Nõuandekeskus

Töötasu

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Töötukassa palgatoetusUus

Kuidas kajastada raamatupidamises töötukassa poolt makstavat palgatoetust?

Haigusrahade arvutamise küsimusUus

Tere! Palun abi haigusrahade arvutamisel, kui töötaja asus tööle 2. jaanuaril 2023 ning 12-17. jaanuar oli haiguslehel. Uue töötaja puhul tuleb haigushüvitis arvutada töölepingus kehtiva töötasu järgi, aga kuidas seda arvutuslikult teha? Töötasu on 1000 eurot.

Praak ja

Tegemist tükitööga. Probleemiks on praaktoodete sagenemine. Soovime, et töötajad kvaliteedile rohkem tähelepanu pööraksid. Kas on õiguspärane kasutada sel juhul trahvi, töötasustamise juhendis oleks kirjas selliselt: 3. Tehtud tükitöö koguse arvestamisel võetakse arvesse ainult kvaliteedikontrollis positiivse hinnangu saanud toodanguühikud. 4. Praaktöö Kui praaktöö jõuab kliendini, siis praagi põhjustajale rakendatakse trahvi summas X€ juhtumi kohta. Üheks juhtumiks loetakse ühte praaki sisaldavat tootmistellimust. Esimese juhtumi ilmnemise korral rakendatakse trahvi tingimisi, s.t. kui aasta jooksul rohkem praaktööd kliendini ei jõua, siis trahv kustutakse. Aasta jooksul korduva kliendini jõudnud praaktöö ilmnemisel pööratakse koos järjekordse trahviga täitmisele ka varasem tingimisi määratud trahv. Kogunenud trahvisumma võrra vähendatakse jooksva kalendrikuu töötasu. Aasta jooksul rohkem kui kolmel korral praagi kliendini jõudmise korral on tööandjal õigus algatada töölepingu lõpetamine usalduse kaotuse tõttu. Või kuidas oleks õige trahvi (jõle paha sõna tegelikult...) rakendada?

Töötasu tüki- ja ajatöö puhul

Tere! Kui töötaja saab sade tööde eest tükitöötasu ja osad eest ajatasu - kas saab lepingusse kirja panna, et alatundide korral tasustatakse mingi konkreetse tunnitasu alusel (a´la miinimumtunnitasu) ja et ületundide korral võetakse aluseks tiunnitöö tariif?

Ületunnid tükitöö puhul

Tere! Töötajal on töölepingus töötasu tükitöö alusel. Summeeritud tööaeg 4 kuud. Kui jälgime ületunde perioodi jooksul, kas on OK kui näiteks ühes kuus on töötaja töötanud 16 tundi normist rohkem, et siis järgmisel kuul anname talle selle arvelt 2 vaba päeva? Kas siis on õiguspärane see, et me anname lihtsalt vaba aega ja selle eest mingit raha ei maksa? Selgitus on see, et tehtud ületundide eest on töötaja saanud juba tasu tükitasuna (mis oleks normtundidega olnud kokku selle võrra vähem) ? Teiseks: Kui summeeritud perioodi lõpuks on tekkinud ala-/ületunnid, kas siis töötaja nõusolekul võime need üle kanda järgmisse perioodi? Saab vastavas koguses vabu päevi järgmises perioodis (normtunde vähemaks) . Kas nende vabade päevade eest peame tasu maksma või võime samuti nagu eelneva näite puhul, arvestada sellega, et töötaja on rohkem tehtud tükkidena selle tasu juba eelnevas perioodis kätte saanud?

Haiguse hüvitis

Tere. Kõigepealt tänan Teid vastuse eest. Vaid ma unustasin mainida, et tegu on tükitöölisega mitte kuupalgalisega. Töötaja asus tööle 01.11.2022 ja 21.11.2022 jäi haiguslehele. Kuidas arvestada töötajale tööandja poolt makstav haigusraha (4 päeva)? Ette tänades.

