Nõuandekeskus

Töö- ja puhkeaeg

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

kuidas tööajakava teatavaks tehakse

Tere, Kuidas tööajakava teatavaks tehakse? Kas töötajatelt on vaja allkirju võtta? (1.tööajkava 2.tööajakava muutmine) Juhul kui meil on olemas online süstemm, kus töötaja kogu aeg näeb oma töögrafik, kas see on piisab? Ette tänades, Marina

Tööajakava

Tere, Tootmises on võimatu tootmisplaani planeerida. Töötaja saab tööajakava, mida seejärel kogu aeg muudetakse. Kas tööandja võib väljastada graafiku mitte kuus, vaid 2 nädalaks või isegi nädalaks? Ette tänades, Marina

Ületunni hüvitamine vaba ajaga

Töötaja teeb ületunde mis hüvitatakse vaba aja andmisega. Kuidas toimub ületunni eest maksmine? Töötaja tegi jaanuaris 8 ületundi ja mis hüvitatakse veebruaris vaba päeva andmisega. Jaanuaris hüvitatakse 8 ületundi tavapärase töötasuga. Kas veebruaris antud vaba päev tuleb tasustada samuti nagu tavaline tööaeg või seda ei pea hüvitama (jaanuaris juba tasutud tavapärase töötasuga, ületunnitöö hüvitatakse vaba aja andmisega ning see hüvitatakse ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses)?

Vastutusleping /auto kasutamine

Работник использует служебную машину 24/7. Vastutusleping составлен, но в нем не прописаны суммы ежемесячных компенсаций, соответственно работник их не получает ежемесячно. Сумма предела ответственности прописана - не важно какая, пусть до 500. Работник попадает в аварию, по своей вине. Должен ли он платить сумму самоответственности? обычно это 200 евро.

Riigipüha eelne töötamine

Tere, kui töötaja alustab töötamist 22.12 kl 18.00 ja töö vahetus lõpeb 23.12 kl 06.00. Kas selle töövahetuse norm on -3 tundi? Kuidas suhtuda raamatupidamise väljaannetes avaldatud tööajafondi töötundide eranditesse? (168 kui 23 ja 31.12 ei ole tööpäevad; 162, kui 23. ja 31.12 on tööpäev... jne)

Töötamine mitme tööandja juures

Tere Vallavalitsuses toimub raamatupidamine tsentraliseeritult, st et nii vallavalitsus kui kõik vallavalitsuse hallatavad asutused (äriregistris eraldi numbritega, juhivad asutuse juhid) saavad palka valla eelarvest ja palgaarvestus toimub tsentraliseeritult. Esimesest augustist ei tohi tööandja keelata töötajal väljaspool tööaega mõne teise tööandja juures tööd teha. Kas üheaegset töötamist vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavas asutuses loetakse töötamiseks ühe tööandja juures või erinevate tööandjate juures ehk kas vallavalitsusel on õigus keelata hallatavas asutuses isikul töötamist teatud koormusega kui raamatupidamisest on nähtav, et tema koormus 1,0 kohta on juba täidetud? Juhul kui isik tsentraliseeritud raamatupidamise korral töötaks näiteks kultuurimajas 0,5 kohaga, raamatukogus 0,4 kohaga ja lasteaias 0,4 kohaga, mis teeks kolmes hallatavas asuttuses kokku 1,3 kohta, kas siis loetakse 0,3 kohta ületunnitööks ja seda tuleb tasustada kui ületunnitööd?

4. Как правильно должно соблюдаться время работы и отдыха и время дежурства?

Пример: Работник трудиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Работает с полной занятостью. С работодателем составил соглашение, что он будет находиться на домашнем дежурстве с воскресенья 00.00 до понедельника 00.00. и на следующей неделе с пятницы с 20.00 до субботы 8.00. Оплата за время дежурства стоит. Работника вызвали на работу в пятницу с 20.00 до 22.00 – 2 часа поставили рабочее время. И ночью с воскресенья на понедельник с 02.00 до 05.00 - 3 часа поставили рабочее время. Когда работник должен выйти в понедельник на работу – с 8.00 или в другое время? Как в этом случае должен действовать закон - время отдыха, что между сменами должно быть не менее 11 часов отдыха и 48 часов время отдыха в семидневный период? Если работник выйдет на работу в понедельник не с 8.00, а после 11 часов отдыха в 16.00 (т.е. на 1 час), то возникнет недоработка. Должен ли в этом случае работодатель доплатить до нормы часов?

