Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.4. Avaliku võimu vastutus oma kohustuste rikkumise korral

Kui avalik võim rikub oma kohustusi, saab kahjukannatanu nõuda talle tekitatud kahju hüvitamist. Sellisel juhul rakendatakse riigivastutuse seadust. Ehitusvaldkonnas on kahjude hüvitamise osas tehtud ka riigikohtu otsuseid (nt 4.04.2006). Konkreetsel juhul jättis kohalik omavalitsus õigeaegselt väljastamata ehitusloa. Arusaadavuse huvides on järgnevalt refereeritud nimetatud riigikohtu otsust.