Juhi teabevara

2.4.1. Enesehindamine – abivahend endale ja meeskonnale

Signe Vesso, Dictum Arenduskeskuse juhataja, koolitaja ja arenduskonsultant

Organisatsioonides on tähtsustatud teiste, kolleegide, alluvate ja juhtide hindamine, et saada arenguks väärtuslikku tagasisidet. J. Whitmore toob oma raamatus „Tulemuslikkuse treenimine. Coachingu käsiraamat juhile” välja, et kõige tõhusam hindamise vorm on enesehindamine. Kui teised hindavad meie oskusi ja omadusi, peetakse seda väärtuslikuks materja...