Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.2.4.2. Energiatõhususe miinimumnõuded

Alates 1. juulist 2015 kehtib majandus- ja taristuministri 3. juuni 2015. aasta määrus nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“. 22. jaanuarist 2018 muudeti määrust ja kehtestati uued tähtajad, millal energiatõhususe liginullenergiahoonele kehtestatud piirväärtused on järgimiseks kohustuslikud.

Energiatõhususe miinimumnõuded on olemasolevate või ehitatavate hoonete summaarse energiatarbimise piirmäärad, mi...