Nõuandekeskus

Muud raamatupidamisega seonduvad küsimused

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Töötukasssat saadud sihtotstarbelise töötasuhüvitise kajastamine Uus

Millises tulude grupis kajastatakse Töötukassast saadud sihtotstarbelist töötasuhüvitist ?

Omakapital ettevõtete jagamiselUus

Ettevõte 1 saab jagunemise teel ettevõttest 2 ja 3 põhivarad oma bilanssi. Ettevõtte 1 osakapital suureneb sellega seoses 100 eurot, nii on kirjas hjagunemislepingus. Kuidas muutub bilanss (osakapital?) ettevõtetes 1. Dt PV Kt? ja 2-3 Kt PV Dt?

Eraisiku rendi ja firma kulude tasaarveldus

Firma juhatus küsib : milline peaks välja nägema rendileping, millega firma rendib (juhatuse liikmest/omanikust) eraisikult firma tegevuseks vajalikku maad ja hooneid, et tasuda renti ehitusmaterjalide ning remonditeenusega. Nätieks restoranide puhul on see tavapärane praktika - renditakse ruumid ning firma alt tehtud ruumide remondi kulu tasaarveldatakse üüriga vastavalt rendilepingule. Kas eraisiikult renditud maa/hoonetega saab firma talitada sama moodi - näiteks osta firma alt ca 10 000 eest ehitusmaterjale aastas ning deklareerida need firma alt (nt korra aastas) maa/hoone rendikuluna. Selle pealt vaja tasuda tulumaks riigile 20%. Kitsam küsimus puudutab käibemaksu, mille firma saab küsida riigilt tagasi. 1. Kas selline rendileping sisuga, et firma saab enda kasutusse nt 5 aastaks hoone ja maa ning kohustub tasuks selle eest kõnealuse maa peal teostama ehitus/remonditöid on OK? 2. Kui see on OK, siis kas eraisikule tasutud summad võivad olla koos KMga materjalikulud või ilma? 3. Kuna tuleb makse tasuda - nt kui osta mai kuus 10 000 eest ehitusmaterjale, siis kas selle võib deklareerida rendikuluna aasta lõpus ja tasuda selle pealt maksud aasta lõpus? Tagasiulatuvuse küsimus - näiteks kui firma teinud maale elektriliitumise ca 5000 eelmisel aastal, kas selle võib tagant järgi deklareerida rendikulu ettemaksuna möödunud aasta eest ning tasuda maksud praegu? Küsimus aktuaalne, kuna firmal tegevuseks vaja rentida hoonet/maad, samas eraisik soovib kinnisvara arendada krundil.

Pakendiaruanne

Tere Tekkis selline küsimus. Ettevõtte ostab kaupa Saksamaalt edasi müügiks Eestis, kvartalis tuleb 3 alust ja tegelikult kui arvestame pakendi kohta, siis on sisseost plastpakendi koguses 20-40 kg ja pappakendi koguses 40 kg kvartalis. Kas nüüd alates 01.05.2023 tekib kohustus see pakend deklareerida ja teine küsimus, kas tegevus on müügipakendiga? Ette tänades ja parimat soovides.

MTU /s sihtfinantseerimise kajastamine

Kuidas peaks tegema kande kui rahastaja aktsepteerib ja ka reeglites on kirjas , et admin. kulusid arvestatakse projektiaruandes % ga mis on aga suuremad kui tegelik admin.kulu. s.t. et rahastaja kinnitab projekti aruande suurema kuluga kui tegelik kulu .Kuidas peaksin toimina Kas kinnitatud kulude ja tegeliku kulu vahe kohta teen kande tuludesse l'bi tulemi aruande v]i tuleb kanne kohustuste v]i eraldiste reale, millest v]ib edaspidi katta admin. kulu vms.

