Juhi teabevara

8. Arengu juhtimine

Juht ei pea teadma töötajate tööd peensusteni, see ei ole tihti ka võimalik. Arendavat juhendamist kasutades aga saab töötajaid suunata, kuidas olla tõhusam ning leida probleemidele uudseid lahendusi. Selles peatükis antakse näpunäiteid arendava juhendamise, mentorluse ja tagasiside andmise kohta. Samuti leiate siit häid ideid arenguvestluse läbiviimiseks ning vajalikke näidiseid.