Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.2. Ehituskulude juhtimine

Ehituskulude juhtimine on tegevus, mis aitab kulude eel­­­hinnangute ja järelkontrolli tulemusena omanikul ehi­­­tada tema soovide- ja võimalustekohaselt ka­van­da­­tud ehitist talle sobiva hinnaga.

Tavapäraselt arvatakse ehituskulude hulka ehitamine kui ka sellega seonduvad tegevused, nt tööprojekti koostamine. Samuti on loomulik, et ehitise rahastuse kavandamisel arvestatakse kulude hulka ka nii uuringud, projekteerimine, kui ka muud ehitamise...