Nõuandekeskus

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Ettemaks kinnisvara eest (VÕL)Uus

Ettevõtte plaanib soetada uue peatselt valmiva korteri edasimüügi eesmärgil. Kas on õige kajastada kinnisvarainvesteeringuna? Aasta lõpus sai sõlmitud VÕL leping ja tasutud 10% ettemaksuna. Korteri valmimine, ülejäänud ostusumma tasumine, asjaõigusleping ja omandi üleandmine jääb järgmisse aastasse. Kas tehtud ettemaks 10% hinnast, notaritasu ja riigilõiv on õige kajastada aasta lõpu seisuga kinnisvarainvesteeringuna või mingil muul real (nt ettemaksed)?

Auto arvelevõttUus

Tere, küsimus selline, et on ostetud auto aastaid tagasi ja see info ei ole jõudnud raamatupidamisse. Nüüd selgus, et miks autot ei ole arvele võetud. Kuidas ma peaks käituma? Kas võtan auto arvele kuupäevaga millal saadeti mulle ostuarve? Ja kas siis hakkkan ka sellest hetkest alates arvestama amortisatsiooni?

Põhivara soetamisel ostuprotsessiga seotud töötunnid.

Tere! Ettevõte plaanib soetada tootmis-seadme. Kas ostuprotsessiga seotud töötaja töötunnid (ostuprotsess ja hinnaläbirääkimised jne) võib arvestada seadme soetusmaksumuse hulka?

Электромонтажные работы

На предприятии было заменено освещение. Сумма расходов без налога 1668,74 евро. (в нее входит установка и монтаж светильников, вспомогательные материалы и доставка на место). Считается ли это основным средством компании.? Лимит капитализации для основных средств в компании 1000 евро будут классифицироваться как основные средства. Светильники куплены нами.

Mööbli arvelevõtt

Kui pv alammäär on 2000.- ja ostetakse mööblit ühel arvel erinevaid mööbliesemeid aga hinda ei ole eraldi välja toodud. Arve kogumaksumus 4000.- Kas oleks õige nii, et võtta need kogukomplektina arvele üheks mööbliks? Hea oleks muidugi kui saaks otse kulusse kanda. Tänan!

Ehituskulude arvele võtmine

Tere Ettevõte rendib äriruume 10 aastase rendilepinguga. Äriruumides teostati ehitus-ja siseviimistlustööd ruumide kasutusse võtmiseks, mille kulud soovitakse võtta põhivarana arvele. Kas ehitustööd tuleks arvele võtta põhivara kategoorias ehitised või muu materiaalne põhivara? Ette tänades!

Arenduskulude kapitaliseerimine

Tere! Alustav ettevõte on teinud suuri kulutusi turu uuringule ja reklaamile. Omanik soovib tehtud kulutusi kajastada arenduskuludena ja neid kapitaliseerida. Ettevõte tegeleb kaupade vahendustegevusega, ei ole teadustegevust ega toodete arendust. Kas selliseid reklaami- ja turu uuringuid on võimalik kapitaliseerida?

Kinnisvara amortisatsioon

Tere. Firma ostis korteri väljarentimise eesmärgil, kajastatakse soetusmaksumuse meetodil . Kas amortisatsiooni tuleb hakata arvestama kohe või siis, kui välja renditakse (paar kuud hiljem)? Aitäh!

Müügiootel põhivarana kajastamine.

Tere! Ettevõttel on kokkulepped kahe põhivarana arvel oleva hoone müügiks aastal 2023. Kas võime neid kajastada käibevrana kontol "müügiootel põhivara". Kinnisvaratehingud ei ole ettevõtte põhitegevus,

Tarkvara rent ja väljaost

Tere, sooviksin uurida kuidas kajastada tarkvaraga seotud kulud, kui et-te rendib seda aasta jooksul ja aasta pärast ostab välja. Kas esimese aasta rendimaksed peab kajastama kuludes ja põhivarana arvele võtma aasta pärast ostumaksumuses?

Põhivara

Kontsern maksab meile tagasi töökaitsega seotud põhivara soetamise kulud. Kuidas peaksin kajastama neid põhivarasid raamatupidamises, kui tegelikult saame need tasuta?

На предприятие у нас основным иммуществом считается от 1000 евро. купили холодильник для хранения химикатов а он стоимостью 978 евро

На предприятии у нас основным иммуществом считается от 1000 евро. купили холодильник для хранения химикатов а он стоимостью 978 евро. Будет ли ошибкой принять его как основное имущество.

Kinnisvara - kas välismaise ettevõtte või filiaali nimel

Prantsuse ettevõte ostis Eestis kinnisvara ja see vara on selle ettevõtte nimel Eesti kinnistusraamatus. Kui nüüd registreeritakse Prantsuse ettevõtte Eestis filiaal, kas siis peab muudatuse tegema ka kinnistusraamatus (kuidas, notariaalne tehing?) või võib selle vara filiaalile lepinguga üle anda kinnistusraamatus muudatusi tegemata?

Immateriaalne põhivara

Tere Ettvõte arendab tarkvara, üks osa tarkvarast on valmis ja juba kasutatakse (osutatatkse teenus), kuid seda tarkvara järjest arendatakse. Küsimus selles, kui ettevõte soovib kapitaliseerida töötasusid tarkavarasse, kas sel juhul tuleb seda teha igakuiselt või on lubatud näiteks aasta lõpus kulud kapitaliseerida (tarkvara on ühtne, tekib juurde lisavõimalusi).

Millal hakata amortiseerima kapitaliseeritud arendusväljaminekuid

Millal tuleb hakata arvestma kulumit kapitaliseeritud arendusväljaminekutelt? Kas kohe, kui kulud on bilansis varana arvele võetud või võib esialgu kajastada bilansis kui ettemakseid immateriaalse põhivara eest ning alustada amortiseerimist alles siis, kui juhtond on konkreetse arendusprojekti lõppenuks kinnitanud (analoogselt RTJ5 punkt 29)