Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8.4. Teavitatud asutused

Vastavushindamisasutus on toote nõuetele vastavuse seaduse kohaselt Eestis kasutusel olev üldmõiste vastavushindamisse kaasatava kolmanda sõltumatu osalise kohta. Eriseadustes nimetatakse tunnustatud asutusi sõltuvalt eriseaduse mõistest „teavitatud asutusteks”, „heakskiidetud asutusteks”, „kompetentseks asutuseks” jne.

Vastavushindamisasutusena, sh teavitatud asutusena, võivad tegutseda isikud, kes on saanud selleks õiguse. Kõik vastavushi...