Nõuandekeskus

Käibemaks

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Solidaarsusnõue käibemaksUus

Solidaarsusnõue käibemaksu jm maksu osas. Ettevõttel endal muus osas maksuameti nõue puudub. Kuidas kajastada ?

Rootsi k/m arvelUus

Täpsustatud küsimus: Eesti Firma A ostab Rootsi firmalt B kauba. Kaup liigub Rootsi firmalt B(asukohaga Rootsi) teisele Rootsi firmale C ( asukohaga Rootsi, kuulub Eesti firmaga samasse gruppi) ja sealt edasi Eesti firmale A (asukohaga Eesti). Rootsi firma B esitab arve Eesti firmale A Rootsi k/m ga. Arvel on kauba saajaks Rootsi firma C ja arve tasujaks Eesti firma A, samuti on arvel Eesti firma A VAT number). Kas esitatud arve on korrektne ? Kui arve on korrektselt esitatud, kas Eesti firmal on õigus Rootsi k/m tagasi küsida EL tagastustaotluste süsteemi kaudu? Kuidas oleks korrektne käitumine, sest sisuliselt ei peaks Eesti ettevõtte Rootsi k/m tasuma? Kuidas kajastada tehingut käibedeklaratsioonil?

Käibemaks koolitustelUus

Tere. Kui tervishoiuteenuse osutaja, kes on käibemaksukohuslane, pakub/müüb näiteks esmaabikoolitust, siis kas hinnale lisandub käibemaks?

Põhivara impordi käibemaks ja deklareerimineUus

Eestis registreeritud ja tegutsev ettevõtte ostab põhivara USA-st toodangu tootmiseks. Tootmine ja müük toimub Eestis. Summa on üsna suur. Üldjuhul väljaspoolt EU-d soetatud kaubalt ja põhivaralt tuleb ju tasuda tollimaks ja käibemaks-need arvutatakse kauba/põhivara väärtuselt. Maksuametist loen, et teatud tingimustele vastavatel ettevõtjatel on võimalik kolmandatest riikidest imporditavalt kaubalt (sh. põhivaralt) arvestatud käibemaksu deklareerida KMD-l samaaegselt selle mahaarvamise õigusega, kui kaupa kasutatakse ettevõttes maksustatava käibe tarbeks. Et justkui ei teki reaalset maksukohustust. Saan ma ikka õigesti aru? USA võib olla see kolmas riik? Ega siin ei ole piiranguid? Kui ettevõte saab maksuametilt loa, siis deklareerime 22% kauba väärtusest arvestatud käibemaksuna ja sama summa sisendkäibemaksuna? Nagu pöördkäibemaksu puhul?

Rootsi k/m arvelUus

Eesti Firma A ostab Rootsi firmalt B kauba. Kaup liigub Rootsi firmalt B teisele Rootsi firmale C (kuulub Eesti firmaga samasse gruppi) ja sealt edasi Eesti firmale A. Rootsi firma A esitab arve Rootsi k/m ga. Arvel on kauba saajaks Rootsi firma C ja arve tasujaks Eesti firma A, samuti on arvel Eesti firma A VAT number). Kas esitatud arve on korrektne ? Kui arve on korrektselt esitatud kas Eesti firmal on õigus Rootsi k/m tagasi küsida EL tagastustaotluste süsteemi kaudu? Kuidas oleks korrektne käitumine, sest sisuliselt ei peaks Eesti ettevõtte Rootsi k/m tasuma? Kuidas kajastada tehingut käibedeklaratsioonil?

Näidiste käibemaksUus

Hollandi ettevõte saadab Eesti ettevõttele kaubanäidised (joogid) ja esitab nende eest Eesti ettevõttele arve 750 eur. Arvel puudub igasugune info käibemaksu kohta. Tekst arvel on järgmine: Making artwork for drink labels put on to these sizes and print about a 150 label sets for the total costs of EUR. 750,00 and producing 120 bottles for you for sampling to your customers. Hollandi ev väidab, et arvel ei peagi olema mingit km infot, kuna tegemist on näidistega. Minu arusaamist mööda on arvel oleva selgituse kohaselt 750 eur tasu siltide disainimise ja printimise eest? Kas on korrektne, et Hollandi ev esitab arve ilma igasuguse km infota? Kas see arve tuleks siiski kajastada KMD-s? Pöördmaksustamine või 0% km?

Intressiarve kolmandasse riiki

Tere! Kas ja kuidas tuleb deklareerida intressiarve, mis on esitatud mitte EL riiki? Kui muidu selle kliendi kauba müügi deklareerime KMD-l real 3.0 - 0% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud ja 3.2. Kauba eksport, siis kas intressiarve läheb ainult 3.0?

