Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

1.2.5. Ametiisikud, kes võivad piiratud ulatuses tõestamistoiminguid teha. Erisused välismaiste avalike dokumentidega

Mikk Põld, täiendanud Triin Kaurson

Riigi ametiisikud

Tõestamistoimingu vormid on notariaalne tõestamine ja notariaalne kinnitamine (tõestamisseadus − TõS § 1 lg 3). Mõnel juhul võib neid toiminguid notari asemel teha teine ametiisik või -asutus.