Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.2. Ettevõtja pädevus

Ettevõtja peab olema pädev tehtavate tööde asjatundlikuks tegemiseks. Asjatundlikkuse põhimõte hõlmab endas kohustust täita hoolsuskohustust, selgitamiskohustust ja koostöökohustust.

Ettevõtja ei tohi teha töid, milleks tal puudub pädevus. Nõue on esitatud tööde tegelikule teostamisele, mitte sellele, kas võib võtta lepinguga kohustust sellist tööd teha. Seega võib ettevõtja teha pakkumuse töö tegemi...