Ehituse teabevara

4.3. Pädev isik

Ehitusseadustiku jõustumisega 1. juulil 2015 asendati nimetus „vastutav spetsialist“ nimetusega „pädev isik“. Keeruliseks teeb „pädeva isiku“ mõiste see, et ehitusseadustikus on mõistet „pädev“ kasutatud kahes erinevas tähenduses. Esiteks üldises tähenduses: kõik, kes ehitamisega tegelevad, peavad olema pädevad. Teine pädeva isiku tähendus on varasem vastutava spetsialisti tähendus.

Üldises tähenduses peavad kõik ehit...