Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8.1. Toote nõuetele vastavuse hindamine

Kaupade vaba liikumine on Euroopa Liidu (EL) üks neljast ühisturgu iseloomustavast vabadusest. Kaupade vaba liikumine laieneb kogu Euroopa majanduspiirkonnale (edaspidi EMP), kuhu lisaks EL-i liikmesriikidele kuuluvad ka Norra, Liechtenstein ja Island.

Kaupade vaba liikumise põhimõtted
  • Ükski EMP riik ei tohi kehtestada teisele EMP riigile impordi- ega ekspordipiiranguid.
  • ...