Nõuandekeskus

Varud

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Lao liikumine

Ettevõttel on mitu esindust, igal esindusel oma ladu. Aegajalt liigutatakse kaupa ühest esindusest teise,et seda müüa, kuidas peaks välja nägema korrektne laokanne sellisel juhul? nt. on pood A kes soovib kaupa poest B siis tulevad lao liikumise kanded poel A: Dt-kaup ja Kt-kaubakulu ning poel B:Dt-kaubakulu ja Kt-kaup, kuid siin tekivad mul küsimused, et miks lihtsa lao liigutamise pärast peab tekkima poel B kaubakulu ning kuidas saab kätte poodide tõesed marginaalid sellisel juhul? Kas oleks väga väär marginaali saamiseks teha sellist tehet nt kuu lõpus, kui võtta välja kõik lao liikumised(need peavad kokku andma nulli) ning poodide kaupa vaadata deebetkäivet ja kreeditkäivet ning vastavalt selle tulemusele nt. poel A tuli kuu lõpus deebetkäive 600,00 ja kreeditkäive 1000,00 siis teha arvutuse et tuleks kaubakulule lisada juurde 400,00?

Kahjumi katmine ülekursi arvelt

Tere! Ettevõtte bilansis on 2022 bilansipäeva seisuga muuhulgas järgmised read: Ülekurss 300 000 Eelmiste perioodide kasum(-kahjum) -400 000 Aruandeaasta kasum 50 000 Muud reservid puuduvad. Ettevõttel oli ka 2021 lõpu seisuga kahjum (nii eelmiste perioodide kui aruandeaasta) ning siis ta ei katnud seda ülekursi arvelt, omakapital jäi seaduses ettenähtud piiridesse. Küsimus: kas ettevõte peab 2022 aasta lõpus katma kahjumi ülekursi arvelt? Milliste kannetega see raamatupidamises vormistatakse? Ja ka see tuleb teha nii, et see kajastuks juba majandusaasta aruandes või on see alles juhatuse ettepanek ja tuleb teha peale aruande esitamist järgmises etapis RIK-is?

Varude arvelevõtt

Tere Kas esmasel arvele võtmiseks edasimüügiks soetatud varude puhul võib muude kulutuste hulka lugeda ka valuuta konventeerisel tasutud teenustasu(kasutatakse Wise kontot) või on teenustasu perioodikulu? Soetusmaksumuse kuludesse kandmisel lähtutakse individuaalmaksumuse meetodist. Tänan vastuse eest

Lõpetamata toodang ja valmistoodang bilansis

Palun tehke mulle selgeks, kuidas on õige kajastada bilansis lõpetamata toodangut ja valmistoodangut. Kasutatakse kasumiaruande skeemi 1. Loen igalt poolt,  et toodang võetakse arvele ja näidatakse bilansis omahinnas (materjali kulu+ otsene tööjõukulu+ muud otsekulud). Kuid tööjõukulud ja tootmise otsekulud on juba kajastatud kasumiaruandes eraldi ridadel. Kas on siiski õige liita need veel omakorda lõpetamata toodangule ja valmistoodangule juurde ja näidata see summa bilansis? Ja hiljem kui need bilansist välja kantakse, näidatakse uuesti kasumiaruandes, tundub, et siis on ju kulud topelt??

 

Varud

Millise raamatupidamiskandega kajastan likvideerimisaruandes varud neto müügihinnas, kui omahinnas on 180000 eurot ja neto müügihinnas 130000 eurot?

Tänan

Kuld

Kas soetatud kuldplaat on varu või finantsinvesteering?

Kas seda tuleb bilansipäeva seisuga ka ümber hinnata ja kui, siis mis hind tuleb võtta aluseks.

Valmistoodangu väärtus bilansis

Tere

Kas valmistoodangut võib bilansis kajastada realiseerimismaksumuses, kui tegemist on individuaalsete tellimustega ja müügi hetkel ei lisata toodete väärtusele täiendavat marginaali?

