Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

2.3. Ehitis, mis paikneb mitmel kinnistul

Ehitis võib paikneda ühel kinnisasjal või ka mitmel kinnisasjal. Kui ehitis paikneb mitmel kinnisasjal, siis on vajalik selgitada välja, kas tegemist on kaasomandis oleva ehitisega, piirirajatisega või hoopis üle naaberkinnisasja piiri ehitatud ehitisega.

Üle naaberkinnisasja piiri ehitamist reguleerib asjaõigusseaduse (AÕS) § 148. Üle kinnistu piiri ehitamine on lubatav, kui selleks on seatud asjaõigus või kui naaberkinnisasja omanik peab ehita...