Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.3. Ehitise kindlustus

Pärast aktiivse ehitustegevuse lõppu saab valminud ehi­tis kasutusloa ja vastutus ehitise käekäigu eest siir­dub selle omanikule. Ehitusjärgsest garantiiperioodist hoo­limata vastutab hoones toimuva tegevuse riskide eest­ ehitise omanik täies ulatuses. Kõik kahjud, mis­ on tek­kinud omanikule üle antud ehitise valest kasu­tamisest (nt büroohoone kasutamine tootmis­hoo­ne­na koos ras­ke­­te seadmete paigaldamisega), samuti üle­ujutuse, pin­na­se­varingu, tormi jm loodusnähtuste mõ­jul tek...