Nõuandekeskus

Muud raamatupidamisega seonduvad küsimused

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

транспортные услуги Uus

Эстонская компания (налогообязанная) продает услугу перевозки польской компании (VAT ),но эту перевозку осуществляет литовская компания из России в Эстонию ,то есть литовская компания выставляет счет эстонской компании . При покупке это будет импорт услуг? При продаже -услуга в евросоюзе?

Pikaajalise kapitalirendi diskonteerimineUus

Tere Ettevõtte ostis auto hinnaga 50 000, jääkväärtus 20 000 - liisingugraafik koostatakse viieks (5) aastaks ja intress on 1,89+6k euribor ning makstakse liisingufirmale igakuiselt. Kuidas on raamatupidamise kannetega, kui on vajalik see raamatupidamises diskonteerida. Tegemist on sisuliselt kapitalirendiga. Hetkel on kajastamine toimunud liisingugraafiku alusel.

Isikliku kliendikaardi kasutamine ettevõtte ostuteks

Tere, kas on lubatud kasutada isiklikku kliendikaarti ettevõtte kulutusteks, nt Selverist kontoritarbeid vms ostes (sageli on Partnerkaardiga soodsam hind). Või ei ole see lubatud kuna kliendikaardi omanik saab seetõttu mingit boonust? Kas on vahe kas kliendikaardil on töötaja nimi, või ka mittetöötaja (nt pereliikme kaarti kasutades).

Garanteeritud tagatisraha

Tere Tahaksin Teilt selline küsimus täpsustada. Juhul, kui väljastatakse arve seotud garanteeritud tagatisrahaga (rentnike ettemaksed), siis oleks vaja käibemaks lisada või mitte? Kas see arve tuleb koostada koos käibemaksuga või mitte? Ette tänades Lugupidamisega Olga Lumi

Püsiva tegevuskoha raamatupidamine

Tere Ettevõte registreeris püsiva tegevuskoha Soomes, müügiarved on tehtud püsiva tegevuskoha kaudu aga kasutusel üks pangakonto. Kuidas Eesti raamatupidamises kajastada laekumisi, mis on tulnud püsiva tegevuskoha alt väljastatud müügiarvete eest?

Haigushüvitise maksmine

Tervist! Teatavasti Äripäeva raamatupidamise teabevaras punkt 3 Raamatupidamise korraldamine ettevõttes, punktis 3.1.8 Tööanda makstav haigushüvitise all on selline tekst: Haigushüvitise maksmine Haigushüvitist makstakse töövõimetuse kõigi kalendri­päevade eest, sealhulgas riigi- ja rahvuspühade aja eest (erinevalt puhkusetasust) (vt näited 5–7). Haigus­hüvitist makstakse töötajale ka päevade eest, mis ei ole tööajakava järgi tööpäevad. Sooviksin täpsustavalt küsida, et kui töötaja töötab esmaspäevast reedeni (kontoritöö) ning on ootamatult haigeks jäänud, mis kestab rohkem kui 7 päeva ja mille sees on ka nädalavahetus, siis kas haigushüvitist makstakse ka nädalavahetuse eest? Olen saanud segast infot mujalt, näiteks mõni perearstide pereõed ütlevad, et nädalavahetusi ei hüvitata.

Sõiduki rendileping

Tere Tahaksin täpsustada, kas juhatuse liige saab anda rendile oma isiklikult auto oma ettevõtele ? Ette tänades

Eraisiku arve

Firma üürib eraisikult äripinna. Kuna eraisik ei saa esitada arvet, siis mille alusel firma maksab? Kas lepingu alusel?

Kreeditarve

Tere Kui kaua on võimalik esitada kreeditarvet? Kas 2020 arvele on võimalik tänasel päeval teha kreeditarvet? Kuidas seda deklareerima peab? Ettevõte, kes selle esitas, ei ole käibemaksukohustuslane. Tänan.

Töölähetus või tööga seotud kõrvalkulud

Tere, Eesti ettevõte sõlmis Läti töötajaga töölepingu (töötaja praegu elab Eestis ning Eesti isikukood on olemas). Töölepingust tuleneb, et töökoht on Baltikum. Kas kui töötaja suunatakse Läti või Leedu tööülesandeid täitma kas tegu on töölähetusega või tööülesannete täitmisega? Kui tegu on tööülesannetega kas töötaja saab majutust maksuvabalt organiseerida (kuna tegu on rohkem kui 50km kauguselt)? Kuidas siis toiutlustega? Ette tänades,

Kulud välislähetuses

(5) Välisvaluutas tehtud kulutused hüvitatakse lähetatule Eestis käibel olevas rahas, võttes aluseks kuludokumendil kajastatud või lähetuspäevale järgneval tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi, või lähtudes lähetatu tegelikult kantud kuludest. Kas selle järgi ei peagi arvestama kurssi, vaid lähtuma Eurodes pangast maha läinud summadest? Maksed on tehtud firma kaardiga ja arve on RP-sse esitatud. Arvel on Poola zlotid ja makse summa EURO-des on pangaväljavõttel. Kas võin kasutada panga väljvõtte summat kuluna ja ei pea kursse kasutama.

Tütarettevõtte kajastamine emaettevõtte konsolideerimata bilansis

Tere Ettevõte asutab tütarettevõtte mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemaksena antakse üle põhivara, mille õiglane väärtus ületab raamatupidamislikku väärtust. Kas finantsinvesteering kajastub emaettevõtte bilansis peale vara üleandmist vara bilansilises või õiglases väärtuses? Kas siin kirjeldatud juhul rakendub RTJ 11 punkt 26, mis ütleb, et omandatud investeering kajastatakse üleantava vara õiglases väärtuses? PWC koolitusel 14.02 2018 on väidetud, et kui vara antakse üle omandatud ettevõttele (mitte finantsinvesteeringu müüjale), siis ära antud vara õiglasele väärtusele ümber ei hinnata. Sellisel juhul jääks finantsinvesteering emaettevõtte bilanssi vara raamatupidamisliku väärtusega. Kui see väide on õige, siis millel see tugineb?

Puhkus

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации на первый взгляд простой. Работник принят на работу 31,12,2009. Каждый год отпуск. В 2022 году был в отпуске 01,07,2022-31,07,2022. С 19-го августа 2022 выходит на пенсию с прекращением трудового договора. Как правильно расчитать оставшийся не оплаченый отуск и оформить окончание работы?

Sponsorlus

Ettevõte soovib teha sponsorluslepingu võistlustel osaleva tiimiga kellel ei ole juriidilist keha. Kas sellega kaasneb mingeid erisusi ja maksustamist?

Kulude hüvitamine digiteenuste korral

Väga väike ettevõte, kes ei ole km kohustuslane, ostab kuus 1-2 digiteenust kokku summas kuni 10 eur. ev ei soovi end võtta veel km kohuslaseks ega piiratud km kohuslaseks ja kulud tasub eraisik, eraisikule hüvitatakse kulud kuluaruande alusel. Küsimus - kas ev peab end siiski võtma piiratud km kohuslaseks, kui hüvitamine toimub küll eraisikule aga digiteenuse arve on esitatud ettevõtte nimele?