Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.5. Rahatrahvide ja sunniraha määrad

Alates 7. maist 2022 on oluliselt suurenenud juriidilistele isikutele rakendatavad sunniraha määrad ja rahatrahvide suurused.

Sunniraha määrad ettekirjutuse täitmata jätmise korral

Füüsilisele isikule on sunniraha määr ettekirjutuse täitmata jätmise korral maksimaalselt 6400 eurot, juriidilisele isikule on aga sunniraha määr ettekirjutuse täitmata jätmise eest 450 000 eurot.