Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.2.4.5. Energiatõhususe miinimumnõuete kuluoptimaalsus

Euroopa Komisjon võttis vastu 16. jaanuaril 2012 määruse, millega kehtestas hoonete ja ehitise osade energiatõhususe miinimumnõuete kuluoptimaalse taseme arvutamise võrdlusmeetodid. Eesmärk on võrrelda hoone energiatõhususe tagamise erinevaid viise, nt energiatõhusamad aknad versus seinte suurem soojapidavus jms. Peale määruse on Euroopa Komisjon kehtestanud määruse rakendamise suunised.

Määruses nõutakse, et liikmesriigid arvutaksid kulu­optimaalsuse korraga makromaja...