Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.5. Ehitamine ja leiutisõigus

Ehitaja puutub oma tegevuses varem või hiljem kokku in­tel­lektuaalomandi kaitse küsimustega. Lisaks kau­ba­­märgi-, disaini- ja autoriõigusele peab ta arvestama ka­ leiutisõiguse sätetega. Leiutisõigusest võib tuleneda, et­ teatud materjalide, seadmete või töövõtete ka­su­ta­mine ehitamisel on teise isiku õiguste rikkumine ning võib­ ehitajale kaasa tuua tsiviil- või kriminaalvastutuse. Sel­liste ohtude vältimiseks on kasulik tunda leiutisõiguse­ sätteid.

Leiutis ja leiuti...