Kolmnurktehing

Tere! Kuidas kauba lõplik soetaja (nn C tehingus) saab veenduda, et tegu on kolmnurktehinguga, et seda KMD-l korrektselt kajastada? Kui arvel on viide triangulation - siis on arusaadav. Aga meie tarnijad kirjutavad väga erinevaid viiteid arvetele. Kas järgmiste näidete puhul ka on kolmnurktehing? St kas 138 ja 141 artikkel viitavad automaaselt ka kolmurktehingule? 1) Tax-free triangulation simplification within the European Community according to EU VAT law (EU VAT Direktive 2006/112/EC, Article 141 ) 2) DIRECTIVE 2006/112/EC : ART. 138, (1) AND (2) A), B) 3) Intracommunity transaction – article 138 of EU VAT Directive 2006/112 4) VAT 0%: TRIANGULATION SUPPLY, ART. 141 EU VAT DIRECTIVE; REVERSE CHARGE 5) Intra-EC Supply - Exempted from VAT. Article 138 of the VAT directive 2006/112/EC 6) Article 138 VAT directive 7) Intra-EU supply, article 138 VAT-directive

Kreeditarve tasumata arvetele

Tere. Ettevõte on jätnud 7 kuu rendiarved tasumata. Mitu kuud tagasi on see ettevõte äriregistrist kustutatud (detsembris), saime teada sellest aasta märtsis . Samas oleme ise kustutatud ettevõttele arveid edasi teinud, kuna puudus info. Nüüd andis ettevõtja teada, et tal on uus ettevõte ja tehke kustutatud ettevõtte tasumata arvete kohta kreeditarve ja uuele ettevõttele samas summa uus arve. Kas nii tohib teha? Lisaks 2023.aastal oli käibemaksumäär 20% ja sel aastal 22%. Kuidas oleks õige käituda sellises olukorras?

Põhivara ost

Ostsime kaupa põhivara tarvis(ehitame ise seadme omatarbeks ning võtame selle põhivarana arvele lõpuks kui seade valmis). Kauba arve on esitatud meile pöördmaksutatava käibemaksuga(tegemist nelilkanttorudega) aga kuidas mina selle arve pean sisse võtma kas pöördmaksuga või põhivara käibemaksuga?

Norra ettevõttelt ostetud kaup, Norra ettevõttele müüdud kaup

Norra ettevõte esitab meile teenuste kohta arve, viitab pöördmaksustamisele; Norra trading ettevõte esitab meile võrgugaasi kohta arve - viitab pöördmaksustamisele - ostukoht Eesti - kas need tehingud tuleb kajastada käibedeklaratsioonis kui EU ettevõttelt ost või muult välisettevõttelt? Kuna Norra on Euroopa Majandusühenduses, siis mõnel juhul on tehingud nagu EU liikme omad, aga kuidas deklareerimisel peaks arvestama? Lisaks küsimus, et kui Eesti ettevõte müüb Norra trading ettevõttele võrgugaasi, kas see on maksustatav Eesti käibemaksuga või 0% kuna ostja on EU maksukohuslane (et kas Norra on sellisel juhul võrdsustatud liikmesriigiga või mitte?)

Käibemaks

Я партнёр Bolt operations OU, у меня автопарк из 7 машин, сдаю их в аренду людям у которых открыты предпринимательские счета в LHV, они платят подоходный налог и возможно ещё какой-то, но они считаются частными лицами. BOLT может выплачивать таксистам напрямую или через мою фирму, но первый вариант не особо удобен, потому что я удерживаю с еженедельной выплаты сумму за аренду машины и с этой суммы плачу НСО. С нового года я поменял бухгалтеров, новые считают, что еженедельные поступления от Bolt нужно обладать налогом, я же эти деньги своим оборотом не считаю и перевожу их водителям. В случае есть Bolt переводит таксистам напрямую, налог с оборота тоже не вычетается, даже если таксист работает не через автопарк, а напрямую на Bolt Operations. Вопрос в том, должен ли я платить НСО с таких поступлений или нет?

allahindluse näitamine müügiarvetel

Tere. Meil on kliendiga kokkulepitud toodete hinnad, millega nad kaupu ostavad. Meie süsteemides arvutatakse kliendi hind baashinnakiri- allahindlusprotsent. Arvel kajastame kliendihinna, mis on lepingus (net hind). Hetkel oleme lähtunud põhimõttest, et kliendi jaoks on kindel toote hind, millesse on allahindlus juba sisse arvestatud ja seetõttu me eraldi allahindlust arvel pole näidanud. Soovin siiski kinnitust, et see lähenemisviis on õige ja me ei pea näitama arvel baashinda ja allahindlust eraldi. Ette tänades

Rendiarvete käibemaks

Ettevõte rendib pinda tervishoiuteenuse pakkujale. Kas ettevõtte esitatav arve rendi eest peab olema käibemaksuga maksustatud või on tegemist maksuvaba käibega? Renditeenus ei ole ettevõtte põhitegevus, vaid antakse kasutusse enda tegevuspinnas ülejääv vaba ruum.

Invatranspordi käibemaks

Tere! Ettevõte soovib pakkuda invatranspordi teenust. Sõiduk on ratastooli jaoks kohaldatud ja vastav märge on tehtud ka liiklusregistris. Kuidas toimub antud teenuse maksustamine? Käibemaksuseaduse paragraaf 16 lõige 7 kohaselt on antud teenus maksuvaba, kui kohalikust hooldekodust anti info, et tegu on siiski käibemaksuga maksustatava teenusega ja ka teised teenusepakkujad esitavad arveid käibemaksuga. Kas selle paragraafi juure käib mõni erisus ( kuigi km seaduses pole seda välja toodud)? Kui sama autoga esitatakse ka tavalist transporti nö tervele inimesele, siis sel juhul on teenus käibemaksuga maksustatav?