Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.5.2. Keskkonnamõju hindamise aruanne

Keskkonnamõju (KMH) hindamise tulemusena valmib KMH aruanne, kus kajastatakse nii KMH läbiviimisega seonduvaid asjaolusid, sh uuringuid, kui ka ennetus- ja leevendusmeetmeid. Alates 9.09.2017 on täpsustatud nõuded keskkonnamõju hindamise aruande sisule fikseeritud keskkonnaministri 01.09.2017 määrusega nr 34 „Keskkonnamõju hindamise aruande sisule esitatavad täpsustatud nõuded”.

Määruse kohaselt esitatakse KMH aruandes