Lugupidamisega

Valmis ehitised ja varud

Aastalõpu seisuga on valmis ridaelamud, ehtiuskulud bilansis varudes. Kas aasta lõpu seisuga võiks üles võtta ka eeldatava tulu? Kuidas on seda kõige õigem kajastada bilansis ja kasumiaruandes et tehtud kulud ja ka tulud satuks lõppenud aastasse?


Tänan!

бракованный товар

Добрый день. Как правильно списать бракованный товар со склада?

Не возникают ли дополнительные налоговые обязательства.

Müügiarve valuuta

Tere! OÜ tegeleb krüptovaluuta ostu-ja müügiga. Müügiarve on esitatud krüptorahas (Ether). Kas arvel peaks kajastuma ka EUR summa, on see kohustuslik?

 

Tooraine ja materjal ning lõpetamata toodang

Tooraine ja materjal, mida ostetakse hankijatelt võetakse lattu arvele soetushinnas.

Osa detaile, pooltooteid tehakse ettevõttes kohapeal - kuidas sel juhul nende detailide hind kujuneb? Kas materjali hind + tööjõukulu= bilansis olev materjalide ja pooltoodete hind?

Kui  isevalmistatud detailidest ja pooltoodetest valmistatakse valmistoodang, kas siis kantakse kulusse nende hind koos tööjõukuluga, millega need bilansis arvel olid? Samas kasumiaruandes on tööjõukulud juba kajastatud palgana.

Kuidas on õige teha?

Tänan vastuse eest!

Kinnisvaraarendus

Varem varudes olnud krundile ehitatakse (ehitusettevõtte abil) kortermaja, mille korterid müüakse uutena ära. Kuni maja valmimiseni peaks raamatupidamises kõik otsesed kulud koguma vastavale kontole varades. Kogu komplekt läheb realisatsiooni ja kulud varude kontolt tegevuskulusse maja valmimisel ning müügil. Proportsionaalselt vastavalt müüdud korteritele.  Kas nii on õige?Kinnisvarainvesteeringuga, mis kuulub põhivara gruppi, ei peaks siin tegemist olema. Ainult juhul,kui hakatakse välja üürima. Kas kinnisvaraarenduse rmp kohta oleks võimalik leida abi- või õppematerjale? Siin tekib mitmeid küsimusi, vastuseid leida on keeruline.

Laovarude ümberhindamine

Saime emaettevõttelt Soomes, kes müüb meile toorainet, korralduse, et osa laos olevast toorainest tuleb 20% üleshinnata, kuna viimase 2-3 kuu jooksul on selle turuhind nii palju suurenenud.

RTJ 4 (Varud) alusel seda samas teha nagu ei tohiks s.t. „varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam“.
Kas siiski võib selle tehingu teostada ning kajastada muutusest tekkinud ühekordne kasum veebruari tuludes? Tänan.

Loomsed varad

Tere! Ettevõte tegeleb seakasvatusega. Seisuga 31.12.15 aastaaruande koostamise eesmärgil käibe-ja põhivara rühmas bioloogilise vara õiglaseks kajastamiseks võetakse selline eluskaalu hind, millega ettevõte ise müüb oma põhiostjatele Eestis sealiha eluskaalus jaanuaris-veebruaris 2016. Välismaale müüki pole 2015 ega 2016.a. Kas see on õige või aastaaruande koostamise eesmärgil peaks võtma keskmist Eesti hinda seisuga 31-12-2015 (SEUROP või mingi muu Eesti keskmine)? Keskmine Eesti hind on kõrgem kui meie reaalne müügihind jaanuaris-veebruaris 2016, kas see avaldab mõju? Kui keskmine oleks meie hinnast madalam, kas see muudaks seisukohta? 

Bioloogiline vara

Ettevõttel on arvel biloogilise varana kasvav mets. RTJ 7 alusel kajastatakse käibevarana ainult sellist bioloogilist vara, mis on soetatud edasimüümise eesmärgil või realiseeritakse ettevõtte tavapärase äritsükli käigus. Kui pikk võiks olla kasvava metsa tavapäraneäritsükkel?