Haiguse raha arvutamine

Tere. Töötaja asus tööle 01.11.2022 ja 21.11.2022 jäi haiguslehele. Kuidas arvestada töötajale tööandja poolt makstav haigusraha (4 päeva)? Tänan.

Töötasu fikseerimine töölepingus - ümmardamine

Tere, rahvusvahelistes kontsernides kasutatakse üha enam aasta palgaülevaatustel aastapalka (kõik grupi riigid ühte moodi). Eesti töölepingutes fikeerime jätkuvalt kuu bruto töötasu. Kui ülevaatuse läbinud aastapalk jagada kuupalgaks, siis selgub, et kuutasu võib tulla sentidega. Küsin- kas on olemas võimalik seaduslik põhjendus, mille alusel põhjendada kuu töötasu ümmardamist. Tänud, Nele

Töötasu vähendamine TLS §37

Tere! Olukord selline, et tootmisosakonnas ei ole töötajatele vajalikus mahus tööd anda ja oleme sunnitud vähendama nende tööaega, samas keskmise töötasu maksmine on ülejõukäiv. Soovime kasutada TLS §37 võimalust. Kas võib töötajatel eri mahus tööaega vähendada? Kas seda, et miks eri mahus, peab põhjendama? Kas on lubatud, et tööaega vähendatakse ainult ühes osakonnas?

Osalise töövõimega töötaja brutosissetulek ja töövõimetoetus

Töövõimetoetust hakatakse valemi alusel vähendama juhul, kui toetuse saaja eelmise kuu brutosissetulek oli suurem kui 1469,70 eurot. Brutosissetulekuks loetakse töötasu, puhkusetasu, haigushüvitis. Kas brutosissetuleku hulka arvatakse haigushüvitis, mille maksab tööandja või brtosissetulek on ka haigushüvitis, mille töötajale maksab haigekassa? Vastuse eest ette tänades

riigipühal öötöö tasustamine

Kas lisaks riigpüha 2kordsele tasumäärale tuleb ka lisaks maksta öötöö 1,25kordse tasumäärana?

Töötasu tavapäeval ja riigipühal

Tere, Kui tööpäev algab 17:00 (tavaline tööpäev) ning lōppeb 02:00 (00:00 algab riigipüha), siis kas 00-02 on topelttasu või tegemist siiski tavatasuga?

töötasu alammäär 2022

Töötaja töötab täistööajaga ja töölepingus on kokkulepitud tunnitasu, milleks on 2022 aastal 3,86 EUR/h. Veebruaris on normtunde149 ehk 149x3,86=575,14 EUR. Kuna töötasu alammäär on 654 EUR/kuus, kas tööandja peab siis puudujääva osa lisatasuna juurde maksma või ongi korrektne maksta 575,14 EUR, millised on teie soovitudes?

Kvalifikatsiooni lisatasu

 Soovime võtta kasutusele kvalifikatsiooni eest makstava lisatasu. Oleks põhipalk ja lisatasu, mida maksaksime vastavalt töötaja omandatud oskustele (igal oskusel oma hind). Oskuste hindamine toimuks kord kvartalis ja sellest tulenevalt pannakse paika järgmise kvartali kvalifikatsiooni lisatasu. 

Kuidas tuleks seda tulemustasu juhendis ja töölepingus kajastada? 

Kas kvalifikatsiooni eest on õige maksta lisatasu või peaks peale uue oskuse omandamist tegema muudatuse põhipalgas? Meie soov on, et töötajad hoiaksid oma oskused värskena ja oleksid valmis neid vajadusel kasutama.

Valveaeg

Tere,

Ei saa aru kuidas arvestada valveaja eest tasu,tean et seaduses näeb ette minimaalselt 1/10 brutopalgast aga mismoodi ma pean seda kajastama ja mis maksud sellest tuleb maksta, kus ja kas üldse on vaja deklareerida? Näiteks töötaja oli terve nädalavahetuse valves ja olid riigipühad(jõulud) kuidas siis käituda?