Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

2.5. Tehnovõrkude ja -rajatiste talumise kohustus

Alates 1. jaanuarist 2019 sätestab asjaõigusseaduse rakendamise seadus tehnovõrkude ja -rajatiste talumise kohustuse uuel kujul ning määrab ka talumise eest makstava tasu suuruse.

Esiteks on oluline, et alates 1. jaanuarist 2019 on kinnisasja omanik kohustatud taluma sellist olemasolevat tehnovõrku või -rajatist, mis on püstitatud enne maa esmakinnistamist.

Enne 2019. aastat oli...