Nõuandekeskus

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Kinnisvara amortisatsioonUus

Tere. Firma ostis korteri väljarentimise eesmärgil, kajastatakse soetusmaksumuse meetodil . Kas amortisatsiooni tuleb hakata arvestama kohe või siis, kui välja renditakse (paar kuud hiljem)? Aitäh!

Müügiootel põhivarana kajastamine.Uus

Tere! Ettevõttel on kokkulepped kahe põhivarana arvel oleva hoone müügiks aastal 2023. Kas võime neid kajastada käibevrana kontol "müügiootel põhivara". Kinnisvaratehingud ei ole ettevõtte põhitegevus,

Tarkvara rent ja väljaost

Tere, sooviksin uurida kuidas kajastada tarkvaraga seotud kulud, kui et-te rendib seda aasta jooksul ja aasta pärast ostab välja. Kas esimese aasta rendimaksed peab kajastama kuludes ja põhivarana arvele võtma aasta pärast ostumaksumuses?

Põhivara

Kontsern maksab meile tagasi töökaitsega seotud põhivara soetamise kulud. Kuidas peaksin kajastama neid põhivarasid raamatupidamises, kui tegelikult saame need tasuta?

На предприятие у нас основным иммуществом считается от 1000 евро. купили холодильник для хранения химикатов а он стоимостью 978 евро

На предприятии у нас основным иммуществом считается от 1000 евро. купили холодильник для хранения химикатов а он стоимостью 978 евро. Будет ли ошибкой принять его как основное имущество.

Kinnisvara - kas välismaise ettevõtte või filiaali nimel

Prantsuse ettevõte ostis Eestis kinnisvara ja see vara on selle ettevõtte nimel Eesti kinnistusraamatus. Kui nüüd registreeritakse Prantsuse ettevõtte Eestis filiaal, kas siis peab muudatuse tegema ka kinnistusraamatus (kuidas, notariaalne tehing?) või võib selle vara filiaalile lepinguga üle anda kinnistusraamatus muudatusi tegemata?

Immateriaalne põhivara

Tere Ettvõte arendab tarkvara, üks osa tarkvarast on valmis ja juba kasutatakse (osutatatkse teenus), kuid seda tarkvara järjest arendatakse. Küsimus selles, kui ettevõte soovib kapitaliseerida töötasusid tarkavarasse, kas sel juhul tuleb seda teha igakuiselt või on lubatud näiteks aasta lõpus kulud kapitaliseerida (tarkvara on ühtne, tekib juurde lisavõimalusi).

Millal hakata amortiseerima kapitaliseeritud arendusväljaminekuid

Millal tuleb hakata arvestma kulumit kapitaliseeritud arendusväljaminekutelt? Kas kohe, kui kulud on bilansis varana arvele võetud või võib esialgu kajastada bilansis kui ettemakseid immateriaalse põhivara eest ning alustada amortiseerimist alles siis, kui juhtond on konkreetse arendusprojekti lõppenuks kinnitanud (analoogselt RTJ5 punkt 29)

Sõiduauto

Tere Firma (ei ole km kohustuslane Eestis vaid omab Y-tunnust Soomes) ostis Soomest auto. Müüja juriidiline isik. Ei ole veel mnt-s arvele võetud. Soovib kohe edasi müüa eraisikule. Kuidas teha kanded? Mis alusel? Hetkel näha väljaminek pangakontolt müüjale. Ette tänades.

Prototüübi järgmine iteratsioon

Ettevõte arendab uut toodet ja arenguväljaminekud kapitaliseeritakse. Esimene arendusetapp on lõppenud ja esimene prototüüp on valminud, hakatakse arendama selle uut iteratsiooni. Ettevõte on endiselt uue toote väljatöötamise faasis ja uue toote tootmist ei saa veel alustada. Kas esimese prototüübi väljatöötamise kulusid tuleks hakata juba amortiseerima nüüd pärast esimese arendusetapi lõppu või saab seda teha siis, kui uus toode on lõplikult välja arendatud?

Prototüübi väljatöötamine ja arendusleping

Idufirma töötab välja täiesti uue seadme prototüüpi. Otsustatud on selle arenduskulud kapitaliseerida. Sealsamas on sõlmitud ka tootearendusleping ja osa loodud teadmisest uue toote väljatöötamiseks müüakse teenusena välja. Kas ma olen õigel teel, et vaatamata sõlmitud arenduslepingule võib jätkata arenduskulude kapitaliseerimist? Samas ettevõtte juhtkond peaks hindama, millised kulud kaasnevad arenduslepingu teenuse müügiga ja need kulud lepingu jooksul kuluks kandma?

Maja arvelevõtmine

Ettevõte ostis hoone ja asub seda renoveerima. Kaua see kestab ja kui palju sinna kulutusi tehakse ei ole täpselt teada. Millal peab hoone põhivahendina arvele võtma: kas kohe või kui hoone renoveerimine on lõpetatud? Kas hoone peale renoveerimist müüakse või seda hakkab ettevõte kasutama, see selgub kui hoone on renoveeritud.

Frantsiisi kajastamine raamatupidamises

Ettevõtte sõlmis Soome ettevõttega frantsiisilepingu. Millistel tingimustel tuleb frantsiisitasu kajastada otse kuludes - millistel juhtudel võib võtta arvele immateriaalse põhivarana?

Prototüüp - varu või immateriaalne pv?

Ettevõte arendab täiesti uuel tehnoloogial põhinevat toodet. Arendustegevuse käigus valmis prototüüp. Selle valmimisel tehtud kulud on kapitaliseeritud immateriaalse põhivarana.  Pärast prototüübi valmimist otsustati, et töö on olnud väga edukas ja prototüüpi on võimalik välja rentida. Kas oleme õigesti aru saanud, et prototüübi arendusväljaminekud saab kapitaliseerida? Või tuleks prototüüp arvele võtta käibevarana?

HOONEÜHISTU LIIKMESUS

Ettevõte ostis garaaži, mida kasutab põhitegevuse käigus. Garaaž on ostetud notari liikmesuse lepingu alusel. Kas Garaaž tuleb bilansis kajastada materiaalse või immateriaalse põhivarana?