, arvel kajastub km. Kas Eesti ev peab end registreerima piiratud km kohustuslaseks ja tasuma käibemaksu? Kas ja kuidas toimida sisendkäibemaksuga?

tootmismaa müügi maksustamine

Ettevõte soetas enne 2012.aastat tootmismaa, millel on laohoone . Ehitisele ei ole tehtud parendusi . Kas nimetatud kinnisasja müük on maksuvaba (paragraf 16 lõige 2 punkt 3). Kas müügil piisab ostumüügi lepingust või tuleks esitada arve, kus on viidatud maksuvabastuse paragrafile?

Sõiduki kasutamine kasutusvalduse alusel

Tere Kui omanikul on isiklik sõiduauto ja ta tahab selle ettevõtte kasutusse anda ilma müügitehinguta, ja on sõlmitud kasutusvalduse leping, mis annab ühelt poolt ettevõttele õiguse autot kasutada ja teiselt poolt kohustuse hüvitada kõik autoga seotud kulud. Kas kuluarved (nt kütus, kindlustus, autopesu, auto liising) võib võtta otse ettevõtte nimele ja käibemaks tagasi küsida? Kas auto tuleb omaniku poolt või vastutava kasutaja poolt Transpordiameti liiklusregistris märkida siis kui ka ainult töösõitudeks ? Teid ette tänades

Tagatisrahaga pakendite käibemaks

Kuidas peaks aru saama KMS muudatusest- Tagatisrahaga pakendite regulatsiooni osas täpsustatakse (KMS 11 (7) ja § 12 (11)), et seda rakendatakse lisaks tootjatele ka teistele ettevõtjatele, näiteks jaekaubandusettevõtetele, kes kasutavad kauba müümisel pakendiseaduse alusel tagatisrahaga koormatud korduskasutuspakendeid.? Kui jaekaubandusettevõte müüb korduskasutuspakendis olevaid tooteid, kas siis käibemaks 0%?

COVID-19 pandeemiale reageerimisel

Kas järgmise punkti alla kuuluvad ka maskid, kindad ja kätte desifitseerimiseks mõeldud lahused ka siis kui tegemist on meditsiiniteenuse osutamisega? (3) Käibemaksumäär on null protsenti järgmiste kaupade maksustatavast väärtusest: 52) kaup, mis võõrandatakse Euroopa Komisjonile või liidu õiguse alusel asutatud ametile või asutusele talle liidu õigusega antud ülesannete täitmise korral COVID-19 pandeemiale reageerimiseks, välja arvatud juhul, kui nimetatud kaup soetatakse tasu eest edasimüügiks;

Ekslik käibemaks arvel

Tere Eesti piiratud käibemaksukohustuslane sai arve teiselt EU ettevõttelt, millel on digiteenus. Ostu hetkel ei olnud võimalik jagada müüjale ostja käibemaksunumbrit ja müüja on lisanud arvele 20% käibemaksuga (lisaks on arvel müüjalt kommentaar: "Output VAT in Buyer's Country" ). Kas Eesti ostjal on endiselt kohustus maksta antud arvelt Eestis käibemaksu (rakenduks sel juhul käibemaksuga topeltmaksustamine)?

Валюта инвойса на продажу

Есть ли обязанность для эстонской окмпании выставлять инвойс на продажу в евро? Возможно ли в инвойсе на продажу выставить сумму в криптовалюте? а в долларах?

Arve UK-sse, kaup Rootsi

Tere, Kuidas toimub KMD-l kajastamine ning kas ja millised on tolliprotseduurid, kui kaup liigub Eestist Rootsi, aga arve kauba eest läheb UK ettevõttele (maksukohuslane)? Tänan!