Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8. Riigiasutus kui omanik

Riigile kuuluvate ehitiste korral tekitab juriidiliselt kõige suuremaid küsimusi see, kas riik ehitise omanikuna tegutseb avalike huvide kaitsjana või ainult enda kui omaniku huvide eest seisjana. See on oluline eelkõige omavalitsuse tegevuse vaidlustamisel, st kui omavalitsuse väljastatud ehitus- või kasutusluba või ehitus- või kasutusteatis ei vasta riigi esitatud tingimustele. Kui tavalise eraomaniku korral ei ole kahtlust, et ta tegutseb alati vaid enda subje...