Nõuandekeskus

Töötasu

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Tööampsuga töötaja tasu ja normtundide arvestusUus

Töötukassas arvel oleva isikuga sõlmiti tööleping 03.-05.detember (pühapäev kuni teisipäev), täistööajaga koormusega 1,0- 40 tundi nädalas. Töötaja töötab graafiku alusel summeeritud tööajaga ja ta töötab kokku 21,5h. Kuidas on õige arvestada normtunde? Kas normtunnid on 16 ja 5,5h eest tuleb arvestada ületunnitasu?

koondamine peale vanemapuhkustUus

Tööleping lõpeb kohe peale vanemapuhkuselt naasmist 13.11.2023. Töötaja pole kolm aastat tööl käinud, töötajale makstakse töölepingu lõpetamisel 1. hüvitist kasutamata puhkusepäevade eest 2. töölepingu ülesülemisest vähem etteteatatud aja eest keskmist tööpäevatasu 3. seoses koondamisega rahalist hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses. Töötaja töötasu on indekseerimise tulemusena 1000 eurot. Kuidas arvutada välja keskmist kalendripäevatasu ja keskmist tööpäevatasu? Arvutamise vajaduse tekke kuuks on keskmise töötasu arvutamisel kuu, millal algas vajaduse tekitanud sündmus (nt lõpparve maksmine töölepingu lõppemisel). Kas mõlemal juhul on arvutamise vajaduse tekke kuu november?

Töötasu vähendamise periood §37

Tere. Alusatsime töötasu vähendamise perioodi vastavalt TLS § 37 lg 1 alusel 14.novembril 2022. Vähendasime siis töötasu 10 päevaks ehk 23.novembrini 2022. 12.oktoobril 2023 alustasime uuesti töötasu vähendamist TLS sama paragrahvi alusel kuni 14.11.2023. Meie 12 kuuline periood on seega 14.11.2022-14.11.2023. Kas võime kohe peale seda 15.novembrist vähendada uuesti samal alusel tööaega 12 kuu jooksul 3 kuuks või peab jääma mingi vahe kahe perioodi vahele? Seadus selliseks olukorraks juhendit ei anna. Uuest perioodist teavitaksime loomulikult ka töötajaid vähemalt 2 nädalat ette.

Kuupalgalise töötasu arvestus

Tere, Küsimus kuupalgalise töötasu arvestuse kohta. Näiteks töötaja kuupalk on 2000 eurot. Töötaja puudus ühes kalendrikuus 4 tundi omavoliliselt (ei informeerinud tööandjat eelnevalt ega ka sündmusele järgnevalt). Töötundide arv selles kuus oli 184 tundi. Tegime arvestuse 2000/184=10,869 ja arvestasime 180x10,869. Kas selline arvestuskäik on õige? Töölepingus meil fikseeritud kuupalk ja tööaeg kirjeldatud kella 8.00 - 17.00 (8 tundi päevas, 40 tundi nädalas).

Töötasust kinnipidamine

Tere, Firmasse tuli uus töötaja,, kaasa tulid ka Kohtutäiturite nõuded. Töötaja ei luba töötasust maha arvata kohtutäiturite nõudeid. Küsimus: Kuidas peab raamatupidaja toimima?

Põhipalga muudatus

Tere, Sooviks küsida sellist asja: töötajal on põhipalk + tulemustasu. Tööandja soovib uurida, kas põhipalka on võimalik vähendada alla miinimumpalga (2023ndal aastal oli miinimum 725 EUR/kuu täiskohaga töötajal)? Tulemustasu protsendid on töötajal tõstetud, aga põhipalka sellevõrra soovitakse alandada. Küsimus seisneb selles, kas osapoolte kokkuleppel põhipalk võib olla madalam, kui 2023 aasta miinimum? Tagasisidet ootama jäädes ja kaunist päeva soovides!

Koondamishüvitis (TLS § 100 lg 1)

Tere, • Koondamishüvitis (TLS § 100 lg 1) = keskmine kuutasu (kuue kuu alusel) • Töölepingu lõpetamine 31.08.2023 Küsimus, 1) kui töötaja pole 6 kuud töötanud (nt haiguse tõttu), haigus lehel ta viibis 3 kuud. Kuidas arvutatakse keskmine kuupalk? 2) millist perioodi on õige arvesse võtta? märts-juuli või aprill-august? 31.08.2023 viimane tööpäev. Ette tänades, Marina

Preemina välja maksmine oluliselt hilineb

Kui töötajale makstakse märkimisväärse viivitusega palka/preemiat, kas tööandja peaks sel juhul viivituse kompenseerima?

Töötasu vähendamine seoses töömahu vähenemisega

Tere, oleme olukorras, kus tööle on tagasi naasmas vanemapuhkusel olev töötaja (laps on alla 3a) Tema töömaht on seoses automatiseerimisega vähenenud ning saame talle nüüd pakkuda 0.5 kohta. Töölepingu tingimuste muutmised toimuvad vaid poolte kokkuleppel (töölepingu seadus, edaspidi TLS § 12), kuidas peame toimima, kui töötaja ettepanekuga ei nõustu? Koondada ju alla 3a. lapsega töötajat ei tohi? Paraku teist ametikohta meil talle pakkuda ei ole.

Riigipühal töötamine + ületunnid

Töötaja kuupalgaline, töötas riigipühal, 24.02.. Kokkuleppeliselt hüvitati töötamine rahas 2x tasuga. Töötaja vaba aega ei soovinud ja tööandja nõustus. Kas töötaja töötamise puhul oli tegemist ka ületunnitööga, mille eest tuleks kokkuleppel maksta veel lisaks ületundide eest 1,5x. Kas tasu ainult riigipühal töötamise eest, või ka ületundide eest. Kuidas on õige maksmine?

Palgamuudatus

Tere, Töötajal on põhipalk ja tulemustasu (teenusekäibe pealt x protsent): nüüd tööandja soovib põhipalka tõsta 500€ ja sealjuures tulemustasu protsenti vähendada paari % võrra, kuna tal on nüüd ka paariline( aasta aega juba), kes käivet sisse toob, ehk käibe summa on suurem kui ta üksi töötas ja seetõttu on ta ka saanud suuremat tulemustasu käibe pealt. Töötaja on aga väljendanud pahameelt, et tulemustasu % vähendatakse ja pole muudatusega kaasatulev. Kui töötaja nüüd ei ole selle muudatusega nõus, siis mis saab? kas töötajal on õigust nõuda vana protsenti edasi?

Asendamise tasu

Kuidas oleks õiglane tasustada asendamist? Nt sekretär asendab 2 nädalat personalijuhti (teeb seda tööd lisaks oma tööle) - mitu % ja kelle palgast arvestatuna seda tasustada?

Töötaja töötasu arvestus ühe tööpäeva puhul

Töötaja oli isapuhkusel ja käis ühe päeva tööl ning seejärel läks kohe vanemapuhkusele. Kas selle ühe päeva eest peab tööandja tasuma ikkagi sotsiaalmaksu 215,82 eurot?

Töötukassa palgatoetus

Kuidas kajastada raamatupidamises töötukassa poolt makstavat palgatoetust?

Haigusrahade arvutamise küsimus

Tere! Palun abi haigusrahade arvutamisel, kui töötaja asus tööle 2. jaanuaril 2023 ning 12-17. jaanuar oli haiguslehel. Uue töötaja puhul tuleb haigushüvitis arvutada töölepingus kehtiva töötasu järgi, aga kuidas seda arvutuslikult teha? Töötasu on 1000 eurot.