Nõuandekeskus

Töö- ja puhkeaeg

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Küsimus tööaja muutmise kohtaUus

Soovime erandkorras teha 1.mai nö tööpäevaks ning anda töötajale 3.mai nö vaba päeva, ehk siis töötaksime reede, 3.mai, nö ette. Kuidas oleks seda õige vormistada (kas käskkiri vms) ja kas töötandja peab 1.mai tööpäeva eest maksma topelttasu? Kas töötajatel on õigus keelduda 1.mail töötamisest? Millest peaks veel tööandja teadma, et sellist ühekordset kollektiivset muudatust sisse viia?

ÜletunnidUus

Töötajal on kogunenud hulk ületunde, mis on tekkinud pika aja jooksul kokkuleppel tööandjaga ning on hüvitatavad vabas ajas. Töötaja ei soovi ületunde jooksvalt välja võtta, mis on tekitanud arvestatava ületundide hulga. Kas tööandjal on õigus kohustada töötajat ületunde välja võtma?

Puhkusereservi arvestus töötajal, kes töötab mitme lepinguga.

Ühe lepinguga 0,3-se koormusega, puhkus 28 päeva. Teise lepinguga 0,6-se koormusega, seal ka puhkus 28 päeva. Ja siis veel kolmanda lepinguga koormusega 0,1 ning ka sel lepingul puhkus 28 päeva.Lepingud kõik tähtajatud. Mitu puhkusepäeva tal 2023. aasta eest seisuga 01.01.2024 puhkusereservis peaks olema, kui ta 2023. a ühegi lepingu alusel ei puhanud (ja kõik 3 lepingut olid olemas juba 01.01.2023)?

Erikokkuleppe kohandamine tööaja osas

Asutuses töötab 1,0 koormusega noorsootöötaja. Kas temaga erikokkuleppel võib kohandada talle seitsmepäevase ajavahemiku jooksul lisaks veel töötamist 52 tundi (koormus 0,3 ). 0,3 koormusega teeb juurde projektijuhtimise tööd. Kas sai õigesti aru juhendi punktist 5.1.1. Tööaja kestus

Puhkeaeg

Kas sellest aastast jõustunud kohustuslikul puhkeajal on ka siiski mingid erisused või see kehtib eranditult kõigile? Näiteks meditsiinis ja hooldekodudes jms on vahel graafikuga 24 tunnised vahetused. Kas nüüd ei tohiks siis enam selliseid vahetusi olla, et täita igapäevane puhkeaeg 11h?

Ületunnitöö ja selle tõendus

Tere. Kui töökoormus on suur ja tekivad ületunnid ning kui tööandja ei nõustu nendega vaid annab mõista, et mitte töökoormus ei ole suur vaid töötaja on lihtsalt saamatu vms. Paraku on selline seis viinud sinnani, et töötaja tõesti on väsinud ja Tööandja kasutab seda ära ning Töötajaga lõpetakse leping, põhjus- ei saa tööga hakkama, ebapädev. Tegu on kontoritööga, mis nõuab mõtlemist, uurimist, arvestamist. Siis kuidas edasi minna? Kuidas tõendada või tõestada, et tõesti on töökoormus suur? Ettevõtte poliitika on, et see ei ole tõene väide ja et emotsioonidel ei ole kohta vaid on vaja tööd teha. Alati saab küll töökohta vahetada, aga miks peab töötaja seda vabatahtlikult tegema, kui tal on õigus?

