Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.2.4.4. Energiamärgis

Energiamärgis on dokument, millega antakse teada, kui palju sisekliima tagamisega hoone tarbib energiat teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega võrreldes. Energiamärgisel näidatakse sisekliima tagamisega hoone või selle eraldi kasutatava osa tegelik või eeldatav aastane energiatarbimine.

Energiamärgis antakse välja sisekliima tagamisega hoonele või hoone osale. Hoone eraldi kasutatavale osale võib anda iseseisva energiamärgise, kui ho...