Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.6.3. Avaliku veekogu kaldaga püsivalt ühendatud ehitisega koormamise tasu

Avaliku veekogu koormamisel kaldaga püsivalt ühendatud ehitisega, kui sellega kaasneb kaldakinnisasja suurenemine, peab kaldakinnisasja omanik maksma riigile ühekordset tasu, mille suurus on 1/2 juurde tekkinud maismaa maksustamishinnast. Juurde tekkinud maismaa maksustamishinna arvutamise alus on kaldakinnisasja maksustamishind.

Kui kaldakinnisasja sihtotstarve on ärimaa, siis arvestatakse tasu ärimaa sihtotstarbe alusel.