Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7. Ehitise kasutamise otstarve

Ehitise kasutamise otstarbed on fikseeritud Majandus- ja taristuministri 2015. aasta 2. juuni määrusega nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“. Nimetatud määruse § 1 lõike 1 kohaselt tähistatakse ehitise kasutamise otstarve vastavalt sama määruse lisas esitatud loetelule kasutusotstarbe nimetuse ja viiekohalise koodiga. Määruse lisas on toodud ehitise kasutamise otstarvete kinnine loetelu, st et peale loetelus toodud kasutamisotstarvete ei ole ehitisele või...