Nõuandekeskus

Muud raamatupidamisega seonduvad küsimused

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Piiratud käibemaksukohustuslase registreerimine käibemaksukohustuslaseksUus

Ettevõte on registreeritud piiratud käibemaksukohustuslaseks. Tegevusalaks on kaupade ost-müük kolmandate riikide vahel. Kaubad Eestise ei sisene ega välju. Sisse ostetakse kaupade transpordi- ja sellega kaasnevaid teenuseid. Käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus tekib siis, kui isik teeb KMS § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tehinguid maksustatava käibega üle 40 000 eurot kalendriaasta algusest arvates, siis tekib tal nimetatud suuruses käibe tekkimise päevast kohustus end maksukohustuslasena registreerida. Registreerimiskohustust ei teki, kui isiku kogu maksustatava käibe moodustab nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatav käive. Küsimus: 1) Kuigi antud ettevõtte näol on tegemist kaupade (ost-müük) liikumisega kolmandate riikide vahel, kas siiski tuleb arvestada, et tegemist on nullprotsendilise maksustatava käibega? 2) Kas eespool märgitud transporditeenuse sisseostmisel tuleb rakendada pöördkäibemaksustamist? 3) Isegi kui seda teenust on ostetud kolmandate riikide vahel kaupade liikumiseks, kas seda tuleb vaadata kui maksustatavat käivet? 4) Juhul, kui maksustatav käibe piirmäär 40 000 eurot kaledriaasta algusest on ületatud augustikuus 2023, kas käibemaksukohustuslaseks registreerimisel tuleb tagasiulatuvalt sellest tekkinud maksud tasuda? Kuidas antud juhul peab käituma? Tänan teid ette vastamast.

Filiaali pangakulud

Tere! Kui meie Eesti ettevõttel on Itaalias või Slovakkias filiaal, aga filiaalil endal kohapeal pangas pangakontot eraldi ei ole. Nende pangakontod on Eesti ettevõtte panga all (eraldi kontodena). Kohapeal on küll eraldi sisseostetud raamatupidamisteenust pakkuv ettevõte, kes arvestab vajalikud maksud kohapeal. Kas selline kajastamine on õige, kui Itaalia filiaal kajastab kõik summad, mille eest tasuti arved, põhiettevõttelt saadud laenuna ja pangateenustasusid nad Itaalia filiaali all kuluna ei kajasta vaid need jäävad justkui siis Eesti ettevõtte kuluks (kuna pangakonto on Eesti ettevõtte nimel)? Või peaksid Itaalia filiaaliga seotud kõik pangateenustasud ja konto hooldustasud minema Itaalia filiaali kuludesse?

Kürptoettevõtte omakapitali nõue

Tere. Kui krüptoettevõtte osakapitali min. nõue on 250 000.-, kas see tähendab, et tema omakapitali nõue majandusaasta aruannet esitades on ka 250 000.-? (Analoogselt tavlisele OÜ-le, kus omakapital peab vastama miinimum osakapitali nõudele või pool osakapitalist).

Lootusetud laenud-mahakandmine

Tere! Kahjuks ei suuda otsingust leida, kuidas on õige kajastada laenude mahakandmist. Tegemist on antud laenuga - ettevõttele, kes enam ei tegutse, kuid registris on veel aktiivne. Laenu nõue on seotud osapoolte ettevõttele ja lanusaaja ettevõte on tegevuse lõpetanud. Kas tekib tulumaksu kohustus laenu mahakandmisel või piisab omavahelisest kokkuleppest ja kanda laenu nõue kuludesse? Ette tänades, Liina Käämer

garaaziliikmetele arved - uus

Kas on vaja esitada 10,00 liikmemaksu liikmetele arved? mis §?