Hüvitis ja selle arvutamine Töölepingu erakorralisel lõpetamisel TLS§88lg1p1

Töötajaga lõpetatakse leping TLS§88 lg1 p1 alusel-seoses töötaja pikaaegse haigestumisega. Töötaja on ettevõttes töötanud üle 10 asta, ette teatatakse 1 kuu. 60 päeva lühema etteteatamise eest tuleb tasuda hüvitist. Mille alusel ma arvutan keskmist tasu, kui töötaja on vahelduva eduga 4+ kuud haiguslehel olnud? Viimane täiskuu töötamine sept. 2022.

Teenuse osutamine - kulu dokumendid

Kui on koostööleping teenuse osutamiseks (põhisumma) ja teenuse osutamiseks toimuvad ka muud kulutused (kliendi külastused, sõidukulu jne.), mille eest teenuse osutaja esitab arve. Kas arvega koos peab teenuse osutaja esitama ka kõik kuludokumendid (tšekid)? Tegemist on nii EU, kui väljaspoole EU olevate teenuse osutajatega. Ette tänades, Liina

Projektitoetuse eraldamine eraisikule

MTÜ eraldab toetusi erinevate projektide läbiviimiseks. Kas on seaduslik maksuvabalt eraldada projektitoetust ka eraisikule?

Tütarettevõtete soetuse kajastamine emaettevõttes ja konsolideeritud aruandes

Kui firma (kinnisvarafond) soetas 3 tütarettevõtet, kuidas on õige soetus emaettevõttes kajastada? Kas emaettevõttes lihtsalt soetusmaksumuses arvele võtta? K Raha 1 000 000 D Investeeringud tütarettevõtetesse 1 000 000 või siis soetusmaksumus miinus tütarde netoväärtus = firmaväärtus? K Raha 1 000 000 D Investeeringud tütarettevõtetesse 800 000 D Firmaväärtus 200 000 Ja kui nüüd ema koos kolme tütrega kokku konsolideerida, siis tuleb aktivast elimineerida investeeringud tütarettevõtetesse/firmaväärtus (koku 1 000 000). Passivast tütarde osakapitalid (3*2500€), aga mis veel? Millest ma ülejäänud summa elimineerin? Eelmiste perioodide kasumist?, aga see vist pole õige. Usaldus- ja täisosanikele kuuluva vara kontolt?

Tulud (Eesti/Itaalia)

Tere! Kui ettevõte pakub konsultatsiooni teenust Itaalias kinnisvara ostmiseks. (Ei ole km.kohustuslane, pole tasusid ega dividende maksnud), juhatuse liige/omanik on Eesti resident. Kas tegemist on tavalise Eesti tuluga ja aastaaruandes esitatakse tavakorras? Kas peaks millegagi arvestama (nt.püsiv tegevuskoht? Mis hetkel see tekib?) Poole ajast aastas käib juhatuse liige Itaalias lähetuses-kas talle kohalduvad Eesti seadused? Ette tänades

Tütarettevõtte dividendid

Tere Tütarettevõte maksis emaettevõttele dividende. Kui muude finantstulude all ei kajastata tulusid, mis on seotud tütarettevõttega, kas sel juhul laekuvad dividendid kajastatakse muude äritulude all?

Tööandja sõiduauto kasutajad

Kas võib ning kui jah, siis milliseid riske see endaga kaasa toob kui tööandja sõiduauto kasutajaks on lisaks töölepingu alusel töötavale töötajale kasutajaks tema abikaasa? Kas kaskokindlustus kehtib kui abikaasa osaleb liiklusõnnetuses?

Sõiduauto kulude hüvitamine juhtimisõiguseta isikule

Kas sõiduauto kulude hüvitist võib maksta ka juhtimisõiguseta isikule?

Osakapitali sissemaks

Tere, uus oü loodi 06.03 2023, osakapitali suuruseks määrati 2 €. Tegelikult teostati sissemakse 30.03 2023 Kuidas kajastada algbilansis?

Amazone keskkonnas teostatud müükide kajastamine

Tere. Kuidas kajastada raamatupidamises Amazone kekskonnas teostatud müüke? Teada on, et müüja on registreerinud end Eesti käibemaksukohuslaseks, ostjad eraisikud. Teine küsimus, kuidas müüke KMD-l kajastada. Tänan.