Juhi teabevara

2.2. Isiksuslikud eeldused juhiks saamisel

Anu Virovere, EBS-i juhtimiskoolituse keskus, õppejõud

Maili Haavandi, Meta-Profit OÜ, konsultant-treener

Juhi isiksuslikust tasakaalust rääkimiseks tuleb alusta­da­ isiksuse mõistest. Isik­sus­ on inimene, kellel on tead­vus, eneseteadvus, aktiivne suhtumine ümbritse­vas­se ja­ võime oma käi­tu­mist teadlikult reguleerida.

<...