Nõuandekeskus

Lepinguõigus

Optsioonileping

Kas optsioonilepingu korral on võimalik enne 4-aastase optsiooniperioodi lõppu ettevõttest üks osa jagunemise teel eraldada nii, et optsiooni saanud töötaja pärast seda optsiooni osaluseks muutumisel eraldatud osas osalust ei saaks? Näiteks ma tean, et Cleveroni töötajaid said Cleveroni optsioonide realiseerumisel ka osa Cleveronist eraldunud Clevonist (endine Cleveron Mobility). Ilmselt algsete optsioonilepingute tegemisel sellist eraldumist ette ei nähtud. Kui standardlepingu järgi töötaja ikkagi ka eraldatud osas saab osaluse optsiooni realiseerumisel, siis kas on võimalik optsioonilepingus selliselt sätestada, et see nii ei oleks?

Клиент не забирает машину.

Здравствуйте. Клиент привёз мне в автосервис машину для ремонта. Разобрали мотор, сообщили стомость ремонта. Клиент после этого пропал. Машину не забирает, на контакт не идёт. Машина стоит уже почти полгода на территории. В полиции сказали, что машина не в угоне, остальное их не касается. Что делать?

tähtajatu üürilepingu erakorraline lõpetamine

Sooviks teada, mis alustel saab tähtajatu üürilepingu erakorraliselt lõpetada?

Üürileping

Kui mina eraisikuna üürin oma majast ühe toa firmale kontoriruumiks, kas siis on tuleb sõlmida eluruumi üürileping või äriruumi üürileping?

Loomeisikute (vabakutseliste) lepingud

Üldjuhul kasutatakse loomeprojektide tegemisel paljusid inimesi ja projektide teostajatel on lihtsam, kui loovisikud teevad seda läbi (oma) firma, ehk esitavad arve. Sageli kasutatakse kolmepoolset lepingut (nn esitusleping) - Tellija, Täitja (loovisiku ettevõte) ja Esitaja (loovisik ise või näiteks ajutine ettevõtte töötaja). Kas selliseks tegevuseks on olemas nn tüüplepingud ja kust neid leida?

Компания желает заключить договор подряда (уборка территории) с фирмой.

Добрый день. Компания желает заключить договор подряда с клининговой компанией на уборку помещения, на время болезни убощицы. Клининговая компания отказывается предоставлять договор подряда, ссылаясь на то что, они могли бы выполнить работу и по факту выписать счет за услуги. Какие риски могут возникнут у нас при принятии условий работы этой клининговой компании?

Оформление договора с представительством

Добрый день! Хотела бы узнать как должны быть задокументированы сделки между главным офисом и представительством. Мы открываем представительство в стране ЕС и там будет работать местный сотрудник за которого надо будет платить местные налоги. Вопрос в том, какие бухгалтерские документы мы должны иметь для подтверждения платежей, которые мы будем производить из штаб-квартиры в представительство, чтобы представительство могло оплачивать свои расходы со своего отдельного банковского счета? Должно ли представительство выставлять счет в штаб-квартиру за оказание услуг? Должна ли штаб-квартира принимать решение о «выделении» средств представительству через какое-то решение совета директоров? Какой-то другой вариант? Спасибо!

Kolmepoolne leping?

Tere, kuidas sõlmida teenuse osutamise leping, kui üks lepingu pool soovib, et arveid hakkaks maksma hoopis tema tütarettevõte? Kas kolmepoolse lepinguna või teha hoopis eraldi garantiikiri/-leping vmt? Ette tänades

AS-i juhatuse olemasolemise kohustus

Tere Kas AS-l peab olema juhatus või piisab ka nõukogust, kes korraldab AS-i juhtimist ja kas sellisel juhul saab esindusõiguse määrata ainult näiteks nõukogu esimehele? Minu küsimused on tingitud eelkõige ÄS § 316 lg2, kus on öeldud, et juhatuse liikmete puudumisel, kohaldatakse jne / vt allpool välja toodud lõiget). Samas ei leia ma ka ÄS tingimust, et nõukogu PEAB korraldama juhtimise läbi juhatuse. Äriseadustik § 316. Nõukogu (1) Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. (2) Kui aktsiaseltsil puuduvad juhatuse liikmed, kohaldatakse käesoleva seadustiku § 306 31. lõikes sätestatut nõukogu liikmele, välja arvatud juhul, kui nõukogu liige tõendab, et ta ei teadnud ega pidanudki teadma püsivast maksejõuetusest. Tänan vastuse eest ette!

veo- ja ekspedeerimisleping

Austatud nõustaja, VÕS eristab veose- ja eskpedeerimislepingut, kusjuures esimene on töövõtt ja teine käsund.