Sisse maksmata osakapitali vähendamine

OÜ on asutatud ajal, kui ei olnud veel võimalik asutada 0,01 eurosendise osakapitali sissemaksega, asutati sissemakseta ja senini pole sissemakset tehtud. Kas sissemaksmata osakapitali on võimalik vähendada enne sissemakset tegemata? Vaadates Äriregistris ringi leidsin sellise lause: "E-äriregistris kapitali muutmiseks tuleb alustada muutmiskande avaldust. (Kapitali ei saa muuta, kui osaühing on asutatud kohese sissemakseta ning kapitali sissemakset pole veel tehtud)." Kuidas toimida, kui tahaks 2500 eurost sissemaksmata osakapitali muuta 190 euroseks ja sissemakstuks?

Garaaziliikmetele arved

Kas on vaja kirjutada arveil liikmetele iga kuu kui summa on 10,00

Tarnijate ja klientide arvete tasaarveldamine

Tere Arvete tasaarveldamine tehingupartnerite vahel. Situatsioon: Ettevõte A müüb oma kaupa ettevõttele B (klient) ja ostab samalt ettevõttelt B (tarnija) muud kaupa. Mõlemad pooled on vastastikku arve esitanud. Arvetel ei ole kirjas, et toimub tasaarveldamine teise tehingupoole arvega. Puudub ka tasaarveldamiseks vastaspoole arve number. Tasaarveldamise kokkuleppe lepingut sõlmitud ei ole. Tasaarveldamiseks tekkinud tulu kajastatakse müügituluna. Küsimus: milliseid kandeid tuleb teha. Tänan vastamast.

Osalusoptsiooni kajastamise kanded

Töötajaga sõlmiti 31.03.2022 optsioonileping ettevõtte osade ostmiseks nimiväärtusega 60 EUR. Realiseerimise hinnaks määrati 8000 EUR (turuhind). Optsiooni avanemise ajaks määrati 1 aasta pärast lepingu sõlmimist / optsiooni kuupäeva. 1 aasta pärast tegi töötaja ülekande ettevõtte kontole summas 8000 EUR ja sai osaluse nimiväärtusega 60 EUR. Millised on selle tehinguga seonduvad raamatupidamiskanded?

Õppekoolitusreis välismaale

Tere! Ettevõttele on esitatud arve tekstiga :"Töötajate õppekoolitusreisi korraldamine ....... (mitte EL riik).

Kauba saatmise tulu ja kulu

Tere, Müüme kliendile kauba ja müügiarvel on ka lisaks kaubale paki saatmise kulu (pakiautomaati saatmine). Mis tulu see kasumiaruandes on? Kas see on kauba tulu, teenuse tulu või muu äritulu? Ja kui nüüd kauba saatmisel tekkib meil kulu, siis kuhu see kasumiaruandes kuulub, kas tulu vähendamine või tegevuskulu?

aktsiate müük

Osaühingu B loomisel tehti mitterahaline sissemakse. Mitterahalise sissemakse esemeks on firma A aktsiad. Nimiväärtuses eest tasutakse aktsiates 2500€ ja ülejäänud summa läheb ülekursiks. OÜ B müüb ülekursi arvelt aktsiad . Kuidas sellist müügitehingut kajastada ja kas selline tehing on vaja ka kuskil deklareerida?

maa ost

Tere OÜ ostis maa. Selleks võeti pikaajalist laenu. Laenuandja kandis raha otse notarikontole. Kuidas OÜ saab laenu arvele võtta?

Osaluse müümine

Tere! Ettevõtte omanik soovib oma ettevõtte osalust müüa, 40 % hinnaga 10 000 eur. Kus ja kuidas toimub vormistamine, kas on ka mingeid piiranguid seoses osaluse müümisega? Ettevõtte on loodud sel aastal, osakapital sisse makstud summas 0,01 eur. Kuhu tasutakse osaluse summa, kas ettevõtte kontole või isikule, kes müüb ehk antud olukorras ettevõtte omanik?

Omaniku määratlemine

Ettevõte( osaühing) koostab 2023.aastal 2021.aasta aruannet. Ettevõtte emaettevõte (100% osalus) muutus 2023.aastal (enne aruande koostamist). Äriregister näitab emaettevõttena uut omanikku. Millist emaettevõtet ja kuidas peaks kajastama 2021.aasta koostatavas aruandes.