Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

1.2.4. Äriregistrile esitatavate dokumentide notariaalne kinnitamine, tõestamine, digiallkirjastamine

Viljar Peep, Mikk Põld, täiendanud Triin Kaurson

Dokumendid, mis äriseadustiku kohaselt peavad olema notariaalselt kinnitatud

  • Kandeavaldus (võib olla asutamislepingus) ning avalduse muutmise ja tagasivõtmise avaldus (äriseadustik − ÄS § 321 lg 1; § 33 lg 9).