Töö ja puhkeaeg

Здравствуйте ! Предприятие занимается изготовлением и обработкой деталей на станках ЧПУ(числовым программным управлением) в обычное время. Продолжительность смены 8-12 часов. В случае 8-ми часовой смены перерыв в работе(обед) должен составлять не менее 30мин ? ст.47 п.2 Какой продолжительности перерыв и сколько раз необходимо предоставлять работнику в случае 12-ти часовой смены ? Требуются ли иные перерывы в работе в течении смены ? Соглашение о материальной ответственности ст.75. Ввиду небрежного отношения персонала наблюдается частая порча измерительного инструмента. В случае, согласования между работодателем и работником верхнего денежного лимита ответственности на сумму 200-250евро, какова может быть (ежемесячная) разумная компенсация работодателя, выплачиваемая работнику ?

puhkeaeg nädala vahetustel

Tere, Kui viimane vahetus nädalas lõppeb reedel 23.00. Uue nädala vahetus algab pühapäeva õhtul 23.00. Tundide arv on vahetuste vahel, puhkeajal 48h. Kas see on õige või peab arvestama puhkeajast maha koju ja tööle sõitmist.?Töötajal tekkis selline küsimus?

Ületunnid öösel

Tere, Inimene töötab kindla kuupalgaga ja on kindel tööaeg E-R 08:00-17:00 , pidi tegema ületunde mis olid öösel, kuidas arvestatakse ületunnitasu öösel? Kas *1,5*1,25 või korrutatakse ainult koefitsendiga 1,25? see tundub muidugi ebaaus, et öösel töödates teenib inimene vähem kui õhtusel ajal.

summeeritud tööajal normtundide arvestus

Tere, Tegu on summeeritud tööajaga-periood 4 kuud. Kuu keskel tekkis vajadus tööandjal 2 nädalaks tööpäeva pikendada 1 h võrra, seoses töötajate haigestumisega ja töömahu suurenemisega. 2 päeva pärast töötajate teavitamist üks töötajatest jäi hoolduslehele. Algses töögraafikus oli tööpäeva pikkus 11h, pärast muudatust 12h. Milliste tundide võrra on õige antud kuu normtunde vähendada, kas 11h või 12h.

Tööajafond 2021

Palun selgitage mismoodi detsembris tuleb tööpäevadeks erandina kui tööpäev ei ole 23 detsember ja 31 detsember töötunde kuus 170+6=176? Ma ei saa sellest loogikast aru kui tööpäeva ei ole siis peaks ju just vähem olema kui norm on 170 töötundi.

Kinnitatud töögraafiku ühepoolne muutmine

Tere!

Ühel töötajal on töögraafikus väga palju ületunde. Kuna koroonakriis on meid oluliselt mõjutanud ja kedagi valvesse panna ei olnud, siis saigi paraku graafik selliselt kinnitatud. Nüüd aga leidsime asenduse ja tahaksime käesoleval kuul töötajal mitmeid valveid ära võtta. Tean, et kinnitatud tööajagraafikut saab muuta vaid poolte kokkuleppel. 

Aga kas olukord, kus töötajal on ületunnid ja me uue lisandunud töötaja abil saame neid ületunde vähendada, on piisav põhjus, et ühepoolselt töögraafikut muuta? Töötaja ütleb, et tema on nende valvetega arvestanud ja loobuda neist ei taha. Tööandja aga soovib graafikut normtundide ulatuses!

Ette tänades!

Lisaülesannete pakkumine ja ületunnitöö

Kui tööandja pakub välja lisa teenimisvõimalust (näiteks andmete sisestamine), mida iga ettevõtte töötaja võiks vabatahtlikkuse alusel lisaks oma tööle teha ja sellel on pakutud kindel tunni või tükitöö hind, siis kas on võimalik seda oma tava töö kõrvalt lisaks teha, ilma, et see läheks ületundide arvestusse?

Tööpäevade arv

Kui tükitööd tegev tööline tegi kokkuleppel tööandjaga 23.12.20 a 3 lisatundi ja 29-30.12.20 a mõlemal päeval 1 lisatunni, et 31.12.20 a oleks vaba, siis milline on tööpäevade arv detsembris. Kas 20 või ikkagi 21.