Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.5. Ehitisregister

Ehitise omanikul peab enne ehitamise alustamist olema saadud ehitusluba või esitatud ehitusteatis, kui ehitusseadustiku lisa 1 nõuab haldusorgani ehk kohaliku omavalitsuse või tehnilise järelevalve ameti poole pöördumist.

Kui ehitusseadustiku lisa 2 näeb ette kasutusloa olemasolu või kasutusteatise esitamise kohustuse, siis peab isik enne ehitise kasutamist pöörduma haldusorgani poole.

Ehitus- ja k...