Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

2.4. Veeseadusest tulenevad kitsendused

Asjaõigusseaduse (AÕS) § 68 lg 2 järgi võib omaniku õigusi kitsendada ainult seaduse või teiste isikute õigustega. Üks selline seadus, millega saab omaniku õigusi kitsendada, on veeseadus (VeeS). Veeseadus sätestab nii avalik-õiguslikke nõudeid ehitistega seoses, aga reguleerib ka veekoguäärsete kinnisasjade omanike vahelisi veekogu kasutamisega seotud suhteid.