Nõuandekeskus

Töö- ja puhkeaeg

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

puhkeaeg nädala vahetustel

Tere, Kui viimane vahetus nädalas lõppeb reedel 23.00. Uue nädala vahetus algab pühapäeva õhtul 23.00. Tundide arv on vahetuste vahel, puhkeajal 48h. Kas see on õige või peab arvestama puhkeajast maha koju ja tööle sõitmist.?Töötajal tekkis selline küsimus?

Ületunnid öösel

Tere, Inimene töötab kindla kuupalgaga ja on kindel tööaeg E-R 08:00-17:00 , pidi tegema ületunde mis olid öösel, kuidas arvestatakse ületunnitasu öösel? Kas *1,5*1,25 või korrutatakse ainult koefitsendiga 1,25? see tundub muidugi ebaaus, et öösel töödates teenib inimene vähem kui õhtusel ajal.

summeeritud tööajal normtundide arvestus

Tere, Tegu on summeeritud tööajaga-periood 4 kuud. Kuu keskel tekkis vajadus tööandjal 2 nädalaks tööpäeva pikendada 1 h võrra, seoses töötajate haigestumisega ja töömahu suurenemisega. 2 päeva pärast töötajate teavitamist üks töötajatest jäi hoolduslehele. Algses töögraafikus oli tööpäeva pikkus 11h, pärast muudatust 12h. Milliste tundide võrra on õige antud kuu normtunde vähendada, kas 11h või 12h.

Tööajafond 2021

Palun selgitage mismoodi detsembris tuleb tööpäevadeks erandina kui tööpäev ei ole 23 detsember ja 31 detsember töötunde kuus 170+6=176? Ma ei saa sellest loogikast aru kui tööpäeva ei ole siis peaks ju just vähem olema kui norm on 170 töötundi.

Kinnitatud töögraafiku ühepoolne muutmine

Tere!

Ühel töötajal on töögraafikus väga palju ületunde. Kuna koroonakriis on meid oluliselt mõjutanud ja kedagi valvesse panna ei olnud, siis saigi paraku graafik selliselt kinnitatud. Nüüd aga leidsime asenduse ja tahaksime käesoleval kuul töötajal mitmeid valveid ära võtta. Tean, et kinnitatud tööajagraafikut saab muuta vaid poolte kokkuleppel. 

Aga kas olukord, kus töötajal on ületunnid ja me uue lisandunud töötaja abil saame neid ületunde vähendada, on piisav põhjus, et ühepoolselt töögraafikut muuta? Töötaja ütleb, et tema on nende valvetega arvestanud ja loobuda neist ei taha. Tööandja aga soovib graafikut normtundide ulatuses!

Ette tänades!

Lisaülesannete pakkumine ja ületunnitöö

Kui tööandja pakub välja lisa teenimisvõimalust (näiteks andmete sisestamine), mida iga ettevõtte töötaja võiks vabatahtlikkuse alusel lisaks oma tööle teha ja sellel on pakutud kindel tunni või tükitöö hind, siis kas on võimalik seda oma tava töö kõrvalt lisaks teha, ilma, et see läheks ületundide arvestusse?

Tööpäevade arv

Kui tükitööd tegev tööline tegi kokkuleppel tööandjaga 23.12.20 a 3 lisatundi ja 29-30.12.20 a mõlemal päeval 1 lisatunni, et 31.12.20 a oleks vaba, siis milline on tööpäevade arv detsembris. Kas 20 või ikkagi 21.

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuete tutvustamine uutele töötajatele

Kas tööohutuse ja töötervishoiu nõuete tutvustamine uuele töötajale peab toimuma tööajast, st uus töötaja saab juhendamisel osalemise eest töötunnid kirja? Või võib uue töötaja juhendamine tööohutuse ja töötervishoiu nõuete osas  toimuda ka päev enne tööle asumist ning uue töötaja vabast ajast? Seaduses on konkreetselt määratletud koolitamise puhul makstava töötasu suurus, samuti tuleb korraldada tervisekontroll töötaja tööajast. Uue töötaja esmasel juhendamisel  tööohutuse ja töötervishoiu nõuete osas ei ole seaduses konkreetselt määratletud, kas seda võib teha enne tööle asumist arvestamata sel puhul juhendatava töötaja tööaega. 

Tööaeg. Tükitöö

Tere,

  1. Täistööajaga töötajad töötavad ettevõttes tükitöö alusel.
  2. Tööandja peab sealjuures summeeritud tööaja arvestust (3kuud)
  3. Töötaja lõpetab tükitöös ettenähtud normi ettenähtust varem ja tal tekivad nn alatunnid.

 

Küsimus: Kas tööandja peab perioodi lõpus normtundidest puudu jäävad tunnid välja maksma keskmise töötasu alusel ?

Ette tänades

Eriolukorras töötajalt öötöö nõudmine

Tere!

Kas tänases olukorras kus lasteaedale on nõue olla 24/7 avatud, et vajadusel pakkuda tuge eluolulistel töökohtadel töötavate laste vanematele, on tööandjal voli töötajalt öötöö tegemist nõuda? Kas kehtivad ka mingid erisused alla 3 -aastaste lapsega töötajatele?

 

 

Töötaja vabatahtlik merepääste koolitusel

Tere,

Kas tööandja peab võimaldama töötajal minna vabatahtliku merepääste koolitusele. Kas sellest tulenevalt läheb see tööpäevana kirja ja on tasustatud ka?

Ette tänades,

Moonika Aas

Summeeritud tööaeg ja nädalavahetused

Kas on mingit regulatsiooni, mis ütleks, et summeeritud tööaja arvestuse alusel töötavatel inimestel peab kuus olema vähemalt üks vaba nädalavahetus?

Summeeritud tööaeg

Tere

Töötaja töötab summeeritud tööajaga 4-kuuline periood. Esimesel perioodil detsember - märts tekkis 113 ületundi. Teisel perioodil aprill-juuli on 145 tundi vähem töötatud. Kuidas on õige edasi teha? Hetkel on 32 tundi vähem töötatud. Kanna järgmisse perioodi?

Tööaja algus ja lõpp töölepingus

Tere

Töölepingu seadus sätestab, et töölepingusse tuleb märkida aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid. Kas tohib märkida töölepingusse, et tööaeg on 8 h päevas ja 40 h nädalas ning täpsemad tööajad lepitakse kokku otsese juhiga? Põhjus nimelt selles, et tööaeg hakkab varieeruma tulenevalt töötaja muudest kohustustest. Või millise soovituse annaksite sellise olukorra puhul?

Lühendatud tööpäevad enne riigipüha

Millised tööpäevad on lühendatud enne teatud riigipüha? TLS §53 on kirjas, et Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendab tööandja 3 tunni võrra. Kas tööandja peab lühendama ka reedet nt 21.06.2019, mis on 5 päeva nädalas töötavale töötajale võidupühale eelnevaks tööpäevaks? Milline oleks selgitus töötajale?