Nädala ja päeva puhkeajad

Järgmisest aastast jõustub euroopa kohtu otsus, et summeeritud tööajaga töötaval töötajal nädala puhkeajale (36t) peab ka lisanduma päeva puhkeaeg (11t), mis teeb kokku vähemalt 47 tundi puhkeaega nädalas kord nädalas. Meie ettevõttes selline spetsiifika, et mei ei saa töötada viis päeva järjest ja siis kaks päeva järjest puhata. Siit küsimus: 1. Mida teha, kui täiskoormusega töötav töötaja, tööaja kava koostamisel ise avaldab soovi saada vabu päevi nii, et antud nõudet et ole võimalik järgida (nt. soovib puhata teisipäeval ja reedel) 2. Kui kuu jooksul töötajad omal soovil vahetavad omavahel vahetusi, kuidas sel juhul vältida nõue rikkumist (mingi kirjalik soovi avaldus, tööajakavasse töötaja kirjalik nõusolek v.m.)

Enda töökoha koristamine

Töötaja kohustus on enda töökohas pidada puhtust ja korda, sealjuures peab ta ka iga õhtu enda töökoha põranda puhtaks pesema. Kas töökoha põranda pesemine peab minema tööaja ja töötasu alla, kui töötaja töötasu on tunnipõhine ning ametijuhend näeb ette enda töökoha pesemise?

Alaealise tööaeg

Kas 16-aastane põhikooli lõpetanu võib töötada päevas 7 tundi (nädalas 35 tundi) või 8 tundi (nädalas 40 tundi)?

Kuidas töölepingusse märkida õige tööaeg

Tere, Autojuht asub tööle täistööaega. Esmaspäevast reedeni 40 tn. Tööaeg algab iga päev kell 8:00. Lõpuaeg on teadmata. Tööpäev võib kesta 5-10 tundi, olenevalt tellimuste arvust ja reiside pikkusest. Ennustada on võimatu. Kuidas õigesti märkida tööaega, kui rakendatakse summeeritud tööaja arvestust. (kuid graafikut koostada või töö lõpuaega ei saa kuidagi määrata) Tänan vastuse eest.

kuidas tööajakava teatavaks tehakse

Tere, Kuidas tööajakava teatavaks tehakse? Kas töötajatelt on vaja allkirju võtta? (1.tööajkava 2.tööajakava muutmine) Juhul kui meil on olemas online süstemm, kus töötaja kogu aeg näeb oma töögrafik, kas see on piisab? Ette tänades, Marina

Tööajakava

Tere, Tootmises on võimatu tootmisplaani planeerida. Töötaja saab tööajakava, mida seejärel kogu aeg muudetakse. Kas tööandja võib väljastada graafiku mitte kuus, vaid 2 nädalaks või isegi nädalaks? Ette tänades, Marina

Ületunni hüvitamine vaba ajaga

Töötaja teeb ületunde mis hüvitatakse vaba aja andmisega. Kuidas toimub ületunni eest maksmine? Töötaja tegi jaanuaris 8 ületundi ja mis hüvitatakse veebruaris vaba päeva andmisega. Jaanuaris hüvitatakse 8 ületundi tavapärase töötasuga. Kas veebruaris antud vaba päev tuleb tasustada samuti nagu tavaline tööaeg või seda ei pea hüvitama (jaanuaris juba tasutud tavapärase töötasuga, ületunnitöö hüvitatakse vaba aja andmisega ning see hüvitatakse ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses)?

Vastutusleping /auto kasutamine

Работник использует служебную машину 24/7. Vastutusleping составлен, но в нем не прописаны суммы ежемесячных компенсаций, соответственно работник их не получает ежемесячно. Сумма предела ответственности прописана - не важно какая, пусть до 500. Работник попадает в аварию, по своей вине. Должен ли он платить сумму самоответственности? обычно это 200 евро.

Riigipüha eelne töötamine

Tere, kui töötaja alustab töötamist 22.12 kl 18.00 ja töö vahetus lõpeb 23.12 kl 06.00. Kas selle töövahetuse norm on -3 tundi? Kuidas suhtuda raamatupidamise väljaannetes avaldatud tööajafondi töötundide eranditesse? (168 kui 23 ja 31.12 ei ole tööpäevad; 162, kui 23. ja 31.12 on tööpäev... jne)