Nõuandekeskus

Varud

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Varude arvelevõtt

Tere Kas esmasel arvele võtmiseks edasimüügiks soetatud varude puhul võib muude kulutuste hulka lugeda ka valuuta konventeerisel tasutud teenustasu(kasutatakse Wise kontot) või on teenustasu perioodikulu? Soetusmaksumuse kuludesse kandmisel lähtutakse individuaalmaksumuse meetodist. Tänan vastuse eest

Lõpetamata toodang ja valmistoodang bilansis

Palun tehke mulle selgeks, kuidas on õige kajastada bilansis lõpetamata toodangut ja valmistoodangut. Kasutatakse kasumiaruande skeemi 1. Loen igalt poolt,  et toodang võetakse arvele ja näidatakse bilansis omahinnas (materjali kulu+ otsene tööjõukulu+ muud otsekulud). Kuid tööjõukulud ja tootmise otsekulud on juba kajastatud kasumiaruandes eraldi ridadel. Kas on siiski õige liita need veel omakorda lõpetamata toodangule ja valmistoodangule juurde ja näidata see summa bilansis? Ja hiljem kui need bilansist välja kantakse, näidatakse uuesti kasumiaruandes, tundub, et siis on ju kulud topelt??

 

Varud

Millise raamatupidamiskandega kajastan likvideerimisaruandes varud neto müügihinnas, kui omahinnas on 180000 eurot ja neto müügihinnas 130000 eurot?

Tänan

Kuld

Kas soetatud kuldplaat on varu või finantsinvesteering?

Kas seda tuleb bilansipäeva seisuga ka ümber hinnata ja kui, siis mis hind tuleb võtta aluseks.

Valmistoodangu väärtus bilansis

Tere

Kas valmistoodangut võib bilansis kajastada realiseerimismaksumuses, kui tegemist on individuaalsete tellimustega ja müügi hetkel ei lisata toodete väärtusele täiendavat marginaali?

Lugupidamisega

Valmis ehitised ja varud

Aastalõpu seisuga on valmis ridaelamud, ehtiuskulud bilansis varudes. Kas aasta lõpu seisuga võiks üles võtta ka eeldatava tulu? Kuidas on seda kõige õigem kajastada bilansis ja kasumiaruandes et tehtud kulud ja ka tulud satuks lõppenud aastasse?


Tänan!

бракованный товар

Добрый день. Как правильно списать бракованный товар со склада?

Не возникают ли дополнительные налоговые обязательства.

Müügiarve valuuta

Tere! OÜ tegeleb krüptovaluuta ostu-ja müügiga. Müügiarve on esitatud krüptorahas (Ether). Kas arvel peaks kajastuma ka EUR summa, on see kohustuslik?

 

Tooraine ja materjal ning lõpetamata toodang

Tooraine ja materjal, mida ostetakse hankijatelt võetakse lattu arvele soetushinnas.

Osa detaile, pooltooteid tehakse ettevõttes kohapeal - kuidas sel juhul nende detailide hind kujuneb? Kas materjali hind + tööjõukulu= bilansis olev materjalide ja pooltoodete hind?

Kui  isevalmistatud detailidest ja pooltoodetest valmistatakse valmistoodang, kas siis kantakse kulusse nende hind koos tööjõukuluga, millega need bilansis arvel olid? Samas kasumiaruandes on tööjõukulud juba kajastatud palgana.

Kuidas on õige teha?

Tänan vastuse eest!

Kinnisvaraarendus

Varem varudes olnud krundile ehitatakse (ehitusettevõtte abil) kortermaja, mille korterid müüakse uutena ära. Kuni maja valmimiseni peaks raamatupidamises kõik otsesed kulud koguma vastavale kontole varades. Kogu komplekt läheb realisatsiooni ja kulud varude kontolt tegevuskulusse maja valmimisel ning müügil. Proportsionaalselt vastavalt müüdud korteritele.  Kas nii on õige?Kinnisvarainvesteeringuga, mis kuulub põhivara gruppi, ei peaks siin tegemist olema. Ainult juhul,kui hakatakse välja üürima. Kas kinnisvaraarenduse rmp kohta oleks võimalik leida abi- või õppematerjale? Siin tekib mitmeid küsimusi, vastuseid leida on keeruline.

Laovarude ümberhindamine

Saime emaettevõttelt Soomes, kes müüb meile toorainet, korralduse, et osa laos olevast toorainest tuleb 20% üleshinnata, kuna viimase 2-3 kuu jooksul on selle turuhind nii palju suurenenud.

RTJ 4 (Varud) alusel seda samas teha nagu ei tohiks s.t. „varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam“.
Kas siiski võib selle tehingu teostada ning kajastada muutusest tekkinud ühekordne kasum veebruari tuludes? Tänan.

Loomsed varad

Tere! Ettevõte tegeleb seakasvatusega. Seisuga 31.12.15 aastaaruande koostamise eesmärgil käibe-ja põhivara rühmas bioloogilise vara õiglaseks kajastamiseks võetakse selline eluskaalu hind, millega ettevõte ise müüb oma põhiostjatele Eestis sealiha eluskaalus jaanuaris-veebruaris 2016. Välismaale müüki pole 2015 ega 2016.a. Kas see on õige või aastaaruande koostamise eesmärgil peaks võtma keskmist Eesti hinda seisuga 31-12-2015 (SEUROP või mingi muu Eesti keskmine)? Keskmine Eesti hind on kõrgem kui meie reaalne müügihind jaanuaris-veebruaris 2016, kas see avaldab mõju? Kui keskmine oleks meie hinnast madalam, kas see muudaks seisukohta? 

Bioloogiline vara

Ettevõttel on arvel biloogilise varana kasvav mets. RTJ 7 alusel kajastatakse käibevarana ainult sellist bioloogilist vara, mis on soetatud edasimüümise eesmärgil või realiseeritakse ettevõtte tavapärase äritsükli käigus. Kui pikk võiks olla kasvava metsa tavapäraneäritsükkel?

Varud

Налогообязанная фирма Эстонии купила грузовой автомобиль у налогообязанной фирмы Германии, а также заказала услугу по доставке грузового автомобиля в Эстонию. Подлежит услуга обратному налогообложению. 

Negatiivne laojääk

Hetkel tegevust lõpetav ettevõte X müüs kauplustele erinevaid tooteid. Kõikide teiste klientidega on nõuded klaaritud, aga üks suurem kauplusekett müüb veel firma tooteid. Ühtlasi on firma X ise võlgu tarnijale Y, kellelt kaubad edasimüügiks soetatud on. Sõlmiti kokku nii, et kõik kaup läks üle, ostud ja müügid tasaarveldati. Kauplusekett ei ole võlgu firmale X ja firma X ei ole võlgu tarnijale Y. Kauplusekett tasub edaspidi toodete eest otse tarnijale Y. Laos kogu alles olev kaup tagastatakse tarnijale Y ning laojääk on 0 tk. Paraku aga tekkis raamatupidamiseprogrammis kauba laost väljamineku vormistamisel negatiivne summa mitme saja euro ulatuses, olenemata sellest et laos on null ühikut. Minu küsimused on: 1) kas negatiivne summa võib sellisel moel tekkida; 2) kuidas seda edasi peaks kajastama (kahjumisse?) ; 3) või on tegu veaga ja kogu materjal tuleks uuesti üle vaadata.