Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.2.4. Energiatõhususe nõuded

Hoonetele esitatavad energiatõhususe nõuded tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta hoonete energiatõhususe direktiivist 2010/31/EL (vt teabevara veebist ptk 7.2.4.1).

Energiatõhususe regulatsioonis muudeti direktiivi alusel ehitusseadust ja uuel kujul hakkas seadus kehtima 9. jaanuaril 2013. Direktiiv kehtestab üldised nõuded ja suunised liikmesriikidele. ...