Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8.5. Tunnustusasutus

Euroopa Liidu igas liikmesriigis asutatakse tunnustus­asutus(ed). Iga riigi üks tunnustusasutus on Euroopa Tehnilise Tunnustuse Organisatsiooni (EOTA) liige.

EOTA on ehitustoodete direktiivi sätete alusel liikmesriikide tunnustusasutusi ühendav organisatsioon.

EOTA peamised ülesanded:

  • EOTA sekretaria...