Nõuandekeskus

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Maa müükUus

Ettevõte ostis maa aastaid tagasi ja maa on põhivarana arvel 35000.-. Nüüd soovib ettevõte müüa maa oma töötajale 10000.-, kuna on tekkinud ettevõttel rahalised raskused. Kas kaasnevad ka erisoodustuse maksud? Kui müüa omanikule, kas on vaja ka hindamisakti?

Kapitalirent ja põhivara maksumuse alampiiri muutusUus

Tere, seade on võetud kapitalirendile ja kajastatud kui materiaalne põhivara. Tõstetakse põhivara maksumuse alampiiri, millest tulenevalt jääb kapitalirendile võetud seadme maksumus alampiirist allapoole. Kas seade tuleb ümberklassifitseerida kasutusrendiks ja kanda põhivarast välja?

ElektriliitumineUus

Tere Kui tootmisettevõte soetab täiendava tootmisliini käivitamiseks ampreid, siis kas see klassifitseerub immateriaalse põhivarana? Amprite soetamise eesmärk on tootmise suurendamine, mida olemasolevad ressursid hetkel ei võimalda. Ette tänades

Materiaalne põhivaraUus

Tere Ettevõte renoveerib enda territooriumil kanalisatsiooni- ja veetrassi. Trassi peal maapinnal on kaubariiulid, mis tuleb renoveerimise tõttu demonteerida ja hiljem uuesti samasse kohta paigaldada. Kas kaubariiulite demontaaži ja hilisema paigaldamise kulu saab lisada kanalisatsiooni- ja veetrassi renoveerimise soetusmaksumusele? Tänan!

Põhivara arvelevõtt kogumina

Tere, Kehtestatud on põhivara maksumuse alampiir 10000€. Olemasolevas hoones teostatakse erinevaid väiksemahulisi ehitustöid (põrandate vahetus jne), mis kogutakse lõpetamata ehitise kontole. Erinevate tööde maksumus jääb alla 10000€. Kui soovitakse võtta kogumina arvele ja ehitustööd jäävad 31.12..20... seisuga lõpetamata ehitusele üles maksumusega alla 10000€, kas on vajalik ehitusleping vm dokument tõendamaks, et tööd on pooleli ja võib kajastada lõpetamata ehitusel pikemaaegselt.

Seadme valmistamine

On plaan ise ehitada kraanat mida on vaja ettevõtlusega seotud tegevuses,selle kraana ehitamine võtab aega mitmeid kuid.Kuidas saab selle kraana võtta põhivarana arvele kui ta lõpuks valmis saab ehk kuidas kajastan hetkel selle kraanaga seotud kulusid raamatupidamises nt konstruktsiooni joonised? kas võin need kulud võtta hetkel arvele nagu tulevaste perioodide kulud ja hiljem kui kraana saab valmis siis võtan kogu kupatuse põhivarana arvele?

Kinnisvara investeeringu arvele võtmine

Tere, Vastavalt kohtumäärusele sai firma võlgade katteks kinnistu. Kas kinnistu tuleb arvele võtta samas summas , mis oli võlasumma? Kinnistu liigitub kinnisvarainvesteeringu alla. Lugupidamisega, Karin

Puhkusetasu

Tere Kas puhkusetasu on lubatud kapitaliseerida ?

Autode lisagarantii

Tere Ettevõte soetas autod IFRS järgi ühe auto soetusmaksumus 25000,00 eur (eluiga on 5 a.) ja lisa garantii 5000,00 eur ka 5 aastaks. Kas PV soetusmaksumus on 25000,00 eur ja tulevaste perioodide kulud ( ehk periodiseeritakse 5 aastaks) on 5000,00 eur? Parimat,

Elektriauto ost ja KIK toetus

Tere! Ettevõte ostis 100% ettevõtluses kasutamiseks elektriauto, mis võeti arvele põhivarana. Samuti sai ettevõte KIK toetust (otsus tuli, kui auto oli juba ostetud ja arvel) 4000 eurot selle elektriauto ostmiseks. Tingimustes on kirjas, et 4 aastat peab ettevõte seda sõidukit omama, muidu kuulub toetus proportsionaalselt vastavalt kasutatud ajale tagasi maksmisele. Kuidas sellist toetust raamatupidamises kajastama peab? Kas on korrektne, kui põhivara soetusmaksumus jääb samaks ning toetus kajastatakse laekumise hetkel D pank 4000 ja K tulevaste perioodide kohustus 4000 Kas võib iga aasta lõpus kanda osaliselt tuluks, nii et 4 aasta lõpuks on kantud kõik tuluks?

Ettemaks kinnisvara eest (VÕL)

Ettevõtte plaanib soetada uue peatselt valmiva korteri edasimüügi eesmärgil. Kas on õige kajastada kinnisvarainvesteeringuna? Aasta lõpus sai sõlmitud VÕL leping ja tasutud 10% ettemaksuna. Korteri valmimine, ülejäänud ostusumma tasumine, asjaõigusleping ja omandi üleandmine jääb järgmisse aastasse. Kas tehtud ettemaks 10% hinnast, notaritasu ja riigilõiv on õige kajastada aasta lõpu seisuga kinnisvarainvesteeringuna või mingil muul real (nt ettemaksed)?

Auto arvelevõtt

Tere, küsimus selline, et on ostetud auto aastaid tagasi ja see info ei ole jõudnud raamatupidamisse. Nüüd selgus, et miks autot ei ole arvele võetud. Kuidas ma peaks käituma? Kas võtan auto arvele kuupäevaga millal saadeti mulle ostuarve? Ja kas siis hakkkan ka sellest hetkest alates arvestama amortisatsiooni?

Põhivara soetamisel ostuprotsessiga seotud töötunnid.

Tere! Ettevõte plaanib soetada tootmis-seadme. Kas ostuprotsessiga seotud töötaja töötunnid (ostuprotsess ja hinnaläbirääkimised jne) võib arvestada seadme soetusmaksumuse hulka?

Электромонтажные работы

На предприятии было заменено освещение. Сумма расходов без налога 1668,74 евро. (в нее входит установка и монтаж светильников, вспомогательные материалы и доставка на место). Считается ли это основным средством компании.? Лимит капитализации для основных средств в компании 1000 евро будут классифицироваться как основные средства. Светильники куплены нами.

Mööbli arvelevõtt

Kui pv alammäär on 2000.- ja ostetakse mööblit ühel arvel erinevaid mööbliesemeid aga hinda ei ole eraldi välja toodud. Arve kogumaksumus 4000.- Kas oleks õige nii, et võtta need kogukomplektina arvele üheks mööbliks? Hea oleks muidugi kui saaks otse kulusse kanda. Tänan!