Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

1.2.3. Notari ametitoiminguga kaasnev õigusabi ja esindamine ning vabatahtlik ametiteenus

Viljar Peep, Mikk Põld, täiendanud Triin Kaurson

Notari ametitegevus jaguneb kohustuslikeks ametitoiminguteks ja vabatahtlikult osutatavateks ametiteenusteks. Kui ametitoimingu tegemisest ja sellega kaasnevast esindamisest saab notar keelduda ainult seaduses sätestatud alustel (notariaadiseadus − NotS § 41 lg 1), siis ametiteenuse osutamisest võib notar keelduda ega pea keeldumist põhjendama (NotS § 41 lg 2).

...