Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.6. Maaparandussüsteemide register

Maaparandussüsteemide registri pidamise eesmärk on avaldada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate maaparandussüsteemide ning nendega seotud menetluste kohta ning võimaldada pidada arvestust ja teostada järelevalvet kõigi nende maaparandussüsteemide üle. Maaparandussüsteemide andmed kantakse maaparandussüsteemide registrisse ja maakatastri kitsendusi põhjustavate objektide kaardile ehk kitsenduste kaardile. Maaparandussüsteemide registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja ...