Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.6.2. Vette ehitamise nõuded

Kaldaga püsivalt ühendatud ehitis

Avaliku veekoguga piirneva kaldakinnisasja omanik võib ehitada kaldakinnisasjale üle kinnisasja piiri ulatuva ning veekogu põhjale toetuva veesõidukite sildumiseks kohandatud rajatise, mis ei takista veesõidukite liiklemist ja mille ehitisealune pind ei ületa 60 m². Rajatise ehitamiseks, mille ehitisealune pind on 20–60 m², avalike veekogude hulka kuuluvate jõgede puhul 10–60 m², peab olema asjaomase kohaliku omaval...