Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

2.6. Muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused

Alates 1. maist 2019 kehtib uus muinsuskaitseseadus, mis näeb ette:

  • Kultuurimälestiste (edaspidi mälestis) säilitamise ja kaitse. Mälestis on riigi kaitse alla võetud kultuuriväärtusega kinnis- või vallasasi, selle osa, asjade kogum, maa-ala või ehituslik kompleks. Mälestised jagunevad kinnismälestisteks ja vallasmälestisteks. Kinnismälestised on ajaloomäles...