Kas riigihanke kontekstis on korrektne rääkida ühiselt nimetatuna transporditeenuse tellimisest, silmas pidades nii Eesti-siseseid kui rhv. vedusid ja alusdokumentide juurde lisatud lepingu kavandis nimetamata, kummaga on tegu.

 

Tööturul liikumist piirav punkt teenuselepingus

Meie ettevõte (tellija) soovib sõlmida teenuse lepingu koristusfirmaga(täitja). Lepingus on alljärgnev punkt 3.4, mis meie hinnangul pole seadusega kooskõlas. Palun teie õigusliku hinnangut, kas antud punkt eksib seaduse vastu ja kahjustab töötaja ning meie huve? Meie arvamusel piirab see punkt kogu „täitja“ töötajaskonna vaba liikumist tööjõuturul ja meie ettevõttel töötajaid vabalt valida. Täitja väidab, et see punkt on seadusega kooskõlas ja ei soovi punkti muuta.

3.4.         Tellijal ei ole õigust ilma Täitja kirjaliku nõusolekuta lepingu kehtivuse ajal ja 6 (kuue) kuu jooksul peale Lepingu lõppemist tööle võtta või anda sarnaseid tööülesandeid isikule, kes töötab või on töötanud Täitja juures eelneva 6 (kuue) kuu jooksul. Vastasel korral on Tellija kohustatud Täitjale tasuma 3 (kolme) kuu lepingulise teenustasu. 

Haigushüvitis

Tere! Palun öelge, kas juhatuse liikmel on õigus saada haigekassast haigushüvitist selliselt, et temale säilib kokkulepitud igakuine töötasu?

Lugupidamisega

VÕS leping

Mitu päeva peab olema vahe uue VÕS lepingu sõlmimisel. Eelmine leping lõppes 30.dets.2021.a.

Арендная плата во время локдауна

Здравствуйте

Наша история началась в марте 2020 года, когда правительством был объявлен локдаун, торговые центры закрылись, магазины не работали. Наш магазин тоже не работал. По окончании локдауна, в мае 2020 года, мы написали письмо арендодателю о расторжении договора аренды. По условиям договора предупредить о расторжении договора мы должны были за 2 месяца. То есть договор действовал до середины июля, а фактически магазин не работал с середины марта. Счета за аренду выставлялись месяцем вперёд. Поэтому аренда за март и апрель, а также, коммунальные услуги за март нами оплачены полностью, а это было время локдауна и магазин не работал. Нам сделали только скидку 50% на аренду за май месяц. Арендодатель требует с нас оплаты всех счетов, за аренду и коммунальные платежи, вплоть до середины июля. Пытались договориться и разделить расходы пополам, но арендодатель не соглашается.  В связи с этим несколько вопросов: 1.Должны ли мы оплачивать счета за аренду и счета за коммунальные услуги  за время локдауна (магазин не работал)¿ 2. Должны ли мы оплачивать счета за аренду и счета за коммунальные услуги в период после локдауна и до середины июля (магазин не работал, помещение было пустое)¿ 3.Во время локдауна убытки были у арендодателя и у арендатора.Какие есть статьи и в каких законах, дающие нам право получить скидку¿

 

Konsultatsioonileping

Kahe äriühingu vahel sõlmitakse konsultatsioonileping teatud teenuste osutamiseks (üürikinnisvara haldusega seotud teenused) kindlaks määratud tähtaja jooksul (2 aastat). Millele tuleb pöörata tähelepanu, et leping ei kvalifitseeruks töölepinguks.