Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.2.4.3. Rekonstrueerimine ja laiendamine energiatõhususe nõuete täitmise kohustusega

Hoone olulise rekonstrueerimise, sh ka laiendamise käigus tuleb tehnilise, funktsionaalse ja majandusliku teostatavuse piires energiakasutuse tõhusust suurendada nii, et see oleks kooskõlas energiatõhususe miinimumnõuetega.

Oluline rekonstrueerimine on ehitamine, mille korral:

  • muudetakse hoone piirdekonstruktsioone;