Juhi teabevara

9. Protsesside juhtimine

Protsesside kaudu luuakse osaliste jaoks uut väärtust. Protsessijuhtimine ehk protsessipõhine juhtimine on organisatsiooni kui seotud protsesside süsteemi juhtimine. Selle eesmärk on parendada nii äritegevuse tulemusi kui ka protsessi toimivust. 

Selles peatükis antakse ülevaade erinevatest protsessijuhtimise meetoditest, sh saab lugeda ka kvaliteedi juhtimisest ja koosolekute korraldamisest.