Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.4. Ettevõtja kvaliteedisüsteemid

Kvaliteedisüsteemide rakendamine näitab ettevõtja võimekust tagada teostavate teenuste või tööde nõuetelevastavus. Kvaliteedisüsteeme võib rakendada täies mahus, so akrediteeritud asutus kontrollib konkreetse standardi kohase kvaliteedisüsteemi rakendamist, või ettevõtja tegutseb enda poolt koostatud kvaliteedikäsiraamatu alusel.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi üldnõuded