Ehituse teabevara

3.4. Maa sihtotstarve

Maad tohib kasutada vastavalt selle sihtotstarbele. Maa katastriüksusteks jagamist ja sihtotstarbe määramist ning muutmist reguleerib alates 1. juulist 2018 ainult maakatastri seadus, millega jõustusid uued reeglid (ühtlasi kaotas kehtivuse ka varem sihtotstarbeid käsitlenud Vabariigi Valitsuse määrus).

Igal katastriüksusel on sihtotstarve. Sihtotstarbest oleneb maa eest tasutav maks ning maa omamisest tulenevad kohustused. Seetõttu on maa/ehitise omaniku huvi see, et maaüksuse...