Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.5.1. Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang

Keskkonnamõju hindamine on EL-i seadusandluse objekt ja seega ei ole võimalik siseriiklikult sätestada EL-i seadusandlusest erinevaid nõudeid. Tegevused, mille puhul tuleb teha keskkonnamõju hindamised, jagunevad kaheks: kohustuslikud keskkonnamõjuhindamise vajadusega tegevused, mille puhul ei ole vaja teha keskkonnamõju hindamise algatamisele eelnevat tegevust; ning tegevused, mille puhul tuleb teha kõigepealt keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang ja seejärel nimetatud eelhinnangu a...