Nõuandekeskus

Tööleping

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Uue katseaja rakendamine samas töösuhtesUus

Tööandja pakub töötajale teist tööd, pikemalt töölt eemal oleva töötaja asendamise perioodiks. Kas tööandjal on õigus rakendada uuel ametikohal uuesti katseaega?

Töölepingust erakorraline ülesütlemine tööandja pooltUus

Tere Ettevõtesse on asunud tööle mõned kuud tagasi üks noormees. Kandideerimisel oli ta väga abi-/ja tööks valmis. Peale seda, kui temale lühendati katseaega ja tal sündis laps, muutus tema käitumine ja töösse suhtumine kardinaalselt halvema poole. Ta hakkas pidevalt kritiseerima tööandja töökorraldusi, vaidlustama neid ja ignoreerima, ehk mitte täitma või täitma oma tempos ja hooletult. Oli rikkunud tööohutuse ja -korralduse reegleid, õhutab pidevalt teisi töötajaid nende lojaalsust tööandjale rikkumas. Ühesõnaga tööandja tavaline töölaad ettevõtes on ohustatud. Kõigepealt tugineb kõnealune töötaja sellele, et ta kasvatab alla 3-aastast last ja see tõttu on tal seaduse ees väga tugev positsioon. Kas saaksite nõu anda, kuidas tööandja saaks sellist töötajast seaduslikult lahti saada. Oleme talle hoiatusi ka tehtud. Tänan!

Töötasu kokkuleppe konfidentsiaalusestUus

Kas on seaduslik lisada töölepingusse punkt, et töötasu kokkulepe on konfidentsiaalne ning määrata rahaline trahv juhuks kui töötaja kolmandale osapoolelel oma tasu avaldab?

KatseaegUus

01.08.2022 jõustus TLS muudatus, mille kohaselt töölepingu kirjalikus dokumendis peab sisalduma katseaja kestus. Kui tööandja vormistas töölepingu, kuid oli unustanud katseaja kestuse kohta märke tegemast, kas siis loetakse, et töötaja on tööle võetud katseaega kohaldamata?

Töölepingu lõpetamise aluse muutmineUus

Töötaja esitas avalduse, milles palus lõpetada töölepingu TLS § 91 lg 1 alusel, sest tema ütluste kohaselt koges ta töökiusamist ja halba kohtlemist. Viimaseks tööpäevaks palus ta märkida 31.12.2022. Tööleping sai lõpetatud. Nüüd esitas sama töötaja avalduse, milles palub lõpetamise ümber kvalifitseerida TLS § 86 lg 1-le (ülesütlemine katseajal) väites, et poolte kokkuleppel on see võimalik. Siit minu küsimused: 1) kas töölepingu lõpetamisel TLS § 91 lg 1 alusel tuli maksta töötajale ka hüvitist? 2) kas töölepingu lõpetamise alust saab pooltevahelisel kokkuleppel hiljem muuta? Andmed töötajate registrisse jne. on juba edastatud.

Sundpuhkus

Allpool on teema olnud, kuid ajaliselt väga ammu. Uurin seega taas. Kui ajutiselt, küll hetkel teadmata ajaks on töömaht ühel osakonnal vähenenud, et 3-le inimesele pole tööd pakkuda, kas siis tööandjal on võimalus saata töötaja sundpuhkusele? Millised kohustused sellega kaasnevad tööandjale - etteteatamise aeg, tasu, sundpuhkuse kestvuse pikkus? Praegusest töölepingust infot ja viiteid selle teema osas ei leidnud. Tänu ette vastuse eest!

Töölepingu lõppemine

Kui töötaja kirjutas täna alla töölepingu lõpetamisele (töötaja algatusel) ja nüüd mõned tunnid hiljem selgub, et talle on avatud ka tänasest töövõimetusleht, siis tööandjal pole ju kohustust enam töötajale selle eest maksta. Kas haigekassa alates 6-st päevast maksab?

Lepingu vorm uue töötajaga, kes tuleb LHP töötaja asemele.

Tere Küsimus selles, et meil läheb töötaja 1. mai 23 lapsehoolduspuhkusele ja tema asemele tuleb leida uus inimene. Ametikoht on kaks ühes - osakonnajuht + teeb sama tööd, mida teised tema meeskonna liikmed. Selle erialaga inimesi eestis ei ole palju ja me tahaksime uuele töötajale pakkuda täiskohaga kohta, kuid mitte klausliga, et on LHP asendaja. Samas, seadusega on LHP-le mineva isikul õigus naasta oma kohale. Kahte juhti me ei saaks pidada. Millised on meil võimalused, et seaduslikult käituda ja samas pakkuda uuele otsitavale inimesele kindlust, et oleks valmis meiga liituma? Tänu ette vastuse eest!

valveag

Kas ma saan lepingus valveaega nimetatada lisatasuks ja määrata selle eest mingit kindlat summa, kui ma tean, et inimene peab olema valves 4-5 päeva kuus?

Tööaja arvestus summeeritud tööajaga töölepingus

Kas (ehitus)objektidele sõitu ja tagasisõitu peaks lugema tööpäeva hulka - millest see sõltub, kas see on must-be või kokkuleppeline.

Valveaeg töölepingus

Kuidas sõnastada töölepingus valveaega graafiku alusel?

Üleütlemiseavaldus ja tööl käimine

Tere Küsimus selline, et töötaja viibinud haiguslehel 124 päeva. Tööandja soovib temaga töölepingut lõpetada §88 lg 1 p 1 alusel. Tööandja ülesütlemistavaldust ei jõudnud teha ja töötaja tuli tööle. Kas tööandja saab ülesütlemiseavalduse siiski teha vaatama sellele, et töötaja käib hetkel tööl?

Tööaeg autojuhi ametikohal

Tere! Kuidas määratleda töölepingus autojuhi ametikohal tööaega? Töötaja töötab täistööajaga, kuid autojuhtide tööpäev ei kesta 8 tundi päevas. Juhi keskmine iganädalane tööaeg ei tohi ületada 48 tundi. Kas on korrektne tuua lepingu punktis "Tööaeg" välja Liiklusseaduse § 130. Nõuded mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeajale?

Töölepingu lõpetamine

Tööandja soovib lõpetada töölepingu paragrahv 89 lõige 1 alusel ( töömahu vähenemise tõttu). Kas on õigus lõpetada, kui antud ametikohal töötab alla 3-aastast last kasvatav lapsevanem? Eelisjärjekorda ei ole võimalik koostada, sest likvideeritakse vaid üks ametikoht ning teist tööd ettevõttes pakkuda ei ole.

Töölepingus töötasu

Tere, Kas töölepingus tohib töötasu olla kokku lepitud netosummana mitte bruttosummana ?