Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.3. Sunnivahendid

Ehitustegevusega seotud õigusaktide rikkumise eest kan­nab isik nii tsiviil-, haldus- kui ka kriminaal­vas­tu­tust. Seega võib isiku suhtes rakendada ettekirjutusi, trah­­vi- ja sunniraha, asendustäitmist, aresti ning vang­la­­karistust.

Kõige leebem on ettekirjutus, millega kohustatakse isikut midagi tegema või tegemata jätma.

Kui isik ei täida ettekirjutust hoiatuses märgit...